Vopak
43,830
0,60
1,39%
43,23

Fundamentele analyse Vopak

Koninklijke Vopak N.V. is 's werelds grootste onafhankelijke dienstverlener in tankopslag, gespecialiseerd in de opslag en overslag van vloeibare bulk chemicaliën, gassen en olieproducten. Vopak exploiteert 79 terminals met een totale opslagcapaciteit van meer dan 30 miljoen kubieke meter in 29 landen.

Gegevens Vopak Koninklijke

Winst en verliesrekening Vopak Koninklijke

 • Winst en verliesrekening
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
 • Omzet
  1.286,40
  1.329,20
  1.650,10
  1.492,10
  1.348,90
  1.322,40
  1.326,10
  1.185,10
 • Operationele kosten
  918,60
  950,80
  950,70
  996,90
  954,90
  911,30
  887,30
  820,00
 • Afschrijvingen
  270,80
  274,90
  269,60
  259,70
  279,60
  238,20
  217,60
  178,00
 • Bedrijfsresultaat
  430,60
  390,20
  739,50
  540,10
  468,00
  519,40
  526,20
  580,00
 • Resultaat voor belastingen
  349,10
  300,50
  652,10
  444,00
  378,70
  428,50
  452,40
  506,90
 • Belastingen
  58,60
  25,30
  72,50
  117,30
  83,10
  67,60
  82,90
  71,30
 • Cashflow
  -47,30
  -190,50
  228,80
  -71,90
  -40,30
  -256,20
  502,20
  -219,50
 • Netto winst
  254,50
  235,40
  534,00
  282,20
  247,10
  312,70
  321,50
  392,40
 • Jaarverslagen

Balans Vopak Koninklijke

 • Balans
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
 • Materiele activa
  3.736,30
  3.488,10
  3.553,00
  3.496,00
  3.622,40
  3.306,90
  3.126,80
  2.904,50
 • Immateriele activa
  155,90
  148,80
  145,80
  89,80
  91,50
  67,60
  67,80
  72,60
 • Financiele activa
  1.145,90
  1.018,60
  1.137,80
  1.108,20
  1.000,90
  825,50
  759,30
  607,80
 • Vaste activa
  5.092,90
  4.701,40
  4.974,00
  4.855,90
  4.814,90
  4.261,50
  4.222,90
  3.845,20
 • Voorraden
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
 • Debiteuren
  101,10
  106,10
  108,30
  102,00
  118,00
  86,90
  84,30
  83,80
 • Overige vorderingen
 • Liquide middelen
  77,50
  130,00
  306,00
  109,90
  182,00
  178,70
  452,00
  88,70
 • Vlottende activa
  422,00
  413,10
  608,00
  641,30
  593,50
  561,50
  798,70
  395,00
 • Totaal activa
  5.514,90
  5.114,50
  5.582,00
  5.497,20
  5.408,40
  4.823,00
  5.021,60
  4.240,20
 • Gewoon kapitaal
  2.682,80
  2.480,00
  2.399,70
  2.009,40
  1.758,20
  1.809,50
  1.839,60
  1.729,30
 • Preferent kapitaal
  -124,52
  -189,32
  -121,52
  -127,72
  -143,02
  -116,42
  -102,42
  -38,92
 • Aandeel in derden
  161,50
  155,90
  159,30
  151,00
  144,60
  118,00
  128,80
  108,50
 • Groepsvermogen
 • Achtergestelde schulden
 • Voorzieningen
 • Langlopende schulden
  2.060,20
  1.977,50
  2.452,80
  2.761,60
  2.775,30
  2.320,00
  2.521,50
  1.863,30
 • Kortlopende schulden
  610,40
  501,10
  570,20
  575,20
  730,30
  575,50
  531,70
  539,10
 • Totaal passiva
  5.514,90
  5.114,50
  5.582,00
  5.497,20
  5.408,40
  4.823,00
  5.021,60
  4.240,20

NAW Gegevens Vopak Koninklijke

Raad van bestuur Vopak Koninklijke

 • Deloitte Accountants BV
  Auditor
 • E.K. Eelco Hoekstra
  CEO
 • J.P. Jack de Kreij
  CFO
 • A. Anton van Rossum
  drs. Chairman (Board of Directors)
 • Chiel Rietvelt
  Investor Relations
 • F. Frans Cremers
  Member of Board of Directors
 • B.J. Ben Noteboom
  Member of Board of Directors
 • C.J. Carel van den Driest
  drs. Member of Board of Directors
 • R.G.M.Z. Rien Zwitserloot
  Member of Board of Directors
 • F.E. Frits Eulderink
  Member of the Management Board
 • E.K. Eelco Hoekstra
  President (Management Board)
 • Melchert F. Groot
  Vice Chairman (Board of Directors)
 • J.P. Jack de Kreij
  Vice President (Management Board)