U bent nog niet ingelogd op Mijn BeursGorilla.

Inloggen

Aanmelden

Wat de bezorgdheid over de Chinese regelgeving voor de techsector betekent voor beleggers

Wanneer veel beleggers pessimistisch zijn, is een kleine positieve ontwikkeling al genoeg om overdreven negatieve verwachtingen te ontkrachten.

Opmerking: Fisher Investments Nederland en moedermaatschappij Fisher Investments doen geen aanbevelingen voor specifieke effecten; het onderstaande is slechts een voorbeeld van een breder onderwerp dat we naar voren willen brengen.

Chinese technologie- of technologieachtige aandelen hebben het in 2021 slechter gedaan dan wereldwijde aandelen en volgens veel beleggers komt dat door de recente maatregelen van de Chinese overheid op het gebied van regelgeving.i Doordat de Chinese regering en de staatsmedia het regelmatig hebben over "gemeenschappelijke welvaart", vrezen sommige beleggers zelfs dat China zijn marktvriendelijke beleid van de afgelopen vijftig jaar gedeeltelijk zou kunnen terugdraaien, waardoor het sentiment voor Chinese aandelen nog verder onder druk is komen te staan. Hoewel overheidsinmenging altijd een marktrisico is, is hardhandig ingrijpen vanuit Peking niets nieuws voor Chinese techreuzen. Belangrijk is dat een bloeiende Chinese technologiesector volgens ons nog steeds van groot belang is voor de langetermijndoelstelling van de Chinese regering om wijdverbreide welvaart te creëren. Dat verkleint de kans dat de regelgeving dusdanig wordt aangescherpt dat deze een significante bedreiging gaat vormen voor de groeivooruitzichten van de sector op lange termijn. Hoewel de recente maatregelen op het gebied van regelgeving nadelig waren voor het beleggerssentiment (en de aandelenkoersen), is Fisher Investments Nederland van mening dat de fundamentele langetermijnvooruitzichten voor de Chinese technologiereuzen niet zo slecht zijn als velen tegenwoordig vrezen.

Enkele wijzigingen in de regelgeving die van invloed zijn op Chinese tech-aandelen

De Chinese economie is al sinds lange tijd aan het verschuiven naar een door consumenten en technologie geleide economie, waarmee het land afstand neemt van zijn historische afhankelijkheid van economisch gevoelige exportproducten en zware industrie. Als de techsector echt zo hard zal worden aangepakt als beleggers vrezen, kan dat een bedreiging vormen voor de welvaart die de overheid nastreeft. Volgens Fisher Investments Nederland hebben de ontwikkelingen op het gebied van de regelgeving voor Chinese techreuzen ertoe geleid dat beleggers te pessimistisch zijn geworden ten aanzien van deze bedrijven. Hier volgen een paar belangrijke voorbeelden van recente maatregelen op regelgevingsgebied die een negatieve impact hadden op Chinese tech-aandelen:

 • In november 2020 hebben de toezichthouders voor de banksector strengere beperkingen opgelegd aan online kredietplatforms, vlak voor de beursgang van het digitale betalingsplatform Ant Group (gedeeltelijk eigendom van e-commercegigant Alibaba), waardoor de Chinese beurzen besloten om de beursintroductie op te schorten.ii
 • In april 2021 heeft de overheidsinstantie voor marktregulering (State Administration of Market Regulation, SAMR) in het kader van zijn onderzoek naar monopolistische praktijken de Chinese e-commercegigant Alibaba een boete opgelegd, omdat het platform handelaren had bestraft die hun producten zowel op Alibaba als op concurrerende platforms hadden aangeboden.iii De SAMR legde in juli 2021 ook een boete op aan de Chinese internetprovider Tencent en verplichtte het bedrijf om geen exclusieve licenties meer te eisen van muzieklabels om toegang te krijgen tot zijn platform.iv
 • Toen het deeltaxibedrijf DiDi Global Inc. op 30 juni 2021 op de Amerikaanse beurs werd geïntroduceerd, gaf de Chinese toezichthouder het bedrijf opdracht om zijn methoden voor het verzamelen en verwerken van klantgegevens te herzien.v
 • Hoewel Peking niet specifiek de technologiesector in het vizier had, werd in juli 2021 een wet ingevoerd die alle particuliere bijlesinstituten omvormt tot non-profitorganisaties, lagere tarieven oplegt en buitenlands eigendom verbiedt, waardoor beleggers vreesden dat soortgelijke ingrijpende veranderingen voor andere sectoren in aantocht zijn.vi Regeringsfunctionarissen stelden echter dat de voorschriften uitsluitend bedoeld waren voor de onderwijssector.
 • In augustus 2021 kwam China met nieuwe regelgeving voor de bescherming van persoonsgegevens, wat in feite hun versie is van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook bekend als de regelgeving die websites dwingt om via een pop-up toestemming te vragen voor het gebruik van cookies).vii
 • Later in augustus kondigde de regering ook regels aan die beperkingen stellen aan de tijd die minderjarigen mogen besteden aan het spelen van videogames.viii

