Royal Dutch Shell A
29,050
0,53
1,84%
28,53

Fundamentele analyse Royal Dutch Shell A

De Royal Dutch Shell is als energiemaatschappij actief in de hele keten van de exploratie van energiebronnen, de raffinage en ten slotte de verkoop van de eindproducten als benzine en diesel via een netwerk van pompstations. Het concern heeft een zestal divisies: exploratie en productie, raffinage en inkoop, gas, elektriciteit, chemie, corporate en overige.

Gegevens Royal Dutch Shell A

 • 82000
 • 8217380
 • 2,84
 • 1,7
 • 6,46
 • 11,76

Winst en verliesrekening Royal Dutch Shell A

 • Winst en verliesrekening
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
 • Omzet
  388.379,00
  305.179,00
  233.591,00
  264.960,00
  421.105,00
  451.235,00
  467.153,00
  470.171,00
 • Operationele kosten
  343.504,00
  276.322,00
  216.001,00
  249.453,00
  381.815,00
  403.094,00
  410.620,00
  409.730,00
 • Afschrijvingen
  22.135,00
  26.223,00
  24.993,00
  26.714,00
  24.499,00
  21.509,00
  14.615,00
  13.228,00
 • Bedrijfsresultaat
  35.295,00
  19.706,00
  5.912,00
  266,00
  25.995,00
  34.145,00
  46.447,00
  51.452,00
 • Resultaat voor belastingen
  35.621,00
  18.130,00
  5.606,00
  2.047,00
  28.314,00
  33.592,00
  50.289,00
  55.660,00
 • Belastingen
  11.715,00
  4.695,00
  829,00
  -153,00
  13.584,00
  17.066,00
  23.449,00
  24.475,00
 • Cashflow
  6.878,00
  535,00
  -11.119,00
  11.215,00
  12.597,00
  -8.684,00
  7.057,00
  -1.803,00
 • Netto winst
  23.352,00
  12.977,00
  4.575,00
  1.939,00
  14.874,00
  16.371,00
  26.592,00
  30.918,00
 • Jaarverslagen

Balans Royal Dutch Shell A

 • Balans
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
 • Materiele activa
  223.175,00
  226.380,00
  236.098,00
  182.838,00
  192.472,00
  191.897,00
  172.293,00
  152.081,00
 • Immateriele activa
  23.586,00
  2.418,00
  23.967,00
  6.283,00
  7.076,00
  4.394,00
  4.470,00
  4.521,00
 • Financiele activa
  28.403,00
  35.149,00
  39.207,00
  33.566,00
  35.673,00
  39.328,00
  43.217,00
  43.482,00
 • Vaste activa
  301.712,00
  311.693,00
  324.706,00
  246.799,00
  253.338,00
  254.169,00
  245.591,00
  225.480,00
 • Voorraden
  21.117,00
  25.223,00
  21.775,00
  15.822,00
  19.701,00
  30.009,00
  30.781,00
  28.976,00
 • Debiteuren
  27.541,00
  30.721,00
  25.766,00
  20.607,00
  28.393,00
  39.094,00
  40.210,00
  48.307,00
 • Overige vorderingen
 • Liquide middelen
  26.741,00
  20.312,00
  19.130,00
  31.752,00
  21.607,00
  9.696,00
  18.550,00
  11.292,00
 • Vlottende activa
  97.482,00
  95.404,00
  86.569,00
  93.358,00
  99.778,00
  103.343,00
  114.734,00
  119.777,00
 • Totaal activa
  399.194,00
  407.097,00
  411.275,00
  340.157,00
  353.116,00
  357.512,00
  360.325,00
  345.257,00
 • Gewoon kapitaal
  198.646,00
  194.356,00
  186.646,00
  162.876,00
  171.966,00
  180.047,00
  188.494,00
  169.517,00
 • Preferent kapitaal
  15.310,78
  15.973,02
  10.353,79
  -17.828,19
  -15.613,34
  -4.026,96
  7.674,69
  5.937,82
 • Aandeel in derden
  3.888,00
  3.456,00
  1.865,00
  1.245,00
  820,00
  1.101,00
  1.433,00
  1.486,00
 • Groepsvermogen
 • Achtergestelde schulden
 • Voorzieningen
 • Langlopende schulden
  118.847,00
  129.518,00
  148.939,00
  105.088,00
  94.118,00
  83.106,00
  73.419,00
  71.595,00
 • Kortlopende schulden
  77.813,00
  79.767,00
  73.825,00
  70.948,00
  86.212,00
  93.258,00
  96.979,00
  102.659,00
 • Totaal passiva
  399.194,00
  407.097,00
  411.275,00
  340.157,00
  353.116,00
  357.512,00
  360.325,00
  345.257,00

NAW Gegevens Royal Dutch Shell A

Raad van bestuur Royal Dutch Shell A

 • PriceWaterHouseCoopers
  Auditor
 • Ben van Beurden
  CEO
 • Simon Henry
  CFO
 • Charles Holliday
  Chairman (Board of Directors)
 • Peter van Driel
  Investor Relations
 • Guy Elliott
  Member of Board of Directors
 • Euleen Goh
  Member of Board of Directors
 • Simon Henry
  Member of Board of Directors
 • Gerard Kleisterlee
  mr. Member of Board of Directors
 • Nigel Sheinwald
  Member of Board of Directors
 • Linda Stuntz
  Member of Board of Directors
 • Ben van Beurden
  Member of Board of Directors
 • Patricia A. Woertz
  Member of Board of Directors
 • G. Gerrit Zalm
  Member of Board of Directors
 • John Abbott
  Member of the Management Board
 • Harry Brekelmans
  Member of the Management Board
 • Andrew Brown
  Member of the Management Board
 • Ronan Cassidy
  Member of the Management Board
 • Donny Ching
  Member of the Management Board
 • Simon Henry
  Member of the Management Board
 • Marvin Odum
  Member of the Management Board
 • Maarten Wetselaar
  Member of the Management Board
 • Ben van Beurden
  President (Management Board)
 • H. Hans Wijers
  Vice Chairman (Board of Directors)