NN Group
30,370
-0,01
-0,20%
30,38

Fundamentele analyse NN Group

NN Group is een internationale verzekeraar en vermogensbeheerder, actief in meer dan 18 landen en vooral sterk vertegenwoordigd in een aantal Europese landen en in Japan. Met meer dan 11.500 medewerkers biedt het bedrijf producten en diensten op het gebied van pensioenen, verzekeren, beleggen en bankieren aan meer dan 15 miljoen klanten. NN Group omvat Nationale-Nederlanden (voorheen bekend als ING Verzekeringen) en NN Investment Partners (voorheen bekend als ING Investment Management). NN Group (NN) heeft een notering op de effectenbeurs van Euronext in Amsterdam. In juli 2014 is ING Group begonnen met de desinvestering van NN Group via een zogenoemde Initial Public Offering (beursgang) van aandelen NN Group op Euronext Amsterdam. Na een serie vervolgtransacties in februari, mei en september 2015, alsmede in januari 2016, verkocht ING haar resterende belang van 14,1% in NN Group op 14 april 2016.

Gegevens NN Group

Winst en verliesrekening NN Group

 • Winst en verliesrekening
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
 • Omzet
  -
  -
 • Operationele kosten
  1.716,00
  1.674,00
  1.218,00
  1.220,00
  1.828,00
  1.322,00
  -
  -
 • Afschrijvingen
  195,00
  157,00
  44,00
  48,00
  92,00
  144,00
  -
  -
 • Bedrijfsresultaat
  -
  -
 • Resultaat voor belastingen
  1.657,00
  2.524,00
  1.463,00
  1.761,00
  762,00
  -52,00
  -
  -
 • Belastingen
  524,00
  392,00
  273,00
  166,00
  135,00
  -50,00
  -
  -
 • Cashflow
  -611,00
  883,00
  1.307,00
  -23,00
  315,00
  -7.781,87
  -
  -
 • Netto winst
  1.117,00
  2.110,00
  1.189,00
  1.565,00
  588,00
  10,00
  -
  -
 • Jaarverslagen

Balans NN Group

 • Balans
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
 • Materiele activa
  -
  -
 • Immateriele activa
  -
  -
 • Financiele activa
  -
  -
 • Vaste activa
  -
  -
 • Voorraden
  -
  -
 • Debiteuren
  -
  -
 • Overige vorderingen
  -
  -
 • Liquide middelen
  -
  -
 • Vlottende activa
  -
  -
 • Totaal activa
  -
  -
 • Gewoon kapitaal
  22.850,00
  22.718,00
  22.706,00
  20.469,00
  20.355,00
  14.227,00
  -
  -
 • Preferent kapitaal
  10.237,07
  10.105,11
  10.512,82
  8.275,97
  8.215,00
  2.621,96
  -
  -
 • Aandeel in derden
  234,00
  317,00
  12,00
  9,00
  76,00
  68,00
  -
  -
 • Groepsvermogen
  -
  -
 • Achtergestelde schulden
  -
  -
 • Voorzieningen
  -
  -
 • Langlopende schulden
  -
  -
 • Kortlopende schulden
  -
  -
 • Totaal passiva
  224.246,00
  227.062,00
  168.505,00
  162.152,00
  165.481,00
  145.758,00
  -
  -

NAW Gegevens NN Group

Raad van bestuur NN Group

 • KPMG Accountants
  Auditor
 • L. Lard Friese
  CEO
 • D. Delfin Rueda Arroyo
  CFO
 • J.H. Jan Holsboer
  Chairman (Board of Directors)
 • K. Karin de Jong
  Investor Relations
 • H.-J. Heijo Hauser
  Member of Board of Directors
 • Robert Jenkins
  Member of Board of Directors
 • J.W. Hans Schoen
  Member of Board of Directors
 • Y.C.M.T. Yvonne van Rooy
  Member of Board of Directors
 • H. Hélène Vletter-van Dort
  Member of Board of Directors
 • S. Stan Beckers
  Member of the Management Board
 • Jan-Hendrik Erasmus
  Member of the Management Board
 • D. David Knibbe
  Member of the Management Board
 • D. Delfin Rueda Arroyo
  Member of the Management Board
 • Robin Spencer
  Member of the Management Board
 • D. Dorothee van Vredenburch
  Member of the Management Board
 • L. Lard Friese
  President (Management Board)
 • D.H.H. Dick H. Harryvan
  Vice Chairman (Board of Directors)