Gemalto
51,200
0,00
0,00%
51,20

Fundamentele analyse Gemalto

Gemalto NV is de wereldwijde leider op het vlak van digitale beveiliging. Het heeft zijn hoofdzetel in Nederland en noteert op de beurzen van Euronext Parijs en Amsterdam. De groep biedt geïntegreerde oplossingen aan zijn klanten gaande van het ontwikkelen van software-applicaties tot het ontwerpen en produceren van digitale beveiligingstoestellen en zowel de implementatie als het beheer van diensten.

Gegevens Gemalto

Winst en verliesrekening Gemalto

 • Winst en verliesrekening
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
 • Omzet
  2.968,69
  2.971,72
  3.126,53
  3.121,56
  2.465,16
  2.388,61
  2.245,50
  2.015,38
 • Operationele kosten
  3.258,90
  3.811,73
  3.183,22
  3.218,73
  2.459,45
  2.332,02
  2.217,98
  2.029,48
 • Afschrijvingen
  232,46
  227,20
  198,44
  185,09
  123,23
  114,31
  96,00
  88,98
 • Bedrijfsresultaat
  129,62
  -373,44
  308,36
  179,12
  261,04
  294,32
  230,14
  175,05
 • Resultaat voor belastingen
  113,59
  -388,87
  293,70
  167,44
  257,11
  293,43
  229,13
  176,59
 • Belastingen
  53,96
  35,69
  107,50
  30,57
  35,86
  35,23
  28,21
  13,67
 • Cashflow
  -42,69
  -349,52
  254,83
  -657,65
  600,64
  102,11
  37,46
  72,55
 • Netto winst
  61,08
  -423,91
  185,73
  134,11
  220,65
  257,90
  201,04
  160,12
 • Jaarverslagen

Balans Gemalto

 • Balans
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
 • Materiele activa
  280,68
  316,43
  329,45
  347,99
  279,74
  237,32
  237,44
  222,89
 • Immateriele activa
  2.252,30
  2.226,03
  2.126,25
  2.117,53
  1.118,96
  1.053,18
  1.050,90
  972,18
 • Financiele activa
  5,40
  8,54
  48,01
  64,90
  51,69
  49,04
  25,70
  13,78
 • Vaste activa
  2.686,82
  2.707,58
  2.679,73
  2.773,49
  1.642,69
  1.499,23
  1.485,24
  1.349,60
 • Voorraden
  256,39
  226,34
  244,96
  273,56
  223,58
  204,39
  185,54
  172,67
 • Debiteuren
  662,45
  663,85
  679,37
  603,95
  575,91
  523,17
  467,74
  394,59
 • Overige vorderingen
 • Liquide middelen
  261,61
  320,68
  663,52
  407,66
  1.059,57
  456,37
  358,61
  330,38
 • Vlottende activa
  1.570,42
  1.601,15
  1.947,10
  1.648,96
  2.139,66
  1.419,95
  1.229,45
  1.071,94
 • Totaal activa
  4.257,24
  4.308,73
  4.626,83
  4.422,46
  3.782,36
  2.919,18
  2.714,69
  2.421,54
 • Gewoon kapitaal
  2.271,83
  2.175,96
  2.670,25
  2.482,82
  2.390,71
  2.148,40
  1.921,72
  1.716,51
 • Preferent kapitaal
  -45,02
  -41,91
  15,31
  31,37
  80,65
  57,91
  123,47
  -61,42
 • Aandeel in derden
  2,48
  3,38
  5,20
  6,72
  5,45
  5,05
  10,59
  4,22
 • Groepsvermogen
 • Achtergestelde schulden
 • Voorzieningen
 • Langlopende schulden
  1.069,47
  1.076,76
  944,85
  945,83
  601,14
  156,04
  200,42
  166,97
 • Kortlopende schulden
  913,45
  1.052,64
  1.006,54
  987,09
  785,05
  609,68
  580,98
  533,84
 • Totaal passiva
  4.257,24
  4.308,73
  4.626,83
  4.422,46
  3.782,36
  2.919,18
  2.714,69
  2.421,54

NAW Gegevens Gemalto

Raad van bestuur Gemalto

 • PriceWaterHouseCoopers
  Auditor
 • P. Philippe Vallée
  CEO
 • J. Jacques Tierny
  CFO
 • A. Alex Mandl
  Chairman (Board of Directors)
 • Gabriel Rangoni
  Investor Relations
 • H. Homaira Akbari
  Member of Board of Directors
 • B. Buford Alexander
  Member of Board of Directors
 • P. Philippe Alfroid
  Member of Board of Directors
 • J.G. Joop Drechsel
  Member of Board of Directors
 • J. Johannes Fritz
  Member of Board of Directors
 • J. John Ormerod
  Member of Board of Directors
 • O. Olivier Piou
  Member of Board of Directors
 • M. Michel Soublin
  Member of Board of Directors
 • Y.Y. Yen Yen Tan
  Member of Board of Directors
 • D. Drina Yue
  Member of Board of Directors
 • P. Paul Beverly
  Member of the Management Board
 • E. Eke Bijzitter
  Member of the Management Board
 • P. Philippe Cabanettes
  Member of the Management Board
 • J.-P. Jean-Pierre Charlet
  Member of the Management Board
 • I. Isabelle Marand
  Member of the Management Board
 • M. Martin McCourt
  Member of the Management Board
 • O. Olivier Piou
  Member of the Management Board
 • J. Jacques Tierny
  Member of the Management Board
 • P. Philippe Vallée
  President (Management Board)