Altice
1,958
-0,04
-1,88%
2,00

Fundamentele analyse Altice

Altice is een internationaal kabel- en telecommunicatiebedrijf dat aanwezig is in Frankrijk, Israël, België, Luxemburg, Portugal, de Franse Antillen/Indische Oceaan Gebied, de Dominicaanse Republiek en Zwitserland. De groep biedt kabeldiensten aan (o.a. betaaltelevisie, breedband internet en vaste telefonie) en in bepaalde landen ook mobiele telefoniediensten aan particulieren en bedrijven.

Gegevens Altice

 • 47143
 • 7648250
 • -0,07
 • 0
 • 1,05
 • -0,24
 • -124,94286
 • 0
 • 29,91
 • 8,746

Winst en verliesrekening Altice

 • Winst en verliesrekening
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
 • Omzet
  23.499,80
  20.755,70
  14.550,30
  3.934,50
  1.286,80
  1.092,40
  -
 • Operationele kosten
  18.283,50
  15.201,80
  10.074,50
  3.048,10
  1.088,30
  998,40
  -
 • Afschrijvingen
  6.961,20
  5.576,90
  3.752,80
  1.098,50
  399,60
  388,40
  -
 • Bedrijfsresultaat
  445,70
  1.081,40
  1.913,80
  232,10
  268,80
  -86,50
  -
 • Resultaat voor belastingen
  -2.925,00
  -2.039,20
  41,80
  -717,10
  57,00
  -206,20
  -
 • Belastingen
  -2.730,20
  -177,70
  261,70
  -164,70
  7,40
  -26,00
  -
 • Cashflow
  89,30
  -1.445,40
  958,00
  1.496,00
  -68,60
  105,40
  -
 • Netto winst
  -546,00
  -1.557,60
  -319,30
  -413,10
  71,80
  -139,30
  -
 • Jaarverslagen

Balans Altice

 • Balans
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
 • Materiele activa
  15.161,40
  16.256,80
  12.262,60
  7.602,10
  1.134,20
  1.067,80
  -
 • Immateriele activa
  46.804,70
  52.457,80
  33.838,80
  21.034,50
  1.680,30
  1.249,40
  -
 • Financiele activa
  2.594,90
  3.681,50
  3.240,50
  1.521,30
  729,70
  285,70
  -
 • Vaste activa
  65.185,20
  72.692,10
  49.883,90
  30.836,90
  3.614,40
  2.602,90
  -
 • Voorraden
  461,40
  394,80
  368,70
  277,20
  11,00
  6,10
  -
 • Debiteuren
  3.701,40
  3.267,20
  2.942,90
  2.035,90
  194,00
  150,80
  -
 • Overige vorderingen
  235,00
  179,20
  304,50
  868,30
  14,60
  5,50
  -
 • Liquide middelen
  1.239,00
  1.109,10
  2.515,00
  1.563,60
  61,60
  129,80
  -
 • Vlottende activa
  7.067,50
  7.244,20
  14.791,30
  5.200,90
  1.562,20
  334,70
  -
 • Totaal activa
  72.437,00
  80.412,30
  64.797,30
  36.115,10
  5.176,60
  2.937,60
  -
 • Gewoon kapitaal
  -1.825,20
  -2.529,80
  1.052,00
  1.942,40
  95,80
  272,80
  -
 • Preferent kapitaal
  -807,68
  -564,78
  -215,98
  -75,88
  93,32
  270,32
  -
 • Aandeel in derden
  1.244,20
  190,20
  926,00
  3.253,90
  -0,50
  5,30
  -
 • Groepsvermogen
  -
 • Achtergestelde schulden
  -
 • Voorzieningen
  -
 • Langlopende schulden
  58.499,40
  68.135,20
  52.739,60
  22.581,60
  4.344,20
  2.076,10
  -
 • Kortlopende schulden
  14.413,90
  14.527,50
  9.995,10
  8.314,80
  737,00
  557,70
  -
 • Totaal passiva
  72.437,00
  80.412,30
  64.797,30
  36.115,10
  5.176,60
  2.937,60
  -

NAW Gegevens Altice

Raad van bestuur Altice

 • D. Dexter Goei
  CEO
 • D. Dennis Okhuijsen
  CFO
 • P. Patrick Drahi
  Chairman (Board of Directors)
 • J. Jérémie Bonnin
  Member of Board of Directors
 • D. Dexter Goei
  Member of Board of Directors
 • S. Scott Matlock
  Member of Board of Directors
 • D. Dennis Okhuijsen
  Member of Board of Directors
 • Jurgen Van Breukelen
  Member of Board of Directors
 • M. Max Aaron
  Member of the Management Board
 • M. Max Blumberg
  Member of the Management Board
 • J. Jérémie Bonnin
  Member of the Management Board
 • E. Eric Denoyer
  Member of the Management Board
 • J.-M. Jean-Michel Hegesippe
  Member of the Management Board
 • D. Dennis Okhuijsen
  Member of the Management Board
 • H. Hertzel Ozer
  Member of the Management Board
 • D. Dexter Goei
  President (Management Board)