BinckBank moet half miljoen vergoeden BinckBank moet half miljoen vergoeden Vertrouwen consumenten VS neemt toe Vertrouwen consumenten VS neemt toe Inloggen
Registreren
18 februari, 2018
Beleg ook bij Binck en ontvang €200 transactietegoed!
Top 10 Spaarrente. Vergelijk alle banken, spaarrentes en vormen.
VALUTA
Wisselkoers t.o.v. Euro
US Dollar koersen 1,24
CH Franc koersen 1,15
GB Pond koersen 0,88
NO Kroon koersen 9,65
EUR/DKK koersen 7,45
EUR/SEK koersen 9,89
EUR/JPY koersen

131,90
Presentatie van TiGenix op de 7de TERMIS-EU Conference in Davos, Zwitserland

PERSBERICHT

Presentatie van TiGenix op de 7(de) TERMIS-EU Conference in Davos, Zwitserland


Leuven (BELGIË) - 23 juni 2017, 7.00 uur CEST - TiGenix NV (Euronext Brussels en
NASDAQ: TIG), een geavanceerd biofarmaceutisch bedrijf dat zich toespitst op het
gebruik van de ontstekingsremmende eigenschappen van allogene, of van een donor
afkomstige, stamcellen om nieuwe behandelingen voor ernstige medische
aandoeningen te ontwikkelen, heeft vandaag aangekondigd dat Dr. Marie Paule
Richard, Chief Medical Officer van TiGenix, een presentatie zal geven op de
7(de) TERMIS-EU Industry Day die zal plaatsvinden van 26 tot 30 juni 2017 in het
Davos Conference Center, Zwitserland.

Dr. Richard zal een presentatie geven op een Industry Symposium op 28 juni dat
deel uitmaakt van een sessie getiteld Clinical evaluation road map and clinical
development strategies.

In de loop van de volgende maanden zullen vertegenwoordigers van Tigenix ook aan
de volgende conferenties deelnemen:

PDA-Advanced Therapy Medicinal Products
Datum:                         27-28 juni 2017
Plaats:                          SH Valencia Palace, Valencia, Spanje
Vertegenwoordiger:      Dr. Wilfried Dalemans, Chief Technical Officer, TiGenix
NV

Congres van de European Society of Cardiology (ESC)
Datum:                         26-30 augustus 2017
Plaats:                          Fira Gran Via, Barcelona, Spanje
Vertegenwoordiger:      Inmaculada Gilaberte Asin, Clinical Development Director
& Manuel Luque, Senior Clinical Project Manager Allo-CSC 01, TiGenix SAU

Jaarlijks Symposium van het International Sepsis Forum
Datum:                         11-13 september 2017
Plaats:                          Institut Pasteur, Parijs, Frankrijk
Vertegenwoordiger:      Jesús González, Clinical Development Director Cx611,
TiGenix SAU

Congres van de European Shock Society.
Datum:                         13-15 september 2017
Plaats:                          Institut Pasteur, Parijs, Frankrijk
Vertegenwoordiger:      Jesús González, Clinical Development Director Cx611,
TiGenix SAU

Voor meer informatie


Claudia D'Augusta
Chief Financial Officer

T: +34 91 804 92 64

claudia.daugusta@tigenix.com

Over TiGenix

TiGenix NV (Euronext Brussels en NASDAQ: TIG) is een geavanceerd
biofarmaceutisch bedrijf dat nieuwe behandelingen ontwikkelt voor ernstige
medische aandoeningen door de ontstekingsremmende eigenschappen van allogene, of
van een donor afkomstige, stamcellen te gebruiken.

Het meest gevorderde product van TiGenix, Cx601, heeft met succes een fase III-
klinische studie in Europa afgerond voor de behandeling van complexe perianale
fistels, een ernstige en verzwakkende complicatie van de ziekte van Crohn. Cx601
is ingediend voor goedkeuring in Europa en een wereldwijde fase III-studie,
bedoeld om een toekomstige   aanvraag voor een licentie voor een biologisch
middel (Biologics License Application, BLA) in de VS te ondersteunen, zal naar
verwachting in 2017 van start gaan. TiGenix heeft een licentieovereenkomst
afgesloten met Takeda Pharmaceuticals, een wereldwijd farmaceutisch bedrijf dat
actief is op het gebied van de gastro-enterologie, waardoor Takeda de exclusieve
rechten heeft verworven om Cx601 buiten de VS te ontwikkelen en op de markt te
brengen voor complexe perianale fistels. Het tweede uit vetweefsel afkomstig
product van TiGenix, Cx611, doorloopt een fase I/II-studie bij ernstige sepsis,
een belangrijke oorzaak van sterfte in de ontwikkelde wereld. Tenslotte heeft
AlloCSC-01, gericht op acute ischemische hartziekte, positieve resultaten
aangetoond in een fase I/II-studie bij acuut myocardinfarct (AMI). TiGenix heeft
haar hoofdzetel in Leuven en heeft vestigingen in Madrid (Spanje). Voor meer
informatie, ga naar http://www.tigenix.com.