Er heerst ongetwijfeld heel wat onduidelijkheid over de regelgeving, maar op basis van wat de diverse regeringsorganen tot nog toe bekend hebben gemaakt, zijn wij van mening dat beleggers kleine veranderingen extrapoleren naar enorme angsten. Fisher Investments Nederland denkt dat de fundamentele impact op de kernactiviteiten en de toekomstige winstgroei waarschijnlijk beperkt is.

Hoe moeten langetermijnbeleggers nu tegen Chinese techreuzen aankijken?

Deze regelgeving dwingt sommige Chinese technologiebedrijven onder andere om transparanter te werk te gaan, actie te ondernemen om consumentengegevens te beschermen, bepaalde concurrentiebeperkende praktijken te beëindigen en boetes te betalen. De extra kosten die gemaakt moeten worden om aan de nieuwe regelgeving te voldoen, gaan ten koste van de winstcijfers van Chinese technologiebedrijven, maar het effect is misschien niet zo verwoestend als veel beleggers vrezen. Voor de grootste bedrijven, die over een gezonde balans en stabiele inkomsten beschikken, zijn de boetes waarschijnlijk niet al te hoog en de aanvullende regelgeving zou deze bedrijven zelfs ten goede kunnen komen, omdat ze beter in staat zijn om aan de regels te voldoen en de extra kosten te dragen dan kleinere bedrijven. Techreuzen in China hebben in het verleden laten zien bereid te zijn zich aan de regels te houden, en sommige hebben onmiddellijk na de aankondiging van de nieuwe regels maatregelen genomen om de naleving ervan te garanderen.

Chinese technologiebedrijven vormen de kern van het technologie- en consumentgerichte groeimodel dat de Chinese regering al jaren omarmt. Nu de beleidsmakers minder belang hechten aan kortetermijngroei van lage kwaliteit en zich focussen op stabiele expansie op lange termijn, vormen Chinese technologieachtige bedrijven waarschijnlijk de kern van die strategie. Aangezien er steeds meer zaken worden gedaan via mobiele en online platforms, net als in een groot deel van de rest van de wereld, zullen tech- en tech-achtige bedrijven naar verwachting blijven profiteren van de stijgende vraag naar clouddiensten, sociale media, e-commerce en gaming.

Aan beleggers die Chinese tech- of tech-achtige aandelen aanhouden, adviseert Fisher Investments Nederland zich vragen te stellen als: "Welke belangrijke negatieve factoren zijn er nog waar niemand het vandaag over heeft?" Als u geen belangrijke, nieuwe en voorheen onopgemerkte negatieve factoren kunt bedenken, dan is er misschien geen goede reden om aan te nemen dat er nog meer koersdalingen in het verschiet liggen. Alle algemeen bekende of besproken negatieve factoren worden over het algemeen vrijwel onmiddellijk in de koersen verwerkt. Het kan zeer nadelig zijn om een aandeel te verkopen alleen maar omdat het is gedaald. In het verleden behaald rendement vormt geen indicatie voor toekomstige resultaten. Door aandelen simpelweg te verkopen omdat ze zijn gedaald, kunt u zich behoorlijk in de vingers snijden. U incasseert immers het verlies tijdens de daling en loopt de daaropvolgende opleving mis.

Wanneer veel beleggers pessimistisch zijn, wat volgens ons de afgelopen maanden het geval was ten aanzien van Chinese tech-aandelen, is een kleine positieve ontwikkeling al groot genoeg om de overdreven negatieve verwachtingen te ontkrachten. Een dergelijke situatie kan resulteren in een forse opwaartse beweging.

