ASR Nederland
31,680
0,50
1,93%
31,18

Fundamentele analyse ASR Nederland

ASR Nederland is een Nederlandse verzekeringsmaatschappij. ASR Nederland haalt een omzet van 4 miljard euro met 3375 medewerkers.

Gegevens ASR Nederland

Winst en verliesrekening ASR Nederland

 • Winst en verliesrekening
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
 • Omzet
  -
  -
 • Operationele kosten
  58,00
  -54,00
  -11,00
  172,00
  5,00
  -44,00
  -
  -
 • Afschrijvingen
  26,00
  24,00
  23,00
  25,00
  29,00
  30,00
  -
  -
 • Bedrijfsresultaat
  -
  -
 • Resultaat voor belastingen
  904,00
  1.128,00
  838,00
  780,00
  473,00
  360,00
  -
  -
 • Belastingen
  211,00
  220,00
  197,00
  150,00
  94,00
  84,00
  -
  -
 • Cashflow
  269,00
  168,00
  948,00
  -504,00
  1.614,00
  -1.039,00
  -
  -
 • Netto winst
  610,00
  872,00
  625,00
  567,00
  300,00
  248,00
  -
  -
 • Jaarverslagen

Balans ASR Nederland

 • Balans
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
 • Materiele activa
  -
  -
 • Immateriele activa
  -
  -
 • Financiele activa
  -
  -
 • Vaste activa
  -
  -
 • Voorraden
  -
  -
 • Debiteuren
  -
  -
 • Overige vorderingen
  -
  -
 • Liquide middelen
  -
  -
 • Vlottende activa
  -
  -
 • Totaal activa
  59.009,00
  55.405,00
  56.952,00
  53.338,00
  51.654,00
  43.052,00
  -
  -
 • Gewoon kapitaal
  5.479,00
  5.433,00
  4.481,00
  4.275,00
  3.047,00
  3.033,00
  -
  -
 • Preferent kapitaal
  952,44
  1.196,48
  672,00
  996,00
  880,00
  1.067,00
  -
  -
 • Aandeel in derden
  0,00
  -1,00
  -10,00
  -16,00
  -20,00
  -18,00
  -
  -
 • Groepsvermogen
  5.479,00
  5.432,00
  4.471,00
  4.259,00
  3.027,00
  3.015,00
  -
  -
 • Achtergestelde schulden
  -
  -
 • Voorzieningen
  -
  -
 • Langlopende schulden
  -
  -
 • Kortlopende schulden
  -
  -
 • Totaal passiva
  59.009,00
  55.405,00
  56.952,00
  53.338,00
  51.654,00
  43.052,00
  -
  -

NAW Gegevens ASR Nederland

 • Archimedeslaan 10
 • 3500 HB
 • Utrecht
 • +31-30-257-91-11
 • www.asrnl.com
 • ir@asr.nl

Raad van bestuur ASR Nederland

 • Ernst & Young Accountants LLP
  Auditor
 • J. Jos Baeten
  CEO
 • C. Chris Figee
  CFO
 • K. Kick van der Pol
  Chairman (Board of Directors)
 • Michel Hülters
  Investor Relations
 • A. Annet Aris
  Member of Board of Directors
 • H. Herman Hintzen
  Member of Board of Directors
 • C. Cor van den Bos
  Member of Board of Directors
 • K. Karin Bergstein
  Member of the Management Board
 • C. Chris Figee
  Member of the Management Board
 • M. Michel Verwoest
  Member of the Management Board
 • J. Jos Baeten
  President (Management Board)