Royal Dutch Shell A
26,885
0,02
0,07%
26,87

Fundamentele analyse Royal Dutch Shell A

De Royal Dutch Shell is als energiemaatschappij actief in de hele keten van de exploratie van energiebronnen, de raffinage en ten slotte de verkoop van de eindproducten als benzine en diesel via een netwerk van pompstations. Het concern heeft een zestal divisies: exploratie en productie, raffinage en inkoop, gas, elektriciteit, chemie, corporate en overige.

Gegevens Royal Dutch Shell A

 • 86000
 • 8342620
 • 1,56
 • 1,7
 • 4,27
 • 21,36061
 • 5,10165
 • 6,68
 • 33,32255

Winst en verliesrekening Royal Dutch Shell A

 • Winst en verliesrekening
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
 • Omzet
  305.179,00
  233.591,00
  264.960,00
  421.105,00
  451.235,00
  467.153,00
  470.171,00
 • Operationele kosten
  276.322,00
  216.001,00
  249.453,00
  381.815,00
  403.094,00
  410.620,00
  409.730,00
 • Afschrijvingen
  26.223,00
  24.993,00
  26.714,00
  24.499,00
  21.509,00
  14.615,00
  13.228,00
 • Bedrijfsresultaat
  3.389,00
  5.912,00
  266,00
  25.995,00
  34.145,00
  46.447,00
  51.452,00
 • Resultaat voor belastingen
  1.813,00
  5.606,00
  2.047,00
  28.314,00
  33.592,00
  50.289,00
  55.660,00
 • Belastingen
  4.695,00
  829,00
  -153,00
  13.584,00
  17.066,00
  23.449,00
  24.475,00
 • Cashflow
  535,00
  -11.119,00
  11.215,00
  12.597,00
  -8.684,00
  7.057,00
  -1.803,00
 • Netto winst
  12.977,00
  4.575,00
  1.939,00
  14.874,00
  16.371,00
  26.592,00
  30.918,00
 • Jaarverslagen

Balans Royal Dutch Shell A

 • Balans
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
 • Materiele activa
  226.380,00
  236.098,00
  182.838,00
  192.472,00
  191.897,00
  172.293,00
  152.081,00
 • Immateriele activa
  2.418,00
  23.967,00
  6.283,00
  7.076,00
  4.394,00
  4.470,00
  4.521,00
 • Financiele activa
  35.149,00
  39.207,00
  33.566,00
  35.673,00
  39.328,00
  43.217,00
  43.482,00
 • Vaste activa
  311.693,00
  324.706,00
  246.799,00
  253.338,00
  254.169,00
  245.591,00
  225.480,00
 • Voorraden
  25.223,00
  21.775,00
  15.822,00
  19.701,00
  30.009,00
  30.781,00
  28.976,00
 • Debiteuren
  30.721,00
  25.766,00
  20.607,00
  28.393,00
  39.094,00
  40.210,00
  48.307,00
 • Overige vorderingen
 • Liquide middelen
  20.312,00
  19.130,00
  31.752,00
  21.607,00
  9.696,00
  18.550,00
  11.292,00
 • Vlottende activa
  95.404,00
  86.569,00
  93.358,00
  99.778,00
  103.343,00
  114.734,00
  119.777,00
 • Totaal activa
  407.097,00
  411.275,00
  340.157,00
  353.116,00
  357.512,00
  360.325,00
  345.257,00
 • Gewoon kapitaal
  194.356,00
  186.646,00
  162.876,00
  171.966,00
  180.047,00
  188.494,00
  169.517,00
 • Preferent kapitaal
  15.973,02
  10.353,79
  -17.828,19
  -15.613,34
  -4.026,96
  7.674,69
  5.937,82
 • Aandeel in derden
  3.456,00
  1.865,00
  1.245,00
  820,00
  1.101,00
  1.433,00
  1.486,00
 • Groepsvermogen
 • Achtergestelde schulden
 • Voorzieningen
 • Langlopende schulden
  129.518,00
  148.939,00
  105.088,00
  94.118,00
  83.106,00
  73.419,00
  71.595,00
 • Kortlopende schulden
  79.767,00
  73.825,00
  70.948,00
  86.212,00
  93.258,00
  96.979,00
  102.659,00
 • Totaal passiva
  407.097,00
  411.275,00
  340.157,00
  353.116,00
  357.512,00
  360.325,00
  345.257,00

NAW Gegevens Royal Dutch Shell A

Raad van bestuur Royal Dutch Shell A

 • PriceWaterHouseCoopers
  Auditor
 • Ben van Beurden
  CEO
 • Simon Henry
  CFO
 • Charles Holliday
  Chairman (Board of Directors)
 • Peter van Driel
  Investor Relations
 • Guy Elliott
  Member of Board of Directors
 • Euleen Goh
  Member of Board of Directors
 • Simon Henry
  Member of Board of Directors
 • Gerard Kleisterlee
  mr. Member of Board of Directors
 • Nigel Sheinwald
  Member of Board of Directors
 • Linda Stuntz
  Member of Board of Directors
 • Ben van Beurden
  Member of Board of Directors
 • Patricia A. Woertz
  Member of Board of Directors
 • G. Gerrit Zalm
  Member of Board of Directors
 • John Abbott
  Member of the Management Board
 • Harry Brekelmans
  Member of the Management Board
 • Andrew Brown
  Member of the Management Board
 • Ronan Cassidy
  Member of the Management Board
 • Donny Ching
  Member of the Management Board
 • Simon Henry
  Member of the Management Board
 • Marvin Odum
  Member of the Management Board
 • Maarten Wetselaar
  Member of the Management Board
 • Ben van Beurden
  President (Management Board)
 • H. Hans Wijers
  Vice Chairman (Board of Directors)