Disclaimer BeursGorilla.nl

Ondanks dat BeursGorilla.nl de uiterste zorg besteedt aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data en informatie, kan BeursGorilla.nl niet instaan voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de aangeboden data, informatie en inhoud van de site. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Komt u onverhoopt een fout tegen op de site, dan stellen we het op prijs als u ons hiervan op de hoogte stelt via info@beursgorilla.nl

Aansprakelijkheid

De data die getoond wordt op de website nemen wij in van dataleveranciers. Voornamelijk van VWD Group en Bats Chi-X. Daarnaast word een deel van de content op onze site verzorgd door onze eigen redactie en bieden wij columns van externe experts.

BeursGorilla.nl alsmede de aan haar gelieerde ondernemingen, auteurs, datavendors en toeleveranciers zijn niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade als gevolg van onjuistheden / onvolledigheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via Internet alsmede technische storingen.

Beweringen, meningen en uitingen, geuit in (nieuws) artikelen en mededelingen op de pagina's van deze site, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van BeursGorilla.nl. BeursGorilla.nl kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen.

Informatie

De informatie op deze website, waaronder koersen, rentetarieven en de resultaten van berekeningen of andere calculaties, zijn van algemene aard en zijn geen persoonlijk advies. BeursGorilla.nl kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie wordt geraadpleegd. Indien u uitsluitend op basis van de informatie van deze website de beslissing neemt om verplichtingen aan te gaan, bent u zelf verantwoordelijk voor de gevolgen daarvan.

BeursGorilla.nl garandeert noch ondersteunt enige product of enige dienst genoemd op deze site, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering.

Copyright BeursGorilla.nl

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever is het niet toegestaan, informatie, beeldmateriaal en foto's, nieuwsberichten en/of berichtgevingen die verstrekt worden via BeursGorilla.nl op enigerlei wijze te verspreiden.

Wijzigingen

BeursGorilla.nl mag de informatie op de site, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde wijzigen zonder dit van tevoren aan te kondigen. Wij raden u daarom aan om regelmatig na te gaan of de informatie op de site is gewijzigd.