Alle nieuwsberichten

Waarom vastgoed?

12-12-2011 00:00, Bron: Expert

Eigen huis
Feitelijk is elke huizenbezitter ook een belegger in vastgoed. De verwachting is lange tijd geweest dat in ieder geval de prijzen moeiteloos in pas kunnen blijven met de inflatie; het huis zal dus zelden minder waard zijn bij verkoop, zelfs relatief gezien niet. De laatste maanden zien we echter dat de huizenprijzen lang niet meer zo hard stijgen en afgezet tegen de inflatie de winst bij een verkoop vaak nihi is.

De investering in een huis heeft nog wel een bijkomend voordeel dat aandelen, opties of obligaties missen. Er kan gewoond worden in het vastgoed. Dat klinkt wellicht simplistisch, maar als huizenbezitter onttrekt u zich in ieder geval aan het betalen van huur en bent u niet langer kwetsbaar voor huurverhogingen. Uw woonkosten blijven gelijk. Daarnaast stimuleert de overheid huizenbezit. Hierdoor zijn de voorwaarden voor hypothecaire leningen gunstiger dan voor andere leningen, terwijl ook belastingtechnisch gezien voordeel te behalen is. Dat wil zeggen, zolang de hypotheekrenteaftrek nog blijft bestaan, natuurlijk.

Kredietcrisis
De kredietcrisis heeft wel enige kentering veroorzaakt in het enthousiasme over de huizenmarkt. Door de economische onzekerheid zijn veel mensen voorzichtig geworden en staan huizen langer te koop. Dat heeft uiteraard ook gevolgen voor de huizenprijzen. In sommige gevallen is de huizenprijs al gedaald, de explosieve stijging van de huizenmarkt is in ieder geval (voorlopig) voorbij.

Daarnaast wordt het steeds moeilijker voor mensen om een hypotheek te krijgen. Banken zijn niet zo happig meer op de risico's die ze lopen bij het verstrekken van tophypotheken. Een te dure woning kan, bijvoorbeeld bij verlies van inkomsten, ertoe leiden dat niet aan de aflossing kan worden voldaan. Bij gevolg raakt de koper het huis weer kwijt. Bovendien zijn de duurdere huizen het meest kwetsbaar bij een economische terugval.

Hypotheekrenteaftrek
Ook een voornaam gevaar is de mogelijke afschaffing van de hypotheekrenteaftrek. Volgens sommigen een onvermijdelijkheid die het beste zo vlug mogelijk moet worden doorgevoerd, volgens anderen een belangrijk hulpmiddel dat de kansen voor alle Nederlanders op eigen huizenbezit vergroot, dat eventueel langzaam moet worden afgebouwd. Dat die afschaffing er komt en uiteindelijk noodzakelijk zal zijn, wordt door weinig mensen betwijfeld. De politiek is in ieder geval nog lang niet van dit vraagstuk af. Voor wat betreft de hypotheek is het verstandig om meerdere bancaire instellingen te bezoeken ten einde een passende lening te verkrijgen. Daarbij is het geen schande om met behulp van de offerte van de een, de ander te bewegen daar onder te gaan zitten.

Vandaag in het nieuws