Intertrust
14,600
-0,25
-1,69%
14,85

Fundamentele analyse Intertrust

Intertrust is een internationale leider op het gebied van trust en zakelijke dienstverlening, door het verstrekken van juridische en financieel administratieve dienstverlening aan ondernemingen, fondsen, financiële instellingen en particulieren.

Gegevens Intertrust

 • 2468
 • 92000
 • 0,97
 • 0,61
 • 1,71
 • 7,06
 • 16,1134
 • 3,90275
 • 12,53
 • 15,63

Winst en verliesrekening Intertrust

 • Winst en verliesrekening
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
 • Omzet
  485,44
  385,86
  348,32
  298,71
  190,60
  -
  -
  -
 • Operationele kosten
  352,65
  283,76
  241,08
  213,30
  154,94
  -
  -
  -
 • Afschrijvingen
  52,05
  42,52
  37,30
  34,31
  22,65
  -
  -
  -
 • Bedrijfsresultaat
  133,47
  102,08
  107,23
  85,40
  35,73
  -
  -
  -
 • Resultaat voor belastingen
  107,57
  71,48
  6,60
  9,68
  -11,51
  -
  -
  -
 • Belastingen
  18,89
  19,52
  4,00
  3,43
  -2,56
  -
  -
  -
 • Cashflow
  7,53
  -7,20
  42,30
  1,03
  21,49
  -
  -
  -
 • Netto winst
  88,32
  51,88
  2,67
  6,28
  -9,12
  -
  -
  -
 • Jaarverslagen

Balans Intertrust

 • Balans
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
 • Materiele activa
  16,47
  20,17
  11,30
  10,87
  8,19
  -
  -
  -
 • Immateriele activa
  1.489,04
  1.580,49
  1.064,50
  1.031,80
  1.018,09
  -
  -
  -
 • Financiele activa
  3,56
  4,53
  4,40
  5,05
  4,88
  -
  -
  -
 • Vaste activa
  1.510,43
  1.607,66
  1.087,20
  1.050,25
  1.032,90
  -
  -
  -
 • Voorraden
  33,08
  31,98
  17,99
  14,86
  15,69
  -
  -
  -
 • Debiteuren
  103,10
  99,16
  81,00
  72,46
  54,14
  -
  -
  -
 • Overige vorderingen
  0,61
  0,94
  0,69
  1,17
  11,67
  -
  -
  -
 • Liquide middelen
  66,62
  69,86
  80,50
  38,90
  34,24
  -
  -
  -
 • Vlottende activa
  232,27
  226,76
  203,20
  154,68
  141,28
  -
  -
  -
 • Totaal activa
  1.742,70
  1.834,42
  1.290,40
  1.204,94
  1.174,18
  -
  -
  -
 • Gewoon kapitaal
  704,92
  757,87
  562,20
  -7,79
  -18,79
  -
  -
  -
 • Preferent kapitaal
  -41,98
  42,42
  0,10
  -64,85
  -71,41
  -
  -
  -
 • Aandeel in derden
  0,22
  1,93
  0,10
  0,15
  0,28
  -
  -
  -
 • Groepsvermogen
  -
  -
  -
 • Achtergestelde schulden
  -
  -
  -
 • Voorzieningen
  -
  -
  -
 • Langlopende schulden
  861,28
  881,55
  607,95
  1.075,72
  1.056,84
  -
  -
  -
 • Kortlopende schulden
  176,27
  193,07
  120,11
  136,85
  135,85
  -
  -
  -
 • Totaal passiva
  1.742,70
  1.834,42
  1.290,40
  1.204,94
  1.174,18
  -
  -
  -

NAW Gegevens Intertrust

Raad van bestuur Intertrust

 • KPMG
  Auditor
 • D. David de Buck
  CEO
 • Maarten de Vries
  CFO
 • H. Hélène Vletter-van Dort
  Chairman (Board of Directors)
 • Anne Louise Metz
  Investor Relations
 • L. Lionel Assant
  Member of Board of Directors
 • B. Bert Groenewegen
  Member of Board of Directors
 • G. Gerry Murphy
  Member of Board of Directors
 • A. Anthony Ruys
  Member of Board of Directors
 • Maarten de Vries
  Member of the Management Board
 • E. Ernesto Traulsen
  Member of the Management Board
 • D. David de Buck
  President (Management Board)