Over Cx601
Cx601 is een suspensie van allogene (van een donor afkomstige) geëxpandeerde,
uit vetweefsel verkregen stamcellen (expanded adipose stem cells, eASCs) die
lokaal wordt geïnjecteerd voor de behandeling van complexe perianale fistels bij
patiënten met de ziekte van Crohn bij wie conventionele behandeling is mislukt.
De ziekte van Crohn is een chronische ontstekingsziekte van de darmen en
complexe perianale fistels zijn een ernstige en verzwakkende complicatie
waarvoor momenteel geen doeltreffende behandeling bestaat. In 2009 wees de
Europese Commissie Cx601 aan als weesgeneesmiddel. TiGenix voltooide in augustus
2015 een Europees fase III klinisch onderzoek (ADMIRE-CD) waarin zowel het
primaire eindpunt als het veiligheids- en werkzaamheidsprofiel behaald werden,
waarbij patiënten die Cx601 ontvingen 44% meer kans hadden op het bereiken van
gecombineerde remissie dan patiënten in de controlegroep (placebo). 52 weken en
104 weken na de behandeling werd een opvolgingsanalyse uitgevoerd, die het
aanhoudende veiligheids- en werkzaamheidsprofiel van het product bevestigde. De
resultaten na 24 weken van het fase III-ADMIRE-CD onderzoek werden in juli 2016
gepubliceerd in The Lancet (Panés J et al. Lancet. 2016;388:1281-90). Op basis
van de positieve resultaten van het fase III-onderzoek na 24 weken heeft TiGenix
een aanvraag tot vergunning voor het in de handel brengen (Marketing
Authorisation Application) bij het Europees Geneesmiddelenbureau (European
Medicines Agency, EMA) ingediend en men verwacht in 2017 een beslissing. Een
wereldwijd fase III klinisch onderzoek, bedoeld als ondersteuning van een
aanvraag voor een licentie voor een biologisch middel  (Biologics License
Application, BLA) zal naar verwachting in 2017 van start gaan, op basis van een
onderzoeksprotocol dat is overeengekomen met de Food and Drug Administration
(FDA) via een speciale protocolbeoordelingsprocedure (Special Protocol
Assessment, SPA). In juli 2016 sloot TiGenix een licentieovereenkomst met Takeda
Pharmaceuticals, een wereldwijd farmaceutisch bedrijf dat actief is op het
gebied van de gastro-enterologie, waardoor Takeda de exclusieve rechten verwierf
om Cx601 buiten de VS te ontwikkelen en op de markt te brengen voor complexe
perianale fistels bij patiënten met de ziekte van Crohn.

Over Cx611
Cx611 is een intraveneuze toediening van allogene (van een donor afkomstige)
geëxpandeerde, uit vetweefsel verkregen stamcellen  (expanded adipose stem
cells, eASCs) voor de behandeling van ernstige sepsis. Sepsis is een
levensbedreigende ontstekingsreactie op een infectie die leidt tot systemische
ontsteking en orgaanfalen en is de voornaamste doodsoorzaak in de ontwikkelde
wereld. In mei 2015 voltooide TiGenix een fase I-sepsisprovocatieonderzoek
(CELLULA) dat een gunstig veiligheids- en werkzaamheidsprofiel van Cx611
aantoonde. Op basis van de resultaten van deze studie lanceerde TiGenix in 2016
een klinische fase I/II-studie (SEPCELL) ter evaluatie van Cx611 voor de
behandeling van ernstige sepsis als gevolg van buiten het ziekenhuis verworven
pneumonie (community-acquired pneumonia, CAP) bij patiënten die mechanische
beademing en/of vasopressoren nodig hebben. De eerste patiënt kreeg een dosis in
januari 2017 en gegevens worden verwacht in 2019. Het onderzoek kreeg fondsen
van het Horizon 2020 onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Unie
onder subsidieovereenkomst nr. 681031 en wordt uitgevoerd door het SEPCELL-
consortium dat zes partners uit vier Europese landen samenbrengt. Zie
www.sepcell.eu voor meer informatie.


