Alle nieuwsberichten

Onder de motorkap van ETF's

01-06-2016 00:00, Bron: Tjerk Smelt
Beleggen in ETF’s (indextrackers) is efficiënt, transparant en goedkoop leren we al meer dan 20 jaar. Dat betekent echter niet dat het kopen van een ETF een eindstation is. Er is niet zoiets als ‘de beste ETF’ of ‘de beste index’. Dat zou het beleggen immers erg makkelijk maken en volstaat het kopen van ETF ‘XYZ’ om vervolgens de koersen omhoog te kijken.

In principe geeft de naam van een ETF goed weer waarin belegd wordt. Een ETF als ‘EURO Dividend UCITS ETF’ belegt simpelweg in aandelen met een relatief hoog dividend uit de Eurozone. Dat betekent niet dat u blind een dergelijke ETF moet kopen op basis van de naam of op basis van de resultaten uit het verleden.

De titel ‘Euro Government Bonds’ bijvoorbeeld is heel breed en zegt buiten de beperking tot de Eurozone nog niets over de methode die gehanteerd wordt voor het samenstellen van de index die gevolgd wordt. Wat is de landenverdeling? Wat is de kredietwaardigheid en wat zijn de voorwaarden voor het opnemen of juist schrappen van een obligatie?

Resultaten uit het verleden

De grootste valkuil blijft het opnemen van beleggingen omdat deze goed gepresteerd hebben in het (recente) verleden. Ondanks alle waarschuwingen is dat een structureel verhaal; elke dag trappen beleggers er weer in. Een makkelijk voorbeeld vormt de obligatiebelegging. Daarbij moet er absoluut niet gekeken worden naar de afgelopen tien jaar; deze periode leverde immers bovengemiddelde rendementen op. Het is allerminst verstandig om dit te spiegelen naar de toekomst.

Een voorbeeld: Met de huidige lage rente klinkt het als een degelijke en veilige stallingshaven, Euro Government Bonds. En om zo min mogelijk koersschommelingen te krijgen bij rentebewegingen is het verstandig om een korte looptijd te nemen, bijvoorbeeld 1 tot 3 jaar. Neem je dan de iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF, dan koop je ook nog eens een ETF van de marktleider.

Maar kijk onder de motorkap! Los van het waardeoordeel is het op z’n minst gezegd een zeer matige landenspreiding en waarschijnlijk een hoger risicoprofiel dan u zou verwachten. Deze ETF kent een landenverdeling van ca. 60% Italië en ca. 40% Spanje. De rating van deze obligaties is niet AAA of AA, maar 100% BBB. Het positieve verhaal hierbij is dat het rendement daardoor niet heel negatief is, maar slechts een beetje negatief (YTM -0,08%); hier gaan vervolgens nog de kosten van het beheer en uw bancaire kosten vanaf. 

De SPDR® Barclays 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF van StateStreet volgt ogenschijnlijk dezelfde index; tenminste, wanneer we afgaan op de naam van de ETF. De termsheets van de ETF’s vertellen ons dat er toch een licht andere index gevolgd wordt. Bij iShares betreft het de ‘Barclays Euro Government Bond 5yr Term Index’ en bij SPDR de ‘Barclays 1-3 Year Euro Treasury Bond Index’. Dit resulteert in de regel dat de index die iShares volgt geen negatieve yields (rente) opgenomen mogen worden. Onder andere Duitse en Nederlandse obligaties met een dergelijke korte looptijd kennen een negatieve yield. Wanneer we kijken naar de onderliggende waarden constateren we daarom een andere samenstelling. De ETF van SPDR geeft een veel bredere spreiding over landen (naast Spanje en Italië ook Duitsland, Frankrijk, Nederland, etc.) en de rating is significant hoger. Dit komt ook direct tot uiting in het effectieve rendement, deze staat naar de toekomst toe op dit moment op -0,30% per jaar (YTM).

Transparantie

In de afgelopen jaren is de samenstelling van de Barclays Euro Government Bond 1-3 Year Term Index drastisch gewijzigd van kredietwaardigheid. In 2010 had circa 57% van de obligaties in de index een AAA-rating aangevuld met obligaties met een AA-rating. Nu is het belang van de AAA-obligaties gehalveerd tot circa 28%, aangevuld met ca. 31% in AA, 2% in A en ca. 40% in Baa. Het is met dit voorbeeld dus heel duidelijk dat een ETF kopen niet betekent dat je een statische belegging hebt. Door de veranderende omstandigheden verandert ook het risico van de ETF.

Het voordeel van ETF’s blijft dat de transparantie heel groot is. Elke dag kan de website van de ETF-provider geraadpleegd worden om de actuele samenstelling te bekijken en te beoordelen. Dit tezamen met de verhandelbaarheid betekent beleggen met zo min mogelijk verrassingen. 

Tjerk Smelt is financieel- en beleggingsadviseur bij Indexus. Tjerk schrijft regelmatig over diverse beursgerelateerde onderwerpen en maakt dagelijks de vertaalslag van uitgangspunten en doelstellingen naar een verantwoorde beleggingsportefeuille. Meer weten over indexbeleggen? Download gratis ons eBook ‘ETF, Theorie & Praktijk’:downloaden

Deze publicatie is niet bedoeld als (individueel) beleggingsadvies noch als een uitnodiging of een aanbod effecten of andere financiële instrumenten te kopen of te verkopen. Besproken effecten kunnen voorkomen in de portefeuilles van cliënten van Indexus. Een ieder die informatie uit deze publicatie ten grondslag legt aan aan- en verkooptransacties in financiële instrumenten, doet dat op eigen risico.


Vandaag in het nieuws