Unilever Cert.
54,590
0,11
0,20%
54,48

Fundamentele analyse Unilever Cert.

Unilever is een multinationale onderneming op het gebied van voedingsmiddelen, persoonlijke verzorging en schoonmaakartikelen. De onderneming brengt zijn producten op de markt in meer dan 180 landen. Unilever is actief in veertien productgebieden en in ongeveer de helft daarvan is het bedrijf wereldwijd marktleider. Meer dan 50% van de activiteiten vindt plaats in opkomende markten. Unilever heeft meer dan 400 merken wereldwijd die zich richten op gezondheid en welzijn.

Gegevens Unilever Certificate

 • 155000
 • 1714730
 • 6,47
 • 1,55
 • 3,94
 • 81,14

Winst en verliesrekening Unilever Certificate

 • Winst en verliesrekening
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
 • Omzet
  50.982,00
  53.715,00
  52.713,00
  53.272,00
  48.436,00
  49.797,00
  51.324,00
  46.467,00
 • Operationele kosten
  57.594,00
  60.376,00
  59.338,00
  60.276,00
  55.384,00
  56.739,00
  38.193,00
  34.304,00
 • Afschrijvingen
  1.747,00
  1.538,00
  1.464,00
  1.370,00
  1.127,00
  1.151,00
  1.199,00
  1.029,00
 • Bedrijfsresultaat
  12.839,00
  8.552,00
  7.938,00
  7.592,00
  8.029,00
  7.511,00
  7.073,00
  6.693,00
 • Resultaat voor belastingen
  12.383,00
  8.153,00
  7.469,00
  7.220,00
  7.646,00
  7.114,00
  6.683,00
  6.245,00
 • Belastingen
  2.575,00
  1.667,00
  1.922,00
  1.961,00
  2.131,00
  1.851,00
  1.735,00
  1.622,00
 • Cashflow
  -151,00
  -20,00
  786,00
  759,00
  12,00
  -257,00
  -541,00
  1.396,00
 • Netto winst
  9.389,00
  6.053,00
  5.184,00
  4.909,00
  5.171,00
  4.842,00
  4.480,00
  4.252,00
 • Jaarverslagen

Balans Unilever Certificate

 • Balans
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
 • Materiele activa
  10.347,00
  10.411,00
  11.673,00
  11.058,00
  10.472,00
  9.344,00
  9.445,00
  8.774,00
 • Immateriele activa
  29.493,00
  28.401,00
  27.433,00
  25.059,00
  22.174,00
  20.904,00
  21.718,00
  21.913,00
 • Financiele activa
  642,00
  675,00
  673,00
  605,00
  715,00
  505,00
  535,00
  478,00
 • Vaste activa
  43.975,00
  43.302,00
  42.545,00
  39.612,00
  35.680,00
  33.391,00
  34.019,00
  33.221,00
 • Voorraden
  4.301,00
  3.962,00
  4.278,00
  4.335,00
  4.168,00
  3.937,00
  4.436,00
  4.601,00
 • Debiteuren
  4.350,00
  3.439,00
  3.329,00
  2.917,00
  2.827,00
  2.852,00
  2.793,00
  2.897,00
 • Overige vorderingen
  472,00
  488,00
  317,00
  230,00
  281,00
  217,00
 • Liquide middelen
  3.230,00
  3.317,00
  3.382,00
  2.302,00
  2.151,00
  2.285,00
  2.465,00
  3.484,00
 • Vlottende activa
  15.481,00
  16.983,00
  13.884,00
  12.686,00
  12.347,00
  12.122,00
  12.147,00
  14.291,00
 • Totaal activa
  59.456,00
  60.285,00
  56.429,00
  52.298,00
  48.027,00
  45.513,00
  46.166,00
  47.512,00
 • Gewoon kapitaal
  11.572,00
  13.629,00
  16.354,00
  15.439,00
  13.651,00
  14.344,00
  15.159,00
  14.293,00
 • Preferent kapitaal
  -4.915,36
  -4.215,36
  -3.069,36
  -3.487,36
  -3.203,36
  -2.646,36
  14.884,64
  14.018,64
 • Aandeel in derden
  720,00
  758,00
  626,00
  643,00
  612,00
  471,00
  557,00
  628,00
 • Groepsvermogen
 • Achtergestelde schulden
 • Voorzieningen
 • Langlopende schulden
  27.392,00
  22.721,00
  18.893,00
  16.197,00
  14.122,00
  13.316,00
  14.635,00
  14.662,00
 • Kortlopende schulden
  19.772,00
  23.177,00
  20.556,00
  20.019,00
  19.642,00
  17.382,00
  15.815,00
  17.929,00
 • Totaal passiva
  59.456,00
  60.285,00
  56.429,00
  52.298,00
  48.027,00
  45.513,00
  46.166,00
  47.512,00

NAW Gegevens Unilever Certificate

Raad van bestuur Unilever Certificate

 • KPMG Bedrijfsrevisoren
  Auditor
 • P. Paul Polman
  CEO
 • Graeme Pitkethly
  CFO
 • Marijn Dekkers
  Chairman (Board of Directors)
 • Nils Andersen
  Member of Board of Directors
 • L. Laura Cha
  Member of Board of Directors
 • Vittorio Colao
  Member of Board of Directors
 • L. Louise Fresco
  Member of Board of Directors
 • A.M. Ann Fudge
  Member of Board of Directors
 • J. Judith Hartmann
  Member of Board of Directors
 • M. Mary Ma
  Member of Board of Directors
 • Strive Masiyiwa
  Member of Board of Directors
 • Youngme Moon
  Member of Board of Directors
 • J.R. John Rishton
  Member of Board of Directors
 • F. Feike Sijbesma
  Member of Board of Directors
 • Graeme Pitkethly
  Member of the Management Board
 • P. Paul Polman
  President (Management Board)