Volg ons op social media voor de laatste marktontwikkelingen en updates van Fisher Investments Nederland:

Facebook: https://www.facebook.com/FisherInvestmentsNederland

Twitter: https://twitter.com/FisherInvestNL

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/fisher-investments-nederland

Fisher Investments Nederland is de handelsnaam die wordt gebruikt door de vestiging van Fisher Investments Luxembourg, Sàrl in Nederland (“Fisher Investments Nederland”). Fisher Investments Nederland is geregistreerd in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel met het ondernemingsnummer 75045486. Als de Nederlandse tak van Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, staat Fisher Investments Nederland onder het toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”) en is geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële markten. Fisher Investments Luxembourg, Sàrl is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in Luxemburg (onder het nummer: B228486) die ook handelt onder de naam Fisher Investments Europe (“Fisher Investments Europe”). Fisher Investments Europe is gereguleerd door de CSSF. Het geregistreerde adres van Fisher Investments Europe is: K2 Building, Troisième étage, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg.

Fisher Investments Europe besteedt sommige aspecten van het dagelijkse beleggingsadvies, portefeuillebeheer en portefeuillehandelingen uit aan gelieerde ondernemingen. Meer specifiek zal de voorbereiding van rapporten met betrekking tot de geschiktheid van de beleggingen gedeeltelijk uitgevoerd worden door Fisher Investments Europe Limited, handelend onder de naam Fisher Investments UK ("Fisher Investments UK"), en zal de dagelijkse besluitvorming over de portefeuillestrategie uitgevoerd worden door Fisher Asset Management, LLC, handelend onder de naam Fisher Investments ("Fisher Investments"). Portefeuillehandelingen kunnen worden verricht door Fisher Investments Europe, Fisher Investments UK of andere gelieerde ondernemingen. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk terugbetaald zal worden. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige rendementen en geven daar geen betrouwbare indicatie van. De waarde en opbrengst van de beleggingen volgen de schommelingen van de wereldwijde aandelenmarkten en van de internationale wisselkoersen.

__________________________________________

i Bron: FactSet, per 28/09/2021. Totaalrendement in USD van de MSCI World Index (+16,3%) en de IT-sector van de MSCI China Index (-18,7%), netto-dividenden, 31/12/2020 – 27/09/2021. Wisselkoersschommelingen kunnen tot een hoger of lager beleggingsrendement leiden.

ii Bron: S&P Global, per 16/09/2021. "Ant Group's dramatic listing halt may chill other fintech IPO hopefuls," 04/11/2020. https://www.spglobal.com/marketintelligence/en/news-insights/latest-news-headlines/ant-group-8217-s-dramatic-listing-halt-may-chill-other-fintech-ipo-hopefuls-61047413.

iii Bron: The New York Times, per 16/09/2021. "China Fines Alibaba $2.8 Billion in Landmark Antitrust Case," 09/04/2021. https://www.nytimes.com/2021/04/09/technology/china-alibaba-monopoly-fine.html.

iv Bron: Reuters, per 16/09/2021. "China regulator bars Tencent from exclusive rights in online music," 23/07/2021. https://www.reuters.com/world/china/china-regulator-bars-tencent-exclusive-rights-online-music-2021-07-24/.

v Bron: The New York Times, per 17/09/2021. "China opens an inquiry into Didi, two days after the ride-hailing app's Wall Street debut," 02/07/2021. https://www.nytimes.com/2021/07/02/business/didi-china-inquiry.html.

vi Bron: Nikkei, per 17/09/2021. "What's next for China's after-school tutoring industry?," 17/08/2021. https://asia.nikkei.com/Spotlight/Caixin/What-s-next-for-China-s-after-school-tutoring-industry.

vii Bron: The Wall Street Journal, per 17/09/2021. "China Passes One of the World's Strictest Data-Privacy Laws," 20/08/2021. https://www.wsj.com/articles/china-passes-one-of-the-worlds-strictest-data-privacy-laws-11629429138.

viii Bron: Reuters, per 07/10/2021. "Three hours a week: Play time's over for China's young video gamers," 31/08/2021. https://www.reuters.com/world/china/china-rolls-out-new-rules-minors-online-gaming-xinhua-2021-08-30/.

NLD25 718,58 -4,42 -0,61%
AEX 718,15 -4,94 -0,68%
US30^ 33.874,43 -135,42 -0,40%
Nasd100^ 13.396,23 -86,18 -0,64%

Stijgers en dalers

Actueel nieuws

Agenda

 1. 18-08 Koninklijke BAM Groep NV
  Halfjaarresultaten 2022
 2. 18-08 Koninklijke Boskalis Westminster NV
  Halfjaarresultaten 2022
 3. 18-08 Sipef NV
  Halfjaarresultaten 2022
 4. 18-08 Kinepolis Group NV
  Halfjaarresultaten 2022
 5. 18-08 Pershing Square Holdings Ltd
  notering ex-dividend (Amsterdam)
 6. Bekijk het volledige overzicht

Populair op BeursGorilla.nl