Intertrust
17,470
0,00
0,23%
17,47

Fundamentele analyse Intertrust

Intertrust is een internationale leider op het gebied van trust en zakelijke dienstverlening, door het verstrekken van juridische en financieel administratieve dienstverlening aan ondernemingen, fondsen, financiële instellingen en particulieren.

Gegevens Intertrust

 • 1753
 • 88943
 • 0,58
 • 0,49
 • 1,06
 • 8,52
 • 28,83
 • 2,93
 • 6,80
 • 16,72

Winst en verliesrekening Intertrust

 • Winst en verliesrekening
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
 • Omzet
  385,86
  348,32
  298,72
  190,60
  -
  -
  -
 • Operationele kosten
  283,75
  241,03
  213,30
  154,94
  -
  -
  -
 • Afschrijvingen
  42,52
  37,26
  34,31
  22,65
  -
  -
  -
 • Bedrijfsresultaat
  102,11
  107,29
  85,42
  35,66
  -
  -
  -
 • Resultaat voor belastingen
  71,48
  6,62
  9,68
  -11,51
  -
  -
  -
 • Belastingen
  19,52
  3,98
  3,43
  -2,56
  -
  -
  -
 • Cashflow
  -7,20
  42,30
  1,02
  21,49
  -
  -
  -
 • Netto winst
  51,88
  2,67
  6,29
  -9,12
  -
  -
  -
 • Jaarverslagen

Balans Intertrust

 • Balans
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
 • Materiele activa
  20,17
  11,30
  10,87
  8,19
  -
  -
  -
 • Immateriele activa
  1.580,49
  1.064,50
  1.031,80
  1.018,09
  -
  -
  -
 • Financiele activa
  7,01
  11,40
  7,58
  6,62
  -
  -
  -
 • Vaste activa
  1.607,66
  1.087,20
  1.050,25
  1.032,90
  -
  -
  -
 • Voorraden
  -
  -
  -
 • Debiteuren
  99,16
  81,00
  72,46
  54,15
  -
  -
  -
 • Overige vorderingen
  57,74
  41,70
  43,32
  52,89
  -
  -
  -
 • Liquide middelen
  69,86
  80,50
  38,90
  34,24
  -
  -
  -
 • Vlottende activa
  226,76
  203,20
  154,68
  141,28
  -
  -
  -
 • Totaal activa
  1.834,42
  1.290,40
  1.204,94
  1.174,18
  -
  -
  -
 • Gewoon kapitaal
  757,87
  562,20
  -7,79
  -18,79
  -
  -
  -
 • Preferent kapitaal
  -
  -
  -
 • Aandeel in derden
  1,93
  0,10
  0,15
  0,28
  -
  -
  -
 • Groepsvermogen
  759,80
  562,30
  -7,64
  -18,51
  -
  -
  -
 • Achtergestelde schulden
  -
  -
  -
 • Voorzieningen
  3,37
  1,80
  2,19
  8,76
  -
  -
  -
 • Langlopende schulden
  880,40
  607,10
  1.075,15
  1.054,66
  -
  -
  -
 • Kortlopende schulden
  190,85
  119,20
  135,24
  129,28
  -
  -
  -
 • Totaal passiva
  1.834,42
  1.290,40
  1.204,94
  1.174,18
  -
  -
  -

NAW Gegevens Intertrust

Raad van bestuur Intertrust

 • KPMG
  Auditor
 • D. David de Buck
  CEO
 • Maarten de Vries
  CFO
 • H. Hélène Vletter-van Dort
  Chairman (Board of Directors)
 • Anne Louise Metz
  Investor Relations
 • L. Lionel Assant
  Member of Board of Directors
 • B. Bert Groenewegen
  Member of Board of Directors
 • G. Gerry Murphy
  Member of Board of Directors
 • A. Anthony Ruys
  Member of Board of Directors
 • Maarten de Vries
  Member of the Management Board
 • E. Ernesto Traulsen
  Member of the Management Board
 • D. David de Buck
  President (Management Board)