BinckBank moet half miljoen vergoeden BinckBank moet half miljoen vergoeden Vertrouwen consumenten VS neemt toe Vertrouwen consumenten VS neemt toe Inloggen
Registreren
19 februari, 2018
Beleg ook bij Binck en ontvang €200 transactietegoed!
Top 10 Spaarrente. Vergelijk alle banken, spaarrentes en vormen.
VALUTA
Wisselkoers t.o.v. Euro
US Dollar koersen 1,24
CH Franc koersen 1,15
GB Pond koersen 0,88
NO Kroon koersen 9,65
EUR/DKK koersen 7,45
EUR/SEK koersen 9,89
EUR/JPY koersen

131,90
VGP NV : Openbaar aanbod in België van obligaties voor een verwacht bedrag van minimum € 50 miljoen en maximum € 75 miljoen

Persbericht
Gereglementeerde informatie


Brussel, 21 juni 2017, 07u00 CET

Openbaar aanbod in België van obligaties voor een verwacht bedrag van minimum €
50 miljoen en maximum € 75 miljoen


VGP NV deelt mee dat het een openbaar aanbod van obligaties uitbrengt in België
met vervaldatum 6 juli 2024, voor een verwacht bedrag van minimum € 50 miljoen
en maximum € 75 miljoen.

De vaste rente van de obligaties bedraagt 3,25% bruto per jaar. Het
nettorendement bedraagt 2,120% per jaar.

De obligaties zullen uitgegeven worden in coupures van € 1.000. Aan de retail
beleggers wordt een plaatsingsvergoeding van € 100 per obligatie aangerekend. De
intekenperiode loopt van  23 juni 2017 tot en met 30 juni 2017, onder voorbehoud
van een vervroegde afsluiting. De uitgiftedatum is vastgelegd op 6 juli 2017. Er
is een aanvraag ingediend om deze obligaties te noteren en te verhandelen op de
gereglementeerde markt van Euronext Brussels.

KBC Bank NV treedt op als enige manager en bookrunner voor deze uitgifte.

Meer informatie over dit openbaar aanbod is te vinden in het bijhorende
prospectus, opgesteld in het Nederlands, in het Engels en in de Franse vertaling
van de samenvatting van dit prospectus, welke kosteloos kunnen bekomen worden
vanaf 21 juni 2017 (voor beursopening) op de hoofdzetel van VGP NV, beschikbaar
zullen zijn vanaf 21 juni 2017 op de website van VGP NV (www.vgpparks.eu) en ook
bij in elk bankkantoor van KBC Bank of CBC Banque, Bolero (www.bolero.be), via
de Regionale Adviescentra en via de website (www.kbc.be/vgp).

De opbrengst van de obligaties zal worden aangewend voor de terugbetaling van de
uitstaande schulden van VGP NV onder de € 75 miljoen vaste rente obligatie die
zal komen te vervallen op 12 juli 2017.


Voor meer informatie

Mr Jan Van Geet Mr Dirk Stoop

CEO CFO

Tel. + 420 602 404 790 Tel.+ 32 2 719 00 45

E-mail: jan.van.geet@vgpparks.eu E-mail: dirk.stoop@vgpparks.eu


Profiel

De VGP groep (www.vgpparks.eu) bouwt en ontwikkelt kwalitatief hoogstaand
logistiek vastgoed en bijbehorende kantoren, voor eigen rekening en voor
rekening van haar VGP European Logistics joint venture die vervolgens aan
gerenommeerde klanten worden verhuurd door middel van langlopende commerciële
huurcontracten. VGP beschikt over een 'in-house' team dat alle stappen beheert
van het volledig geïntegreerde businessmodel: gaande van de identificatie en de
aankoop van gronden tot de uitwerking en het ontwerp van het project, het
toezicht op de bouwwerkzaamheden, de contacten met potentiële klanten en het
facility management.

VGP noteert op Euronext Brussel en op de Main Market van de Prague Stock
Exchange.


