SBM Offshore 12,885 -0,250 -1,90%

Fundamentele analyse SBM Offshore

SBM Offshore is gespecialiseerd in het ontwerp, de vervaardiging en de verkoop van zeesystemen en -apparatuur bestemd voor de aardolie- en aardgasindustrie. De activiteit van het concern organiseert zich voornamelijk rond 4 product- en dienstenfamilies: offshore installaties en apparatuur, offshore aardolie -en gasproductie, onderaanneming bouw en installatie offshore en andere activiteiten waaronder ontwerp en engineering, levering van speciale componenten bestemd voor boorschepen, hefboorplatforms en drijvende platforms, offshore kranen en hef -en hijssystemen.

Gegevens SBM Offshore

 • 0
 • 0
 • 0,76
 • 4,58
 • 16,59

NAW Gegevens SBM Offshore

Winst en verliesrekening SBM Offshore

Winst- & verliesrek. (x 1.000.000) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Omzet 3.391,00 2.240,00 1.861,00 2.272,00 2.705,00 5.482,00 4.803,00 3.695,22
Operationele kosten 2.955,00 1.930,00 1.781,00 1.935,00 2.536,00 4.735,00 4.697,00 4.088,19
Afschrijvingen 503,00 463,00 478,00 435,00 370,00 284,00 406,00 647,17
BedrijfsResultaat 793,00 634,00 345,00 543,00 307,00 814,00 293,00 50,34
Resultaat voor belastingen 542,00 384,00 25,00 275,00 137,00 678,00 194,00 -36,38
Belastingen 31,00 40,00 26,00 28,00 26,00 26,00 80,00 38,48
CashFlow -202,00 -211,00 57,00 399,00 48,00 246,00 -509,00 582,70
Nettowinst 366,00 212,00 -155,00 182,00 29,00 575,00 111,00 -79,49

Balans SBM Offshore

Balans (x 1.000.000) 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Materiële activa 1.198,00 1.243,00 1.474,00 1.686,00 1.923,00 2.023,00 2.482,16
Immateriële activa 19,00 42,00 46,00 45,00 34,00 30,00 29,22
Financiële activa 6.385,00 6.603,00 7.965,00 3.801,00 3.966,00 1.576,00 833,77
Vaste activa 7.641,00 7.922,00 9.522,00 5.591,00 5.985,00 3.654,00 3.396,87
Voorraden 101,00 10,00 5,00 8,00 10,00 27,00 20,32
Debiteuren 175,00 216,00 247,00 287,00 305,00 366,00 406,97
Overige vorderingen 11,00 10,00 0,00 0,00 4,00 10,00 0,29
Liquide middelen 718,00 957,00 904,00 515,00 475,00 200,00 748,32
Vlottende activa 2.351,00 3.085,00 1.965,00 5.749,00 5.133,00 3.463,00 2.938,52
Totaal activa 9.992,00 11.007,00 11.488,00 11.340,00 11.118,00 7.118,00 6.335,39
Gewoon kapitaal 2.634,00 2.501,00 2.516,00 2.496,00 2.419,00 2.064,00 1.468,54
Preferent kapitaal -99,42 -54,42 -231,37 -250,92 -275,42 -52,19 -245,31
Aandeel van derden 978,00 1.058,00 996,00 970,00 730,00 71,00 71,26
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 4.545,00 4.935,00 6.215,00 5.521,00 4.950,00 2.905,00 2.290,67
Kortlopende schulden 1.835,00 2.514,00 1.760,00 2.354,00 3.020,00 2.077,00 2.504,92
Totaal passiva 9.992,00 11.007,00 11.488,00 11.340,00 11.118,00 7.118,00 6.335,39

Overige data SBM Offshore

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Aantal werknemers 4.103 4.150 5.237 7.300 8.330 7.126 5.275
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 205.670 205.670 213.470 211.690 209.700 208.750 189.140
Winst per aandeel 1,04 -0,76 0,90 0,14 2,74 0,53 -0,42
Dividend per aandeel 0,76 0,37 0,25 0,23 0,21 0,00 0,00 0,00
Cashflow per aandeel 8,01 4,64 2,29 -2,54 -6,47 2,26 6,05
Intrinsieke waarde per aandeel 12,44 11,91 11,56 11,58 11,54 9,89 7,76
Koers-winstverhouding 12,43 -23,15 17,47 90,67 4,33 38,51 -32,41
Dividend rendement (%) 4,58 2,86 1,42 1,46 1,65 0,00 0,00 0,00
Rendement eigen vermogen (%) 8,05 -6,20 7,23 1,16 23,77 5,38 -5,41
Koers einde boekjaar 16,59 12,93 17,59 15,72 12,69 11,88 20,41 13,61

Raad van bestuur SBM Offshore

 • Bruno Chabas
 • Douglas Wood
 • Erik Lagendijk
 • Floris Deckers
 • Philippe Barril
 • B. Bajolet
 • Cheryl Richard
 • Sietze Hepkema
 • Francis Gugen
 • Roeland Baan
 • Laurence Mulliez
 • Tom Ehret

SBM Offshore

Stijgers en dalers

Actueel nieuws

Agenda

 1. 06-04
  Duitsland
  Industriële bestellingen Duitsland - Feb 2020
 2. 06-04
  Kendrion N.V.
  Algemene Aandeelhoudersvergadering
 3. 07-04
  Verenigd Koninkrijk
  Loonkosten Verenigd Koninkrijk - Q4 2019
 4. 07-04
  Koninklijke Brill N.V.
  Jaarverslag 2019
 5. 07-04
  VGP N.V.
  Jaarverslag 2019
 6. Bekijk het volledige overzicht

Populair op BeursGorilla.nl

Tip! Bespaar op je vaste lasten

Door te vergelijken bespaar je eenvoudig op je vaste lasten. Vergelijk op Geld.nl en start met besparen!