ASML
142,880
5,38
4,06%
137,50

Fundamentele analyse ASML

ASML is actief in de ontwikkeling, productie en marketing van geavanceerde lithografische systemen. Deze systemen zijn essentieel voor de fabricage van moderne IC's (Integrated Circuits) of chips. De technologie van ASML zorgt voor de overdracht van een IC-patroon op silicium wafers, noodzakelijk voor het vervaardigen van allerlei chips. De onderneming situeert de productie en O&O in Nederland, Korea, Taiwan en de Verenigde Staten. Regionale vestigingen voor verkoop en service bevinden zich over de hele wereld.

Gegevens ASML Holding

 • 16219
 • 431460
 • 4,95
 • 1,4
 • 4,17
 • 23,36
 • 29,32323
 • 0,96452
 • 20,00
 • 145,15

Winst en verliesrekening ASML Holding

 • Winst en verliesrekening
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
 • Omzet
  9.052,80
  6.794,75
  6.287,38
  5.856,28
  5.245,33
  4.731,56
  5.651,04
 • Operationele kosten
  7.159,90
  5.623,82
  5.030,59
  4.727,37
  4.327,94
  3.754,38
  4.138,90
 • Afschrijvingen
  417,50
  356,93
  241,83
  265,17
  241,83
  189,85
  177,46
 • Bedrijfsresultaat
  2.496,20
  1.657,73
  1.565,14
  1.282,23
  1.047,95
  1.156,77
  1.641,22
 • Resultaat voor belastingen
  2.445,90
  1.691,38
  1.548,62
  1.273,64
  1.023,48
  1.150,58
  1.648,64
 • Belastingen
  310,70
  219,48
  161,45
  77,00
  7,99
  4,26
  181,68
 • Cashflow
  -619,80
  441,07
  31,72
  80,56
  572,72
  -961,93
  777,98
 • Netto winst
  2.135,20
  1.471,89
  1.387,17
  1.196,64
  1.015,49
  1.146,32
  1.466,96
 • Jaarverslagen

Balans ASML Holding

 • Balans
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
 • Materiele activa
  1.600,80
  1.687,24
  1.620,68
  1.447,52
  1.217,84
  1.029,92
  1.053,61
 • Immateriele activa
  5.707,10
  6.196,82
  3.362,72
  3.081,38
  2.787,22
  159,11
  154,41
 • Financiele activa
  1.247,10
  117,23
  124,04
  55,26
  46,02
  38,62
  515,85
 • Vaste activa
  9.189,40
  8.648,54
  5.587,33
  5.057,74
  4.488,15
  1.578,64
  1.554,01
 • Voorraden
  2.958,40
  2.780,88
  2.573,73
  2.549,84
  2.393,02
  1.856,97
  1.624,63
 • Debiteuren
  1.772,30
  700,21
  803,70
  1.052,50
  878,32
  605,29
  880,63
 • Overige vorderingen
 • Liquide middelen
  3.288,30
  4.056,87
  3.408,72
  2.754,35
  3.010,58
  2.697,60
  2.731,78
 • Vlottende activa
  9.007,00
  8.557,43
  7.707,70
  7.146,21
  7.025,58
  5.831,84
  5.706,81
 • Totaal activa
  18.196,40
  17.205,96
  13.295,03
  12.203,94
  11.513,73
  7.410,48
  7.260,82
 • Gewoon kapitaal
  10.676,20
  9.820,48
  8.388,83
  7.512,59
  6.922,43
  4.066,89
  3.444,15
 • Preferent kapitaal
  4.070.806,57
  9.258.087,60
  5.345.886,18
  5.138.177,57
  5.969.710,74
  12.686.860,10
  17.625.194,59
 • Aandeel in derden
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
 • Groepsvermogen
 • Achtergestelde schulden
 • Voorzieningen
 • Langlopende schulden
  4.178,30
  4.104,88
  1.799,03
  1.802,48
  1.722,64
  1.257,30
  1.583,62
 • Kortlopende schulden
  3.341,90
  3.280,60
  3.107,17
  2.888,87
  2.868,66
  2.086,28
  2.233,04
 • Totaal passiva
  18.196,40
  17.205,96
  13.295,03
  12.203,94
  11.513,73
  7.410,48
  7.260,82

NAW Gegevens ASML Holding

Raad van bestuur ASML Holding

 • KPMG
  Auditor
 • P.T.F.M. Peter Wennink
  CEO
 • Wolfgang Nickl
  CFO
 • Gerard Kleisterlee
  mr. Chairman (Board of Directors)
 • Marcel Kemp
  Investor Relations
 • A. Annet Aris
  Member of Board of Directors
 • R-D.S. Rolf-Dieter Schwalb
  Member of Board of Directors
 • Carla Smits-Nusteling
  Member of Board of Directors
 • M.C. Hans Stork
  Member of Board of Directors
 • P.F.M. Pauline van der Meer Mohr
  Member of Board of Directors
 • W.H. Wolfgang Ziebart
  Member of Board of Directors
 • Wolfgang Nickl
  Member of the Management Board
 • Frédéric J.M. Schneider-Maunoury
  Member of the Management Board
 • M.A. Martin van den Brink
  Member of the Management Board
 • Frits J. van Hout
  Member of the Management Board
 • P.T.F.M. Peter Wennink
  President (Management Board)
 • Douglas A. Grose
  Vice Chairman (Board of Directors)