TomTom
10,108
0,00
0,00%
10,11

Fundamentele analyse TomTom

TomTom is een leverancier van navigatieproducten en -diensten voor de auto. De hoofdzetel van TomTom bevindt zich in Amsterdam, het bedrijf verkoopt zijn producten in meer dan 40 landen.

Gegevens TomTom

 • 4834
 • 235320
 • 0,19
 • 0
 • 0,97
 • 3,29
 • 5,79

Winst en verliesrekening TomTom

 • Winst en verliesrekening
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
 • Omzet
  686,80
  903,39
  987,33
  1.006,61
  950,29
  963,45
  1.057,13
  1.273,22
 • Operationele kosten
  369,66
  680,34
  553,10
  611,18
  541,68
  542,61
  598,40
  752,64
 • Afschrijvingen
  158,19
  341,00
  132,00
  123,10
  114,71
  100,40
  96,00
  119,10
 • Bedrijfsresultaat
  55,06
  -196,42
  8,62
  -6,58
  17,77
  27,02
  72,62
  -419,01
 • Resultaat voor belastingen
  6,38
  -197,42
  7,25
  -7,50
  14,62
  24,07
  60,53
  -440,87
 • Belastingen
  9,24
  6,99
  -4,71
  -25,79
  -8,03
  4,01
  -68,66
  -1,92
 • Cashflow
  130,31
  -20,10
  -4,89
  -6,17
  -106,24
  95,14
  -29,65
  -112,13
 • Netto winst
  44,86
  -203,99
  11,99
  18,12
  22,55
  19,54
  128,72
  -437,84
 • Jaarverslagen

Balans TomTom

 • Balans
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
 • Materiele activa
  26,38
  33,62
  40,40
  38,87
  30,29
  25,80
  26,77
  32,56
 • Immateriele activa
  827,02
  1.009,27
  1.196,09
  1.214,34
  1.182,15
  1.185,20
  1.202,80
  1.253,10
 • Financiele activa
  3,90
  4,22
  3,94
  3,55
  3,29
  2,85
  3,88
  4,45
 • Vaste activa
  908,42
  1.054,57
  1.252,47
  1.290,25
  1.234,17
  1.223,54
  1.247,06
  1.300,60
 • Voorraden
  26,40
  31,61
  54,08
  48,66
  46,58
  42,26
  44,38
  65,50
 • Debiteuren
  92,53
  114,25
  132,42
  138,59
  133,27
  115,43
  149,83
  184,94
 • Overige vorderingen
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
 • Liquide middelen
  247,70
  120,85
  142,53
  147,56
  152,95
  257,79
  164,46
  193,58
 • Vlottende activa
  586,51
  319,83
  376,35
  389,32
  367,17
  453,97
  477,38
  498,05
 • Totaal activa
  1.494,92
  1.374,40
  1.628,83
  1.679,57
  1.601,35
  1.677,51
  1.724,44
  1.798,64
 • Gewoon kapitaal
  774,11
  752,39
  994,83
  968,81
  898,52
  852,15
  835,78
  706,00
 • Preferent kapitaal
  251,80
  263,16
  234,50
  228,22
  202,29
  160,09
  159,01
  131,21
 • Aandeel in derden
  0,00
  2,31
  1,91
  1,72
  2,07
  2,12
  2,64
  2,45
 • Groepsvermogen
 • Achtergestelde schulden
 • Voorzieningen
 • Langlopende schulden
  323,95
  281,39
  268,42
  312,85
  318,94
  365,23
  410,74
  245,11
 • Kortlopende schulden
  396,86
  338,30
  363,67
  396,18
  381,82
  458,02
  475,28
  845,08
 • Totaal passiva
  1.494,92
  1.374,40
  1.628,83
  1.679,57
  1.601,35
  1.677,51
  1.724,44
  1.798,64

NAW Gegevens TomTom

Raad van bestuur TomTom

 • Deloitte Bedrijfsrevisoren
  Auditor
 • Harold Goddijn
  CEO
 • Taco Titulaer
  CFO
 • Peter Wakkie
  Chairman (Board of Directors)
 • Bisera Grubesic
  Investor Relations
 • J.P. Jack de Kreij
  Member of Board of Directors
 • Anita Elberse
  Member of Board of Directors
 • Jacqueline Tammenoms Bakker
  Member of Board of Directors
 • B. Ben van der Veer
  Member of Board of Directors
 • Alain De Taeye
  Member of the Management Board
 • Taco Titulaer
  Member of the Management Board
 • Harold Goddijn
  President (Management Board)
 • Douglas Dunn
  Vice Chairman (Board of Directors)