AMG
18,700
0,63
4,00%
18,08

Fundamentele analyse AMG

AMG Advanced Metallurgical Group N.V. is een wereldwijd actieve producent van metallurgische materialen en vacuum verhittingssystemen. De onderneming levert kritische componenten aan een breed scala van klantindustrieën

Gegevens Advanced Metallurgical Group

Winst en verliesrekening Advanced Metallurgical Group

 • Winst en verliesrekening
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
 • Omzet
  1.310,29
  1.059,65
  971,15
  977,14
  1.093,89
  1.158,44
  1.215,60
  1.289,54
 • Operationele kosten
  1.278,27
  1.098,14
  1.016,83
  1.040,49
  1.161,18
  1.276,91
  1.280,73
  234,73
 • Afschrijvingen
  33,03
  30,90
  29,84
  29,59
  32,49
  33,25
  31,56
  28,68
 • Bedrijfsresultaat
  163,26
  79,75
  62,07
  38,51
  40,22
  -28,52
  37,14
 • Resultaat voor belastingen
  139,75
  71,36
  49,67
  28,57
  20,68
  -49,41
  11,35
  25,93
 • Belastingen
  44,97
  13,90
  8,10
  18,65
  -0,97
  -4,38
  10,83
  17,97
 • Cashflow
  208,80
  6,80
  37,36
  26,67
  14,16
  -21,40
  38,76
  -9,48
 • Netto winst
  94,62
  56,96
  41,57
  9,92
  21,91
  -41,54
  0,52
  4,96
 • Jaarverslagen

Balans Advanced Metallurgical Group

 • Balans
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
 • Materiele activa
  327,95
  298,54
  226,10
  215,83
  212,83
  264,51
  281,92
  253,19
 • Immateriele activa
  35,13
  38,11
  33,22
  28,92
  28,45
  37,89
  37,87
  36,59
 • Financiele activa
  29,04
  31,20
  30,67
  16,23
  1,30
  5,12
  7,70
  4,89
 • Vaste activa
  439,22
  429,00
  351,00
  314,95
  242,58
  307,52
  327,50
  294,67
 • Voorraden
  316,71
  162,50
  143,59
  126,39
  130,36
  182,68
  206,88
  219,86
 • Debiteuren
  138,53
  137,17
  129,22
  124,27
  121,28
  153,61
  173,33
  180,69
 • Overige vorderingen
 • Liquide middelen
  381,90
  178,80
  160,74
  127,78
  96,84
  104,98
  118,96
  76,43
 • Vlottende activa
  881,72
  527,60
  469,31
  407,74
  455,24
  540,18
  599,56
  570,61
 • Totaal activa
  1.320,94
  956,60
  820,31
  722,68
  697,82
  847,70
  927,05
  865,28
 • Gewoon kapitaal
  319,92
  257,96
  175,71
  128,56
  87,99
  134,81
  206,09
  197,36
 • Preferent kapitaal
  -104,07
  -72,68
  -35,76
  -49,31
  87,99
  134,81
  206,09
  197,36
 • Aandeel in derden
  24,12
  24,63
  22,07
  25,01
  2,53
  2,28
  6,67
  14,56
 • Groepsvermogen
 • Achtergestelde schulden
 • Voorzieningen
 • Langlopende schulden
  556,19
  368,77
  342,42
  319,92
  322,26
  401,03
  277,55
  219,56
 • Kortlopende schulden
  420,70
  305,25
  280,11
  249,20
  238,22
  262,47
  273,24
  282,12
 • Totaal passiva
  1.320,94
  956,60
  820,31
  722,68
  697,82
  847,70
  927,05
  865,28

NAW Gegevens Advanced Metallurgical Group

Raad van bestuur Advanced Metallurgical Group

 • KPMG Accountants
  Auditor
 • Heinz C. Schimmelbusch
  CEO
 • Jackson M. Dunckel
  CFO
 • Norbert Quinkert
  Chairman (Board of Directors)
 • Steve Daniels
  Investor Relations
 • Donatella Ceccarelli
  Member of Board of Directors
 • Herb D. Depp
  Member of Board of Directors
 • Steve H. Hanke
  prof. Member of Board of Directors
 • Martin Hoyos
  Member of Board of Directors
 • R.J.M. Robert J. Meuter
  Member of Board of Directors
 • Guy de Selliers de Moranville
  Member of Board of Directors
 • Petteri Soininen
  Member of Board of Directors
 • Jackson M. Dunckel
  Member of the Management Board
 • Eric E. Jackson
  Member of the Management Board
 • Heinz C. Schimmelbusch
  President (Management Board)
 • Jack L. Messman
  Vice Chairman (Board of Directors)