BELANGRIJKE INFORMATIE

De obligaties zijn een vorm van schuldinstrumenten. Een belegging in de
obligaties houdt risico's in. Alvorens enige beslissing te nemen om te beleggen
in de obligaties, dienen beleggers het prospectus, en in het bijzonder de
afdeling Risicofactoren, te lezen (zie pagina 17 e.v. (Deel I: Samenvatting) en
pagina 27 e.v. (Deel II: Risicofactoren) van het prospectus). Door in te
schrijven op de obligaties lenen beleggers geld aan VGP NV die zich verbindt tot
de betaling van interest op jaarbasis en om de hoofdsom terug te betalen op de
vervaldatum. In geval van faillissement van of wanprestatie door VGP NV, lopen
beleggers echter het risico om de bedragen waarop zij recht zouden hebben niet
terug te krijgen en het geïnvesteerde kapitaal geheel of gedeeltelijk te
verliezen. De obligaties zijn bestemd voor beleggers die in staat zijn om de
interestvoeten te beoordelen in het licht van hun kennis en financiële ervaring.
Elke beslissing om te beleggen in de obligaties moet uitsluitend worden genomen
op basis van de gegevens in het prospectus (met inbegrip van de afdeling
Risicofactoren) en meer in het algemeen risicofactoren die een impact kunnen
hebben op het vermogen van VGP NV om zijn verplichtingen met betrekking tot de
obligaties na te komen en de factoren die cruciaal zijn voor de beoordeling van
de marktrisico's die verbonden zijn aan de obligaties.
Deze aankondiging mag niet worden beschouwd als een aanbieding of een verzoek
tot aanbiedingen in een jurisdictie waar een dergelijk aanbod onwettelijk zou
zijn (zonder naleving van de vereiste verplichtingen inzake registratie of
zonder naleving van relevante voorwaarden inzake vrijstellingen van
registratieverplichtingen).

Deze aankondiging is niet bestemd voor verspreiding, rechtstreeks of
onrechtstreeks in de Verenigde Staten van Amerika, Canada, Japan of Zwitserland
of in enige andere jurisdictie waar deze verspreiding onwettig zou zijn. De
obligaties worden niet aangeboden in de Verenigde Staten.

In de Europese Economische Ruimte (behalve België) is deze aankondiging alleen
gericht aan gekwalificeerde beleggers in de zin van de Europese Richtlijn
2003/71 (zoals gewijzigd).

Er mag geen aankondiging of informatie in verband met de obligatielening worden
verspreid aan het publiek in andere jurisdicties dan België, indien de
wettelijke vereisten daartoe niet zijn nageleefd. De Emittent is niet
aansprakelijk voor de niet-naleving van wettelijke vereisten door andere
personen.

VGP_Press_Release_Commencement Bond Subscription_NED_21.06.17:
http://hugin.info/156916/R/2114646/804569.pdf

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: VGP NV via GlobeNewswire

http://www.vgpparks.eu


rss-feed

Reacties weergeven (0)


INDICES     VALUTA
stijgers STIJGERS
Vopak 39.19 13.64%
TomTom 8.26 5.45%
OCI 19.30 3.79%
Philips Ligh 32.16 2.42%
dalers DALERS
Air France-K 10.02 -6.36%
BESI 72.75 -1.29%
Aegon 5.52 -0.29%
ASMI 56.20 -0.21%
Streaming koersen: AEX, AMX, AScX
Beleg ook bij DEGIRO
Wereldwijd beleggen tegen ongekend lage tarieven. Meer »
In 2018 aandelen verkopen?
Heeft u een vermogen van € 350.000? Lees dan dit rapport met onderzoek, analyses en de laatste marktvooruitzichten. Meer »
spaarrente HOOGSTE RENTE
Spaarrekening   Max. Informatie
Knab positief 0.40 %
LeasePlan Bank positief 0.40 %
Anadolubank positief 0.40 %
Nationale-Nederlanden positief 0.35 %
MoneYou positief 0.35 %
Vergelijk alle spaarrekeningen »