Galapagos
108,900
-0,30
-0,27%
109,20

Fundamentele analyse Galapagos

Galapagos is een biotechnologiebedrijf in de klinische fase, gespecialiseerd in het ontdekken en ontwikkelen van geneesmiddelen met nieuwe werkingsmechanismen, gericht op ziekten waarvoor nog grote medische noden bestaan. Door gebruik te maken van hun eigen drug target discovery platform, hebben ze een pijplijn die per eind 2015 bestaat uit drie Fase 2, drie Fase 1, vijf preklinische programma's en 20 onderzoeksprogramma's in cystic fibrosis (CF), fibrose, artrose, ontstekings- en andere ziekten. Hun zeer flexibel platform kan gebruikt worden voor een breed scala aan therapeutische gebieden. Hun belangrijkste programma's omvatten filgotinib, waarmee hun partner Gilead van plan is om Fase 3 studies te starten in reuma en de ziekte van Crohn later dit jaar

Gegevens Galapagos

 • 725
 • 54470
 • -0,54
 • 0
 • -2,62
 • 22,29
 • -2,41

Winst en verliesrekening Galapagos

 • Winst en verliesrekening
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
 • Omzet
  317,85
  155,92
  173,70
  60,58
  90,02
  159,55
  152,98
  115,29
 • Operationele kosten
  108,07
  78,68
  57,71
  50,43
  43,10
  34,58
  36,57
  35,22
 • Afschrijvingen
  5,08
  4,28
  4,18
  3,40
  4,65
  8,15
  12,01
  12,10
 • Bedrijfsresultaat
  -33,65
  -117,62
  52,68
 • Resultaat voor belastingen
  -29,21
  -115,51
  54,25
  -119,63
  -35,20
  -11,19
  -5,15
  -33,73
 • Belastingen
  0,05
  0,20
  0,24
  -1,22
  2,10
  -3,12
  0,57
  -0,63
 • Cashflow
  129,50
  205,78
  628,11
  152,48
  49,26
  47,38
  61,69
  -7,84
 • Netto winst
  -29,26
  -115,70
  54,01
  -118,41
  33,21
  -8,08
  -5,72
  -33,10
 • Jaarverslagen

Balans Galapagos

 • Balans
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
 • Materiele activa
  23,14
  16,69
  14,96
  68,04
  56,86
  110,72
  102,60
  95,49
 • Immateriele activa
  3,63
  2,50
  1,02
  1,55
  2,02
  47,07
  47,09
  49,49
 • Financiele activa
  1,28
  1,16
  1,10
  52,71
  44,76
  44,12
  37,41
  26,48
 • Vaste activa
  110,64
  88,63
  76,11
 • Voorraden
  0,28
  0,28
  0,30
  0,32
  0,28
  0,25
  0,20
  0,50
 • Debiteuren
  18,61
  27,97
  9,73
  3,93
  3,21
  19,21
  32,49
  30,01
 • Overige vorderingen
  0,00
  0,00
  0,00
 • Liquide middelen
  1.290,80
  1.151,21
  979,81
  347,17
  198,13
  141,48
  94,65
  32,56
 • Vlottende activa
  1.328,85
  1.197,65
  1.007,23
 • Totaal activa
  1.439,50
  1.286,27
  1.083,34
  442,51
  270,47
  287,37
  235,33
  161,06
 • Gewoon kapitaal
  1.214,25
  1.011,98
  758,70
  365,00
  206,14
  167,14
  118,45
  118,38
 • Preferent kapitaal
  -60,35
  -45,11
  -28,35
  153,61
  206,14
  167,14
  118,45
  118,38
 • Aandeel in derden
  0,00
  0,00
  0,00
 • Groepsvermogen
 • Achtergestelde schulden
 • Voorzieningen
 • Langlopende schulden
  5,34
  102,59
  220,85
  5,05
  3,90
  7,01
  7,20
  6,53
 • Kortlopende schulden
  219,90
  171,70
  103,79
  72,41
  60,25
  112,48
  108,83
  34,33
 • Totaal passiva
  1.439,50
  1.286,27
  1.083,34
  442,51
  270,47
  287,37
  235,33
  161,06

NAW Gegevens Galapagos

Raad van bestuur Galapagos

 • Deloitte Accountants BV
  Auditor
 • O. Onno Van de Stolpe
  ir. CEO
 • Bart Filius
  CFO
 • R. Raj Parekh
  Chairman (Board of Directors)
 • E.G. Elizabeth Goodwin
  Investor Relations
 • Katrine Bosley
  Member of Board of Directors
 • Werner Cautreels
  Member of Board of Directors
 • C. Christine Mummery
  Member of Board of Directors
 • Howard Rowe
  Member of Board of Directors
 • H. Harrold van Barlingen
  Member of Board of Directors
 • O. Onno Van de Stolpe
  ir. Member of Board of Directors
 • Bart Filius
  Member of the Management Board
 • Andre Hoekema
  Member of the Management Board
 • Piet Wigerinck
  Member of the Management Board
 • O. Onno Van de Stolpe
  ir. President (Management Board)