ING
9,679
-0,16
-1,44%
9,84

Fundamentele analyse ING

Financiële instelling, actief op het gebied van bankieren, verzekeren en vermogensbeheer in meer dan 60 landen.

Gegevens ING Groep

 • 52855
 • 3891730
 • 1,21
 • 0,68
 • 1,78
 • 12,41
 • 7,77686
 • 7,22635
 • 9,23
 • 9,41

Winst en verliesrekening ING Groep

 • Winst en verliesrekening
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
 • Omzet
 • Operationele kosten
  10.427,00
  10.349,00
  11.150,00
  9.960,00
  10.863,00
  11.478,00
  14.161,00
  9.070,00
 • Afschrijvingen
  520,00
  520,00
  536,00
  634,00
  692,00
  765,00
  777,00
  1.514,00
 • Bedrijfsresultaat
 • Resultaat voor belastingen
  6.839,00
  7.147,00
  5.903,00
  6.315,00
  3.750,00
  4.080,00
  4.104,00
  6.139,00
 • Belastingen
  2.028,00
  2.160,00
  1.618,00
  1.780,00
  1.014,00
  986,00
  1.007,00
  1.395,00
 • Cashflow
  28.349,00
  2.553,00
  -4.477,00
  3.608,00
  -63,00
  -7.852,00
  -10.349,00
  8.760,00
 • Netto winst
  4.703,00
  4.905,00
  4.651,00
  4.010,00
  1.251,00
  3.232,00
  3.894,00
  5.766,00
 • Jaarverslagen

Balans ING Groep

 • Balans
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
 • Materiele activa
 • Immateriele activa
 • Financiele activa
 • Vaste activa
 • Voorraden
 • Debiteuren
 • Overige vorderingen
 • Liquide middelen
 • Vlottende activa
 • Totaal activa
  887.030,00
  846.216,00
  845.081,00
  841.769,00
  992.856,00
  1.080.624,00
  1.168.632,00
  1.279.228,00
 • Gewoon kapitaal
  50.932,00
  50.406,00
  49.793,00
  47.832,00
  50.424,00
  47.441,00
  56.607,00
  49.663,00
 • Preferent kapitaal
  3.597,08
  4.377,14
  5.905,22
  5.776,16
  10.337,87
  2.938,19
  55.687,43
  48.743,43
 • Aandeel in derden
  803,00
  715,00
  606,00
  638,00
  8.072,00
  5.402,00
  1.081,00
  777,00
 • Groepsvermogen
  51.735,00
  51.121,00
  50.399,00
  48.470,00
  58.496,00
  52.843,00
  57.688,00
  50.440,00
 • Achtergestelde schulden
  13.724,00
  15.968,00
  17.223,00
  7.265,00
  6.861,00
  6.889,00
  8.786,00
  8.885,00
 • Voorzieningen
 • Langlopende schulden
 • Kortlopende schulden
 • Totaal passiva
  887.030,00
  846.216,00
  845.081,00
  841.769,00
  992.856,00
  1.080.624,00
  1.168.632,00
  1.279.228,00

NAW Gegevens ING Groep

Raad van bestuur ING Groep

 • KPMG
  Auditor
 • R.A.J.G. Ralph Hamers
  CEO
 • P.G. Patrick Flynn
  CFO
 • Jeroen van der Veer
  ir. drs. Chairman (Board of Directors)
 • Malcolm Brown
  Investor Relations
 • E. Eric Boyer de la Giroday
  Member of Board of Directors
 • H.W. Henk Breukink
  Member of Board of Directors
 • Mariana Gheorghe
  Member of Board of Directors
 • Isabel Martin Castella
  Member of Board of Directors
 • Robert Reibestein
  Member of Board of Directors
 • Ann Sherry
  Member of Board of Directors
 • P.G. Patrick Flynn
  Member of the Management Board
 • W.F. Wilfred Nagel
  Member of the Management Board
 • R.A.J.G. Ralph Hamers
  President (Management Board)
 • H.-J. Hermann-Josef Lamberti
  Vice Chairman (Board of Directors)