Heineken
93,920
1,74
1,89%
92,18

Fundamentele analyse Heineken

Heineken is een onafhankelijke internationale brouwerij. Heineken is een wereldwijd biermerk. Het bedrijf heeft vestigingen in 71 landen. Heineken Holding N.V. staat aan het hoofd van de Heineken groep.

Gegevens Heineken

Winst en verliesrekening Heineken

 • Winst en verliesrekening
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
 • Omzet
  26.886,00
  22.029,00
  20.838,00
  20.511,00
  19.257,00
  19.203,00
  18.383,00
  17.123,00
 • Operationele kosten
  19.409,00
  18.677,00
  18.083,00
  17.847,00
  16.570,00
  16.875,00
  16.202,00
  14.972,00
 • Afschrijvingen
  1.693,00
  1.587,00
  1.817,00
  1.594,00
  1.437,00
  1.581,00
  1.316,00
  1.168,00
 • Bedrijfsresultaat
  3.283,00
  3.304,00
  2.771,00
  3.190,00
  2.849,00
  2.639,00
  4.123,00
  2.449,00
 • Resultaat voor belastingen
  2.852,00
  2.908,00
  2.412,00
  2.838,00
  2.440,00
  2.107,00
  3.634,00
  2.025,00
 • Belastingen
  757,00
  755,00
  673,00
  697,00
  732,00
  520,00
  525,00
  465,00
 • Cashflow
  1.066,00
  -49,00
  1.039,00
  252,00
  -1.068,00
  321,00
  126,00
  122,00
 • Netto winst
  1.903,00
  1.935,00
  1.540,00
  1.892,00
  1.516,00
  1.364,00
  2.949,00
  1.430,00
 • Jaarverslagen

Balans Heineken

 • Balans
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
 • Materiele activa
  11.359,00
  11.117,00
  9.232,00
  9.552,00
  8.718,00
  8.454,00
  8.792,00
  7.860,00
 • Immateriele activa
  17.459,00
  17.670,00
  17.424,00
  18.183,00
  16.341,00
  15.934,00
  17.725,00
  10.835,00
 • Financiele activa
  2.021,00
  1.841,00
  2.166,00
  2.841,00
  2.770,00
  2.645,00
  3.049,00
  2.893,00
 • Vaste activa
  32.886,00
  32.786,00
  31.184,00
  31.800,00
  28.744,00
  27.842,00
  30.442,00
  22.419,00
 • Voorraden
  1.920,00
  1.814,00
  1.618,00
  1.702,00
  1.634,00
  1.512,00
  1.596,00
  1.352,00
 • Debiteuren
  2.596,00
  2.605,00
  2.303,00
  2.196,00
  2.041,00
  1.826,00
  1.971,00
  1.699,00
 • Overige vorderingen
  71,00
  64,00
  47,00
  33,00
  23,00
  0,00
  0,00
 • Liquide middelen
  2.903,00
  2.442,00
  3.035,00
  824,00
  668,00
  1.290,00
  1.037,00
  813,00
 • Vlottende activa
  9.070,00
  8.248,00
  8.137,00
  5.914,00
  6.086,00
  5.495,00
  5.537,00
  4.708,00
 • Totaal activa
  41.956,00
  41.034,00
  39.321,00
  37.714,00
  34.830,00
  33.337,00
  35.979,00
  27.127,00
 • Gewoon kapitaal
  14.358,00
  13.321,00
  13.238,00
  13.535,00
  12.409,00
  11.402,00
  11.691,00
  9.774,00
 • Preferent kapitaal
  -1.859,60
  -1.718,60
  -729,60
  -222,60
  -356,60
  -816,60
  391,40
  498,40
 • Aandeel in derden
  1.182,00
  1.200,00
  1.335,00
  1.535,00
  1.043,00
  954,00
  1.071,00
  318,00
 • Groepsvermogen
 • Achtergestelde schulden
 • Voorzieningen
 • Langlopende schulden
  15.966,00
  16.055,00
  14.049,00
  14.128,00
  12.846,00
  12.978,00
  15.417,00
  10.876,00
 • Kortlopende schulden
  10.450,00
  10.458,00
  10.243,00
  8.516,00
  8.532,00
  8.003,00
  7.800,00
  6.159,00
 • Totaal passiva
  41.956,00
  41.034,00
  39.321,00
  37.714,00
  34.830,00
  33.337,00
  35.979,00
  27.127,00

NAW Gegevens Heineken

Raad van bestuur Heineken

 • Deloitte Bedrijfsrevisoren
  Auditor
 • J.-F. Jean-François van Boxmeer
  CEO
 • Laurence Debroux
  CFO
 • H. Hans Wijers
  Chairman (Board of Directors)
 • Sonya Ghobrial
  Investor Relations
 • J.G. Javier Gerardo Astaburuaga Sanjinés
  Member of Board of Directors
 • Yonca Brunini
  Member of Board of Directors
 • M. Maarten Das
  Member of Board of Directors
 • M.R. Michel de Carvalho
  Member of Board of Directors
 • A.M. Annemiek Fentener van Vlissingen
  Member of Board of Directors
 • J.-M. Jean-Marc Huët
  Member of Board of Directors
 • Pamela Mars-Wright
  Member of Board of Directors
 • V.C.O.B.J. Christophe Navarre
  Member of Board of Directors
 • H. Henk Scheffers
  Member of Board of Directors
 • Marc Busain
  Member of the Management Board
 • Laurence Debroux
  Member of the Management Board
 • F. Frans Eusman
  Member of the Management Board
 • M. Marc Gross
  Member of the Management Board
 • Blanca Juti
  Member of the Management Board
 • S. Stefan Orlowksi
  Member of the Management Board
 • R. Roland Pirmez
  Member of the Management Board
 • J.D. Jan Derck van Karnebeek
  Member of the Management Board
 • C. Chris Van Steenbergen
  Member of the Management Board
 • J.-F. Jean-François van Boxmeer
  President (Management Board)
 • J.A. José Antonio Fernández Carbajal
  Vice Chairman (Board of Directors)