Over AlloCSC-01
AlloCSC-01 is een intracoronaire toediening van allogene hartstamcellen voor de
behandeling van ischemische hartziekte. Een klinische fase I/II-studie (CAREMI)
ter evaluatie van AlloCSC-01 voor acuut myocardinfarct (AMI) behaalde haar
primair eindpunt zonder mortaliteits- of belangrijke hartbijwerkingen (major
cardiac adverse events, MACE) waargenomen na 30 dagen behandeling. Er werd geen
mortaliteit of MACE waargenomen na 6 of 12 maanden opvolging en er waren geen
immuungerelateerde bijwerkingen na 12 maanden opvolging. De CAREMI studie werd
uitgevoerd door het CAREMI-consortium (subsidienummer 242038,
http://www.caremiproject.eu/), gefinancierd door het Zevende Kaderprogramma
(Seventh Framework Programme) van de Europese Commissie en gecoördineerd door
het Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) en het Centro
Nacional de Biotecnología, met de deelname van onderzoeksinstellingen en
bedrijven in negen EU-landen.

Toekomstgerichte informatie
Dit persbericht kan toekomstgerichte informatie en schattingen bevatten over
verwachte toekomstige prestaties van TiGenix en de markt waarin het bedrijf
actief is. Bepaalde van deze beweringen, voorspellingen en schattingen kunnen
herkend worden door gebruik van woorden zoals, niet beperkt tot, "denkt",
"plant", "verwacht", "is van plan", "probeert", "schat", "kan", "zal" en
"voortzetten" en gelijkaardige uitdrukkingen. Al deze vertegenwoordigen zaken
die geen historische feiten zijn. Dergelijke beweringen, voorspellingen en
schattingen zijn gebaseerd op verschillende veronderstellingen en beoordelingen
van gekende en niet-gekende risico's, onzekerheden en andere factoren, die
werden beschouwd als redelijk wanneer deze werden gemaakt, maar al dan niet
juist kunnen zijn. Werkelijke gebeurtenissen zijn moeilijk te voorspellen en
kunnen afhankelijk zijn van factoren die buiten controle van het bedrijf liggen.
Daarom kunnen de werkelijke resultaten, de financiële toestand, de prestatie of
successen van TiGenix, of resultaten van de sector, aanzienlijk afwijken van
toekomstige resultaten, prestaties of successen die worden uitgedrukt of
afgeleid in dergelijke beweringen, voorspellingen en schattingen. Gezien deze
onzekerheden, kan men geen verhaal halen over de juistheid of redelijkheid van
dergelijke toekomstgerichte verklaringen, voorspellingen en schattingen.
Bovendien spreken toekomstgerichte verklaringen, voorspellingen en schattingen
slechts vanaf de datum van publicatie van dit persbericht. TiGenix verwerpt elke
verplichting om dergelijke toekomstgerichte verklaring, voorspelling of
schatting aan te passen ter weergave van eventuele veranderingen in de
verwachtingen van het bedrijf hieromtrent, of eventuele wijziging in het verloop
van de gebeurtenissen, voorwaarden of omstandigheden waarop een dergelijke
verklaring, voorspelling of schatting is gebaseerd, behalve voor zover bij
Belgische wetgeving verplicht.


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: TiGenix via GlobeNewswire

http://www.tigenix.com


rss-feed

Reacties weergeven (0)


INDICES     VALUTA
stijgers STIJGERS
Vopak 39.19 13.64%
TomTom 8.26 5.45%
OCI 19.30 3.79%
Philips Ligh 32.16 2.42%
dalers DALERS
Air France-K 10.02 -6.36%
BESI 72.75 -1.29%
Aegon 5.52 -0.29%
ASMI 56.20 -0.21%
Streaming koersen: AEX, AMX, AScX
Beleg ook bij DEGIRO
Wereldwijd beleggen tegen ongekend lage tarieven. Meer »
In 2018 aandelen verkopen?
Heeft u een vermogen van € 350.000? Lees dan dit rapport met onderzoek, analyses en de laatste marktvooruitzichten. Meer »
spaarrente HOOGSTE RENTE
Spaarrekening   Max. Informatie
Knab positief 0.40 %
LeasePlan Bank positief 0.40 %
Anadolubank positief 0.40 %
Nationale-Nederlanden positief 0.35 %
MoneYou positief 0.35 %
Vergelijk alle spaarrekeningen »