Unilever Cert.
46,700
-0,20
-0,42%
46,90

Fundamentele analyse Unilever Cert.

Unilever is een multinationale onderneming op het gebied van voedingsmiddelen, persoonlijke verzorging en schoonmaakartikelen. De onderneming brengt zijn producten op de markt in meer dan 180 landen. Unilever is actief in veertien productgebieden en in ongeveer de helft daarvan is het bedrijf wereldwijd marktleider. Meer dan 50% van de activiteiten vindt plaats in opkomende markten. Unilever heeft meer dan 400 merken wereldwijd die zich richten op gezondheid en welzijn.

Gegevens Unilever Certificate

 • 161000
 • 1714730
 • 4
 • 1,43
 • 4,25
 • 6,69
 • 11,73875
 • 3,04547
 • 44,41
 • 46,955

Winst en verliesrekening Unilever Certificate

 • Winst en verliesrekening
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
 • Omzet
  53.715,00
  52.713,00
  53.272,00
  48.436,00
  49.797,00
  51.324,00
  46.467,00
 • Operationele kosten
  60.376,00
  59.338,00
  60.276,00
  55.384,00
  56.739,00
  38.193,00
  34.304,00
 • Afschrijvingen
  1.538,00
  1.464,00
  1.370,00
  1.127,00
  1.151,00
  1.199,00
  1.029,00
 • Bedrijfsresultaat
  8.552,00
  7.938,00
  7.592,00
  8.029,00
  7.511,00
  7.073,00
  6.693,00
 • Resultaat voor belastingen
  8.153,00
  7.469,00
  7.220,00
  7.646,00
  7.114,00
  6.683,00
  6.245,00
 • Belastingen
  1.667,00
  1.922,00
  1.961,00
  2.131,00
  1.851,00
  1.735,00
  1.622,00
 • Cashflow
  -20,00
  786,00
  759,00
  12,00
  -257,00
  -541,00
  1.396,00
 • Netto winst
  6.053,00
  5.184,00
  4.909,00
  5.171,00
  4.842,00
  4.480,00
  4.252,00
 • Jaarverslagen

Balans Unilever Certificate

 • Balans
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
 • Materiele activa
  10.411,00
  11.673,00
  11.058,00
  10.472,00
  9.344,00
  9.445,00
  8.774,00
 • Immateriele activa
  28.401,00
  27.433,00
  25.059,00
  22.174,00
  20.904,00
  21.718,00
  21.913,00
 • Financiele activa
  675,00
  673,00
  605,00
  715,00
  505,00
  535,00
  478,00
 • Vaste activa
  43.302,00
  42.545,00
  39.612,00
  35.680,00
  33.391,00
  34.019,00
  33.221,00
 • Voorraden
  3.962,00
  4.278,00
  4.335,00
  4.168,00
  3.937,00
  4.436,00
  4.601,00
 • Debiteuren
  3.439,00
  3.329,00
  2.917,00
  2.827,00
  2.852,00
  2.793,00
  2.897,00
 • Overige vorderingen
  488,00
  317,00
  230,00
  281,00
  217,00
 • Liquide middelen
  3.317,00
  3.382,00
  2.302,00
  2.151,00
  2.285,00
  2.465,00
  3.484,00
 • Vlottende activa
  16.983,00
  13.884,00
  12.686,00
  12.347,00
  12.122,00
  12.147,00
  14.291,00
 • Totaal activa
  60.285,00
  56.429,00
  52.298,00
  48.027,00
  45.513,00
  46.166,00
  47.512,00
 • Gewoon kapitaal
  13.629,00
  16.354,00
  15.439,00
  13.651,00
  14.344,00
  15.159,00
  14.293,00
 • Preferent kapitaal
  -4.216,45
  -3.070,45
  -3.488,45
  -3.204,45
  -2.647,45
  14.883,55
  14.017,55
 • Aandeel in derden
  758,00
  626,00
  643,00
  612,00
  471,00
  557,00
  628,00
 • Groepsvermogen
 • Achtergestelde schulden
 • Voorzieningen
 • Langlopende schulden
  22.721,00
  18.893,00
  16.197,00
  14.122,00
  13.316,00
  14.635,00
  14.662,00
 • Kortlopende schulden
  23.177,00
  20.556,00
  20.019,00
  19.642,00
  17.382,00
  15.815,00
  17.929,00
 • Totaal passiva
  60.285,00
  56.429,00
  52.298,00
  48.027,00
  45.513,00
  46.166,00
  47.512,00

NAW Gegevens Unilever Certificate

Raad van bestuur Unilever Certificate

 • KPMG Bedrijfsrevisoren
  Auditor
 • P. Paul Polman
  CEO
 • Graeme Pitkethly
  CFO
 • Marijn Dekkers
  Chairman (Board of Directors)
 • Nils Andersen
  Member of Board of Directors
 • L. Laura Cha
  Member of Board of Directors
 • Vittorio Colao
  Member of Board of Directors
 • L. Louise Fresco
  Member of Board of Directors
 • A.M. Ann Fudge
  Member of Board of Directors
 • J. Judith Hartmann
  Member of Board of Directors
 • M. Mary Ma
  Member of Board of Directors
 • Strive Masiyiwa
  Member of Board of Directors
 • Youngme Moon
  Member of Board of Directors
 • J.R. John Rishton
  Member of Board of Directors
 • F. Feike Sijbesma
  Member of Board of Directors
 • Graeme Pitkethly
  Member of the Management Board
 • P. Paul Polman
  President (Management Board)