Alle nieuwsberichten

Jongeren, ga beleggen!

21-01-2011 10:27, Bron: Hendrik Oude Nijhuis

Wellicht dat u wel eens beleggingsseminars bezoekt. In dat geval kent u het profiel van de gemiddelde bezoeker vast wel. Geslacht: Man. Land van herkomst: Nederland. Leeftijd: 55-plus. Geen wonder overigens ook wanneer u zich bedenkt dat juist zij voor banken en vermogensbeheerders de meest interessante doelgroep vormen.

Maar opmerkelijk genoeg bestaat er een heel andere groep personen die zelf juist veel meer gebaat is bij kennis over de beurs en over aandelen in het bijzonder. We doelen hier op jongeren. Op een enkele uitzondering na zijn zij op seminars over beleggen in geen velden of wegen te bekennen. En van beleggen moeten de meeste van hen sowieso niets hebben. Veel te riskant... Nee, de meeste jongeren investeren liever hun geld in een overgewaardeerd Nederlands huis en stoppen zich daarvoor, mede aangemoedigd door de overheid middels hypotheekrenteaftrek, ook nog eens flink in de schulden. Met een flink hefboomeffect dus. Alsof dat zo veilig is, nu we de hoogste overwaardering van huizen sinds 1736 hebben...

Exponentiële groei

Stel nu dat een 20-jarige, laten we hem Jos noemen, met een bijbaantje EUR 50,- per dag verdient. Hij zal u in no time kunnen vertellen dat hij zo in een maand (met 20 werkdagen) EUR 1.000,- kan bijverdienen. Maar tot welk bedrag is deze EUR 1.000,- dan uitgegroeid wanneer Jos in de verre toekomst zijn 65ste verjaardag viert (uitgaande van een gemiddeld jaarlijks rendement van 12%)?

Jos - maar dat zal voor de meeste personen gelden - zal aanmerkelijk meer tijd nodig hebben om deze laatste vraag te beantwoorden. Als er al een antwoord komt. De oorzaak? Het menselijke brein is bijzonder slecht in het (on)bewust inschatten van de einduitkomsten van exponentiële groeipatronen.

Terug naar Jos en zijn EUR 1.000,-. Dit bedrag groeit met jaarlijks 12% in een periode van 45 jaar uit tot een bedrag van EUR 163.988,-. Met andere woorden: wie op jonge leeftijd bereid is één zomer lang vakantiewerk te doen zonder dit geld direct uit te geven kan daarmee zijn toekomstige pensioen al voor een deel veiligstellen. Maar jongeren zijn net mensen: weinigen van hen doorzien vroeg genoeg in hun leven het enorme effect van exponentiële groei...


Vermogensgroei met een factor 66?

Ander voorbeeld. Stelt u zich voor dat u een (klein)kind heeft die zopas achttien jaar geworden is. En dat u met uw zopas volwassen achttien jaar geworden (klein)kind afspreekt dat hij of zij tot en met de leeftijd van vijfentwintig jaar ieder jaar EUR 1.000,- opzij legt bedoeld voor pensioenopbouw. En als heel aantrekkelijke stimulans zegt u toe hier jaarlijks zelf EUR 1.000,- aan toe te voegen.

Jaarlijks wordt in dit geval dan EUR 2.000,- opzij gelegd. De eerste storting met de negentiende verjaardag, de laatste storting met het bereiken van de leeftijd van 25 jaar. Zeven stortingen van elk EUR 2.000,- dus. Gemiddeld jaarrendement: 10%. Vraag: welke bedrag is beschikbaar wanneer uw (klein)kind straks zelf 65 jaar is?

Antwoord: EUR 944.642,-. Het 66-voudige vergeleken met de EUR 14.000,- die geïnvesteerd werd. Opnieuw een opmerkelijk voorbeeld van exponentiële groei...

Maar stel nu dat pas op 26-jarige leeftijd met een dergelijk project begonnen wordt. Hoeveel jaren denkt u dan dat jaarlijks EUR 2.000,- opzij moet worden gelegd om eveneens op 65-jarige leeftijd op het bedrag van circa EUR 950.000,- uit te komen?

Het antwoord: veertig jaar (in plaats van zeven dus!). Wanneer pas op 26-jarige leeftijd een eerste 'pensioenstorting' van EUR 2.000,- gedaan wordt, moet dit - eveneens uitgaande van een jaarlijks rendement van 10% - tot de 65ste verjaardag volgehouden worden om op hetzelfde bedrag van circa EUR 950.000,- uit te komen. In plaats van een vermenigvuldiging met een factor 66 is nu 'slechts' sprake van een vermenigvuldiging met een factor 11.


Vandaar deze oproep...

Rendementen van 10 à 12% op jaarbasis achten wij met een uitgekiende beleggingsportefeuille, bestaande uit een mooie verzameling ondergewaardeerde kwaliteitsaandelen, heel wel haalbaar. Bestudering van de strategieën van succesvolle value-beleggers, en wellicht eveneens ons eigen boek 'Leer beleggen als Warren Buffett', vormt hiervoor een gedegen kennisfundament.

Degenen die zoals uit de voorbeelden blijkt het meeste kunnen profiteren van exponentiële groei - door Albert Einstein (1879 - 1955) wel het 'Achtste Wereldwonder' genoemd – zijn voornamelijk beleggers met een lange tijdshorizon. Jongeren dus. Maar voor banken en vermogensbeheerders zijn zij vanwege hun veelal beperkte vermogens op korte termijn nauwelijks interessant genoeg.

Vandaar ook onze oproep: vertelt u komende week zelf eens aan minimaal één jongere over het haast onvoorstelbare effect van exponentiële groei in combinatie met een lange tijdshorizon. Bijvoorbeeld door over één van bovengenoemde voorbeelden te vertellen. Gezien het grote belang van de factor tijd zou het immers bijzonder jammer zijn wanneer de implicaties van exponentiële groei (ook wel het 'rente op rente-effect' genoemd) pas op wat latere leeftijd worden doorzien...
 
 
Hendrik Oude Nijhuis

Vandaag in het nieuws