DSM
107,500
0,00
0,23%
107,50

Fundamentele analyse DSM

DSM creëert innovatieve producten en diensten op het gebied van Life Sciences en Materials Sciences die bijdragen aan de kwaliteit van het leven. DSM's producten en diensten worden wereldwijd gebruikt in een breed scala van eindmarkten en toepassingen die het leven gezonder, duurzamer en aangenamer maken. Voorbeelden van eindmarkten zijn voedings- en gezondheidsproducten voor mens en dier, producten voor persoonlijke verzorging, geneesmiddelen, auto's, coatings en verf, elektrotechnische en elektronica-producten, producten voor persoonlijke bescherming en producten voor de bouw.

Gegevens DSM Koninklijke

Winst en verliesrekening DSM Koninklijke

 • Winst en verliesrekening
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
 • Omzet
  9.267,00
  8.632,00
  7.920,00
  8.935,00
  9.283,00
  9.618,00
  9.131,00
  9.193,00
 • Operationele kosten
  8.124,00
  7.969,00
  7.503,00
  8.901,00
  9.427,00
  9.482,00
  9.009,00
  8.782,00
 • Afschrijvingen
  509,00
  502,00
  489,00
  520,00
  549,00
  555,00
  500,00
  502,00
 • Bedrijfsresultaat
  1.374,00
  2.000,00
  824,00
  288,00
  218,00
  465,00
  444,00
  1.071,00
 • Resultaat voor belastingen
  1.273,00
  1.896,00
  746,00
  127,00
  108,00
  336,00
  349,00
  968,00
 • Belastingen
  194,00
  115,00
  89,00
  68,00
  7,00
  76,00
  51,00
  129,00
 • Cashflow
  385,00
  341,00
  -63,00
  -19,00
  -126,00
  -343,00
  -955,00
  547,00
 • Netto winst
  1.069,00
  1.761,00
  617,00
  78,00
  135,00
  261,00
  278,00
  804,00
 • Jaarverslagen

Balans DSM Koninklijke

 • Balans
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
 • Materiele activa
  3.511,00
  3.313,00
  3.325,00
  3.171,00
  3.673,00
  3.822,00
  3.811,00
  3.405,00
 • Immateriele activa
  3.090,00
  3.058,00
  3.188,00
  3.228,00
  2.867,00
  2.705,00
  2.793,00
  1.786,00
 • Financiele activa
  482,00
  718,00
  1.049,00
  1.063,00
  892,00
  179,00
  141,00
  135,00
 • Vaste activa
  7.331,00
  7.370,00
  7.917,00
  7.828,00
  7.859,00
  7.142,00
  7.125,00
  5.653,00
 • Voorraden
  1.993,00
  1.848,00
  1.800,00
  1.627,00
  1.739,00
  1.675,00
  1.803,00
  1.573,00
 • Debiteuren
  1.575,00
  1.542,00
  1.504,00
  1.349,00
  1.570,00
  1.526,00
  1.569,00
  1.551,00
 • Overige vorderingen
 • Liquide middelen
  2.558,00
  1.853,00
  1.548,00
  674,00
  675,00
  795,00
  1.133,00
  2.147,00
 • Vlottende activa
  6.310,00
  5.432,00
  5.041,00
  3.915,00
  4.267,00
  4.875,00
  4.841,00
  5.504,00
 • Totaal activa
  13.641,00
  12.802,00
  12.958,00
  11.743,00
  12.126,00
  12.017,00
  11.966,00
  11.157,00
 • Gewoon kapitaal
  7.782,00
  6.962,00
  6.072,00
  5.541,00
  5.723,00
  5.908,00
  5.874,00
  5.784,00
 • Preferent kapitaal
  -426,20
  -597,20
  56,80
  -148,20
  -183,20
  -259,20
  -244,20
  -424,20
 • Aandeel in derden
  33,00
  103,00
  108,00
  90,00
  213,00
  190,00
  168,00
  190,00
 • Groepsvermogen
 • Achtergestelde schulden
 • Voorzieningen
 • Langlopende schulden
  3.255,00
  3.509,00
  3.606,00
  3.698,00
  2.667,00
  2.627,00
  2.765,00
  2.728,00
 • Kortlopende schulden
  2.571,00
  2.228,00
  3.172,00
  2.414,00
  3.523,00
  3.292,00
  3.159,00
  2.455,00
 • Totaal passiva
  13.641,00
  12.802,00
  12.958,00
  11.743,00
  12.126,00
  12.017,00
  11.966,00
  11.157,00

NAW Gegevens DSM Koninklijke

Raad van bestuur DSM Koninklijke

 • KPMG
  Auditor
 • F. Feike Sijbesma
  CEO
 • Geraldine Matchett
  CFO
 • R.J. Robert Routs
  Chairman (Board of Directors)
 • D.H. Dave Huizing
  Investor Relations
 • Victoria Haynes
  Member of Board of Directors
 • Pierre Hochuli
  Member of Board of Directors
 • Eileen Kennedy
  Member of Board of Directors
 • Pradeep Pant
  Member of Board of Directors
 • Pauline van der Meer Mohr
  Member of Board of Directors
 • Dimitri de Vreeze
  Member of the Management Board
 • Geraldine Matchett
  Member of the Management Board
 • Stephan Tanda
  Member of the Management Board
 • F. Feike Sijbesma
  President (Management Board)
 • Tom de Swaan
  drs. Vice Chairman (Board of Directors)