Aperam
20,460
0,77
3,58%
19,69

Fundamentele analyse Aperam

Aperam is de op vijf na grootste roestvrijstaalproducent ter wereld. Het heeft zes fabrieken in België, Frankrijk en Brazilië. Er werken bijna tienduizend mensen. De omzet van Aperam bedroeg in 2012 5,26 miljard dollar (3,9 miljard euro). Aperam is een afsplitsing van staalgigant ArcelorMittal. Sinds januari 2011 is het genoteerd aan de effectenbeurzen van Amsterdam, Luxemburg en Parijs. De familie Mittal bezit 40,8 procent van het bedrijf.

Gegevens Aperam

Winst en verliesrekening Aperam

 • Winst en verliesrekening
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
 • Omzet
  4.677,00
  4.210,51
  4.055,59
  4.342,96
  4.532,52
  3.725,31
  5.261,00
  6.345,00
 • Operationele kosten
  4.776,00
  4.298,05
  4.265,74
  4.530,83
  4.852,49
  4.300,84
  6.171,00
  6.385,00
 • Afschrijvingen
  143,00
  143,38
  166,41
  160,24
  200,91
  220,46
  358,00
  346,00
 • Bedrijfsresultaat
  360,00
  341,78
  297,63
  256,01
  170,32
  -41,47
  -99,00
  -37,00
 • Resultaat voor belastingen
  357,00
  331,77
  263,40
  209,97
  101,70
  -104,05
  -172,00
  -107,00
 • Belastingen
  71,00
  30,84
  59,91
  50,65
  23,15
  -32,01
  -64,00
  -48,00
 • Cashflow
  -106,00
  19,16
  169,26
  -27,63
  -56,23
  51,66
  -26,00
  135,00
 • Netto winst
  286,00
  300,93
  203,49
  158,39
  78,55
  -72,76
  -108,00
  -60,00
 • Jaarverslagen

Balans Aperam

 • Balans
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
 • Materiele activa
  1.589,00
  1.573,00
  1.607,97
  1.455,94
  1.594,90
  1.650,92
  2.609,00
  2.804,00
 • Immateriele activa
  490,00
  508,50
  537,26
  512,02
  575,45
  587,90
  859,00
  904,00
 • Financiele activa
  32,00
  32,51
  35,18
  16,58
  36,38
  64,76
  122,00
  100,00
 • Vaste activa
  2.363,00
  2.477,46
  2.636,85
  2.433,02
  2.663,12
  2.698,67
  3.992,00
  4.156,00
 • Voorraden
  1.410,00
  1.229,56
  1.165,80
  1.032,33
  1.087,24
  882,58
  1.227,00
  1.262,00
 • Debiteuren
  274,00
  270,09
  226,31
  228,38
  249,69
  206,64
  330,00
  391,00
 • Overige vorderingen
  6,00
  8,34
  4,75
  11,05
  22,32
  9,46
  14,00
 • Liquide middelen
  199,00
  305,93
  309,04
  136,29
  162,88
  211,73
  226,00
  247,00
 • Vlottende activa
  1.960,00
  1.887,27
  1.808,61
  1.525,93
  1.635,41
  1.395,54
  1.917,00
  2.045,00
 • Totaal activa
  4.323,00
  4.364,73
  4.445,46
  3.958,95
  4.298,53
  4.094,21
  5.909,00
  6.201,00
 • Gewoon kapitaal
  2.515,00
  2.540,81
  2.359,18
  2.041,64
  2.209,21
  2.148,60
  3.186,00
  3.437,00
 • Preferent kapitaal
  -490,00
  -786,92
  -888,14
  -993,65
  -382,81
  -37,84
  82,00
  3.028,17
 • Aandeel in derden
  4,00
  3,33
  3,80
  4,60
  3,31
  3,64
  4,00
  6,00
 • Groepsvermogen
 • Achtergestelde schulden
 • Voorzieningen
 • Langlopende schulden
  528,00
  674,38
  730,29
  813,15
  960,74
  868,03
  1.001,00
  1.020,00
 • Kortlopende schulden
  1.276,00
  1.147,87
  1.352,18
  1.099,55
  1.125,27
  1.073,94
  1.718,00
  1.738,00
 • Totaal passiva
  4.323,00
  4.364,73
  4.445,46
  3.958,95
  4.298,53
  4.094,21
  5.909,00
  6.201,00

NAW Gegevens Aperam

Raad van bestuur Aperam

 • Deloitte Accountants BV
  Auditor
 • Timoteo Di Maulo
  CEO
 • Sandeep Jalan
  CFO
 • L. Lakshmi Mittal
  Chairman (Board of Directors)
 • Romain Grandsart
  Investor Relations
 • R. Romain Bausch
  Member of Board of Directors
 • Philippe Darmayan
  Member of Board of Directors
 • J. Joseph Greenwell
  Member of Board of Directors
 • K. Kathryn A. Matthews
  Member of Board of Directors
 • A. Aditya Mittal
  Member of Board of Directors
 • L. Laurence Mulliez
  Member of Board of Directors
 • F. Frederico Ayres Lima
  Member of the Management Board
 • Nicolas Changeur
  Member of the Management Board
 • Bernard Hallemans
  Member of the Management Board
 • Sandeep Jalan
  Member of the Management Board
 • Bert Lyssens
  Member of the Management Board
 • Fréderic Mattei
  Member of the Management Board
 • Vanisha Mittal Bhatia
  Member of the Management Board
 • Jean-Paul Rouffiac
  Member of the Management Board
 • Johanna Van Sevenant
  Member of the Management Board
 • Timoteo Di Maulo
  President (Management Board)