Signify
25,530
0,42
1,87%
25,11

Fundamentele analyse Signify

Signify N.V. (vooraf Philips Lighting N.V.) is een wereldwijde marktleider in verlichtingsproducten met expertise in de ontwikkeling, productie en toepassing van innovatieve verlichtingsproducten, -systemen en -diensten.

Gegevens Signify

Winst en verliesrekening Signify

 • Winst en verliesrekening
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
 • Omzet
  6.358,00
  6.965,00
  7.115,00
  7.465,00
  6.981,00
  7.129,00
  -
  -
 • Operationele kosten
  5.941,00
  6.538,00
  6.724,00
  7.292,00
  7.190,00
  7.021,00
  -
  -
 • Afschrijvingen
  231,00
  287,00
  293,00
  317,00
  381,00
  390,00
  -
  -
 • Bedrijfsresultaat
  408,00
  441,00
  371,00
  331,00
  43,00
  214,00
  -
  -
 • Resultaat voor belastingen
  367,00
  398,00
  304,00
  323,00
  37,00
  213,00
  -
  -
 • Belastingen
  106,00
  117,00
  119,00
  83,00
  66,00
  45,00
  -
  -
 • Cashflow
  -263,00
  -75,00
  949,00
  14,00
  28,00
  -11,00
  -
  -
 • Netto winst
  263,00
  294,00
  189,00
  226,00
  -31,00
  167,00
  -
  -
 • Jaarverslagen

Balans Signify

 • Balans
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
 • Materiele activa
  431,00
  492,00
  566,00
  634,00
  722,00
  830,00
  -
  -
 • Immateriele activa
  2.264,00
  2.256,00
  2.667,00
  2.700,00
  2.582,00
  2.230,00
  -
  -
 • Financiele activa
  31,00
  33,00
  37,00
  31,00
  47,00
  49,00
  -
  -
 • Vaste activa
  3.211,00
  3.306,00
  3.795,00
  3.659,00
  3.606,00
  3.333,00
  -
  -
 • Voorraden
  878,00
  924,00
  886,00
  988,00
  996,00
  983,00
  -
  -
 • Debiteuren
  1.167,00
  1.311,00
  1.489,00
  1.519,00
  1.458,00
  1.302,00
  -
  -
 • Overige vorderingen
  35,00
  39,00
  50,00
  25,00
  8,00
  7,00
  -
  -
 • Liquide middelen
  676,00
  942,00
  1.040,00
  83,00
  75,00
  49,00
  -
  -
 • Vlottende activa
  2.969,00
  3.372,00
  3.660,00
  2.784,00
  2.726,00
  2.497,00
  -
  -
 • Totaal activa
  6.181,00
  6.678,00
  7.455,00
  6.443,00
  6.332,00
  5.830,00
  -
  -
 • Gewoon kapitaal
  2.041,00
  2.242,00
  2.704,00
  3.513,00
  3.495,00
  3.297,00
  -
  -
 • Preferent kapitaal
  -37,28
  -85,43
  194,50
  3.511,50
  3.493,50
  3.295,50
  -
  -
 • Aandeel in derden
  78,00
  79,00
  104,00
  103,00
  88,00
  2,00
  -
  -
 • Groepsvermogen
  -
  -
 • Achtergestelde schulden
  -
  -
 • Voorzieningen
  -
  -
 • Langlopende schulden
  2.091,00
  2.140,00
  2.290,00
  637,00
  810,00
  631,00
  -
  -
 • Kortlopende schulden
  1.970,00
  2.216,00
  2.357,00
  2.190,00
  1.939,00
  1.900,00
  -
  -
 • Totaal passiva
  6.181,00
  6.678,00
  7.455,00
  6.443,00
  6.332,00
  5.830,00
  -
  -

NAW Gegevens Signify

Raad van bestuur Signify

 • E. Eric Rondolat
  CEO
 • Stéphane Rougeot
  CFO
 • A. Arthur van der Poel
  Chairman (Board of Directors)
 • J.L. Jeroen Leenaers
  Investor Relations
 • A. Abhijit Bhattacharya
  Member of Board of Directors
 • R. Rita Lane
  Member of Board of Directors
 • C.J.A. Kees van Lede
  Member of Board of Directors
 • Stéphane Rougeot
  Member of the Management Board
 • E. Eric Rondolat
  President (Management Board)
 • F. Frans van Houten
  Vice Chairman (Board of Directors)