Alle nieuwsberichten

Aziatisch dividendbeleggen met ETF's

10-08-2015 00:00, Bron: Tjerk Smelt
Vanaf medio april zijn de koersen in het Verre Oosten behoorlijk gecorrigeerd; de winst van het eerste kwartaal is momenteel zo goed als verdwenen. China heeft de hardste klappen gekregen en trekt de regio voor een deel mee naar beneden. Maar ook Japan is na de sterke opmars van de afgelopen jaren weer wat gedaald. Op de beurs is Japan de zwaargewicht in de regio zodat de toonaangevende indexen de afgelopen maanden negatief gepresteerd hebben. Per saldo staan diezelfde indexen voor dit jaar nog wel positief.

Renteverhoging

De corrigerende koersen in Azië kunnen gezien worden als een gezonde correctie na de sterke stijging van de afgelopen jaren. Onderliggend speelt echter de afnemende vraag naar grondstoffen door de minder sterk stijgende economieën een zwaardere rol. Veder worden de geluiden steeds sterker dat de rente in de Verenigde Staten al in september verhoogd gaat worden.

Een renteverhoging zou bijvoorbeeld negatief kunnen uitpakken voor de vraag naar dividendaandelen. En juist kenmerken Aziatische aandelen zich door een relatief hoog dividendpercentage. Anderzijds kan ook gesteld worden dat dat geen structurele belemmering hoeft te zijn om in Azië of specifieker, in Aziatische (hoog) dividendaandelen, te investeren.

Groei in Azië

Het succesverhaal voor (langere termijn) investeringen in Azië is bekend: demografisch positieve bevolkingsgroei (ex Japan), verstedelijking, grote investeringen in infrastructuur en een sterke groei van de middenklasse en het bijbehorende consumentengedrag.

Ondanks de terugval van de beurzen en de valuta zien de langere termijn groeivoorspellingen er goed uit. De lagere valutakoersen kunnen juist een stimulans zijn voor de export.

Dividendbeleggen

Ervan uitgaande dat de veronderstelde renteverhoging in de Verenigde Staten reeds voor een groot deel of het grootste deel verdisconteerd is in de beurskoersen en dat de groei van Azië aanhoudt en dat in combinatie met het relatief hoge dividendrendement van de Aziatische ondernemingen zou een investering op dit moment aantrekkelijk kunnen maken. De vervolgvraag is welke investering. Er zijn onder andere verschillende dividendbeleggingen in de vorm van ETF’s. 

Hieronder staat een drietal ETF’s met enkele specificaties. De verschillen zijn groot; landen en sectoren worden verschillend gewogen. 

iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF (NL/EU, IE00B14X4T88)

Deze ETF is opgebouwd uit 30 aandelen met het beste dividendrendement uit in aanmerking komende landen in de Azië/Pacific-regio. De index wordt gewogen op basis van het dividendrendement; het uitkeringsrendement is momenteel circa 5,3%. In deze ETF wegen de financiële waarden (28,4%) en de industriële waarden (23,5%) zwaar. Opvallend is dat Australische aandelen meer dan de helft van de ETF uitmaken qua weging.

SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (DE/EU, IE00B9KNR336)

Deze ETF heeft, net als de iShares ETF, als doelstelling om de index van hoog dividendaandelen uit de Azië/Pacific-regio te volgen. Kenmerkend voor de Dividend Aristocraten is dat de geselecteerde aandelen in de afgelopen 7 jaar structurele dividendgroei dienen te hebben. De ETF belegt op dit moment in 62 aandelen. De financiële waarden zijn het sterkste vertegenwoordigd met circa 22%. De landen Japan (25,75%), Australië (23,7%) en China (19,8%) wegen samen voor bijna 70% mee.

Vanguard FTSE Asia ex Japan High Dividend Yield Index ETF (HK/HKD, HK0000188703)

De ETF van Vanguard staat genoteerd in Singapore en sluit Japan, Australië en Nieuw Zeeland uit als regio’s; de index die gevolgd wordt bestaat uit aandelen met een bovengemiddeld dividendrendement. Qua sectorweging steekt de financiële sector met bijna 40% er met kop en schouders bovenuit.

Bovenstaande ETF’s mikken, min of meer, op dezelfde regio, maar zijn sterk verschillend in opzet. De keuze voor een dergelijke belegging kan dus naast, de specifieke doelstellingen van de belegger, ook sterk afhangen van de marktomstandigheden en visie daarop. 

Tjerk Smelt is financieel- en beleggingsadviseur bij Indexus. Tjerk schrijft regelmatig over diverse beursgerelateerde onderwerpen en maakt dagelijks de vertaalslag van uitgangspunten en doelstellingen naar een verantwoorde beleggingsportefeuille. Meer weten over indexbeleggen? Download gratis ons eBook ‘Indexbeleggen in 5 minuten’:downloaden

Deze publicatie is niet bedoeld als (individueel) beleggingsadvies noch als een uitnodiging of een aanbod effecten of andere financiële instrumenten te kopen of te verkopen. Besproken effecten kunnen voorkomen in de portefeuilles van cliënten van Indexus. Een ieder die informatie uit deze publicatie ten grondslag legt aan aan- en verkooptransacties in financiële instrumenten, doet dat op eigen risico.

Vandaag in het nieuws