Altice
2,893
0,01
0,38%
2,88

Fundamentele analyse Altice

Altice Europe is een internationaal kabel- en telecommunicatiebedrijf dat aanwezig is in Frankrijk, Israël, België, Luxemburg, Portugal, de Franse Antillen/Indische Oceaan Gebied, de Dominicaanse Republiek en Zwitserland. De groep biedt kabeldiensten aan (o.a. betaaltelevisie, breedband internet en vaste telefonie) en in bepaalde landen ook mobiele telefoniediensten aan particulieren en bedrijven. In 2018 wird Altice USA afgesplitst als een aparte onderneming en wird de naamswijziging van Altice NV naar Altice Europe NV afgerond.

Gegevens Altice

 • 35328
 • 6830490
 • -0,05
 • 0
 • 0,71
 • -0,46
 • 10,63

Winst en verliesrekening Altice

 • Winst en verliesrekening
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
 • Omzet
  14.255,20
  23.499,80
  20.755,70
  14.550,30
  3.934,50
  1.286,80
  1.092,40
  -
 • Operationele kosten
  10.608,10
  18.283,50
  15.201,80
  10.074,50
  3.048,10
  1.088,30
  998,40
  -
 • Afschrijvingen
  4.124,50
  6.961,20
  5.576,90
  3.752,80
  1.098,50
  399,60
  388,40
  -
 • Bedrijfsresultaat
  1.845,40
  445,70
  1.081,40
  1.913,80
  232,10
  268,80
  -86,50
  -
 • Resultaat voor belastingen
  -848,40
  -2.925,00
  -2.039,20
  41,80
  -717,10
  57,00
  -206,20
  -
 • Belastingen
  68,00
  -2.730,20
  -177,70
  261,70
  -164,70
  7,40
  -26,00
  -
 • Cashflow
  801,80
  89,30
  -1.445,40
  958,00
  1.496,00
  -68,60
  105,40
  -
 • Netto winst
  -332,90
  -546,00
  -1.557,60
  -319,30
  -413,10
  71,80
  -139,30
  -
 • Jaarverslagen

Balans Altice

 • Balans
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
 • Materiele activa
  10.008,50
  15.161,40
  16.256,80
  12.262,60
  7.602,10
  1.134,20
  1.067,80
  -
 • Immateriele activa
  24.420,20
  46.804,70
  52.457,80
  33.838,80
  21.034,50
  1.680,30
  1.249,40
  -
 • Financiele activa
  2.193,70
  2.594,90
  3.681,50
  3.240,50
  1.521,30
  729,70
  285,70
  -
 • Vaste activa
  37.454,50
  65.185,20
  72.692,10
  49.883,90
  30.836,90
  3.614,40
  2.602,90
  -
 • Voorraden
  422,20
  461,40
  394,80
  368,70
  277,20
  11,00
  6,10
  -
 • Debiteuren
  3.254,60
  3.701,40
  3.267,20
  2.942,90
  2.035,90
  194,00
  150,80
  -
 • Overige vorderingen
  119,10
  235,00
  179,20
  304,50
  868,30
  14,60
  5,50
  -
 • Liquide middelen
  1.837,00
  1.239,00
  1.109,10
  2.515,00
  1.563,60
  61,60
  129,80
  -
 • Vlottende activa
  7.338,30
  7.067,50
  7.244,20
  14.791,30
  5.200,90
  1.562,20
  334,70
  -
 • Totaal activa
  45.330,80
  72.437,00
  80.412,30
  64.797,30
  36.115,10
  5.176,60
  2.937,60
  -
 • Gewoon kapitaal
  -3.131,40
  -1.825,20
  -2.529,80
  1.052,00
  1.942,40
  95,80
  272,80
  -
 • Preferent kapitaal
  -783,60
  -807,68
  -564,78
  -215,98
  -75,88
  93,32
  270,32
  -
 • Aandeel in derden
  226,70
  1.244,20
  190,20
  926,00
  3.253,90
  -0,50
  5,30
  -
 • Groepsvermogen
  -
 • Achtergestelde schulden
  -
 • Voorzieningen
  -
 • Langlopende schulden
  37.428,40
  58.499,40
  68.135,20
  52.739,60
  22.581,60
  4.344,20
  2.076,10
  -
 • Kortlopende schulden
  10.807,20
  14.413,90
  14.527,50
  9.995,10
  8.314,80
  737,00
  557,70
  -
 • Totaal passiva
  45.330,80
  72.437,00
  80.412,30
  64.797,30
  36.115,10
  5.176,60
  2.937,60
  -

NAW Gegevens Altice

Raad van bestuur Altice

 • D. Dexter Goei
  CEO
 • D. Dennis Okhuijsen
  CFO
 • P. Patrick Drahi
  Chairman (Board of Directors)
 • J. Jérémie Bonnin
  Member of Board of Directors
 • D. Dexter Goei
  Member of Board of Directors
 • S. Scott Matlock
  Member of Board of Directors
 • D. Dennis Okhuijsen
  Member of Board of Directors
 • Jurgen Van Breukelen
  Member of Board of Directors
 • M. Max Aaron
  Member of the Management Board
 • M. Max Blumberg
  Member of the Management Board
 • J. Jérémie Bonnin
  Member of the Management Board
 • E. Eric Denoyer
  Member of the Management Board
 • J.-M. Jean-Michel Hegesippe
  Member of the Management Board
 • D. Dennis Okhuijsen
  Member of the Management Board
 • H. Hertzel Ozer
  Member of the Management Board
 • D. Dexter Goei
  President (Management Board)