Akzo Nobel
81,220
0,44
0,82%
80,78

Fundamentele analyse Akzo Nobel

Akzo Nobel NV produceert verven en vernissen. Op het gebied van "Performance Coatings" beschrijft de Groep zichzelf als een wereldleider. De productportfolio omvat merken zoals Dulux, SIKKENS, internationaal, Interpon. Deze producten worden gebruikt voor de bescherming en afwerking van schepen, auto's, vliegtuigen, jachten en architectonische componenten, consumptiegoederen en olie- en gasfabrieken. Het segment "Decorative Paints" omvat een breed scala aan kwaliteitsproducten voor elke situatie en elk oppervlak, inclusief verven, vernissen en glazuren. Daarnaast wordt een reeks mengmachines en kleurconcepten voor de bouw- en renovatiebranche aangeboden. De groep is actief in meer dan 80 landen. Het segment Chemische Specialiteiten wird verkocht in 2018 en deze activiteiten zullen worden gerapporteerd als beëindigde activiteiten in 2017.

Gegevens Akzo Nobel

 • 35700
 • 252630
 • 3,29
 • 2,5
 • 3,84
 • 22,47
 • 22,19453
 • 3,42372
 • 13,19
 • 73,02

Winst en verliesrekening Akzo Nobel

 • Winst en verliesrekening
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
 • Omzet
  9.612,00
  14.197,00
  14.859,00
  14.296,00
  14.590,00
  15.390,00
  15.697,00
 • Operationele kosten
  7.920,00
  11.477,00
  12.160,00
  12.120,00
  12.656,00
  15.455,00
  13.068,00
 • Afschrijvingen
  607,00
  606,00
  648,00
  620,00
  755,00
  2.795,00
  633,00
 • Bedrijfsresultaat
  1.224,00
  1.516,00
  1.514,00
  1.008,00
  1.082,00
  -1.732,00
  1.014,00
 • Resultaat voor belastingen
  764,00
  1.448,00
  1.407,00
  852,00
  772,00
  -1.498,00
  727,00
 • Belastingen
  253,00
  394,00
  407,00
  252,00
  111,00
  172,00
  194,00
 • Cashflow
  -105,00
  115,00
  -344,00
  -353,00
  -139,00
  282,00
  -1.348,00
 • Netto winst
  832,00
  970,00
  979,00
  546,00
  724,00
  -2.169,00
  477,00
 • Jaarverslagen

Balans Akzo Nobel

 • Balans
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
 • Materiele activa
  1.832,00
  4.190,00
  4.003,00
  3.835,00
  3.589,00
  3.739,00
  3.705,00
 • Immateriele activa
  3.409,00
  4.413,00
  4.156,00
  4.142,00
  3.906,00
  4.454,00
  7.392,00
 • Financiele activa
  1.319,00
  719,00
  1.068,00
  996,00
  1.148,00
  1.933,00
  1.385,00
 • Vaste activa
  7.135,00
  10.339,00
  10.284,00
  10.125,00
  9.714,00
  10.956,00
  13.295,00
 • Voorraden
  1.094,00
  1.532,00
  1.504,00
  1.545,00
  1.426,00
  1.545,00
  1.924,00
 • Debiteuren
  1.700,00
  2.272,00
  2.267,00
  2.246,00
  2.087,00
  2.174,00
  2.251,00
 • Overige vorderingen
  62,00
  59,00
  69,00
  88,00
  86,00
  91,00
  98,00
 • Liquide middelen
  1.322,00
  1.479,00
  1.365,00
  1.732,00
  2.098,00
  1.752,00
  1.635,00
 • Vlottende activa
  9.043,00
  5.857,00
  5.679,00
  6.174,00
  6.349,00
  7.007,00
  6.574,00
 • Totaal activa
  16.178,00
  16.196,00
  15.963,00
  16.299,00
  16.063,00
  17.963,00
  19.869,00
 • Gewoon kapitaal
  6.307,00
  6.553,00
  6.484,00
  5.790,00
  5.594,00
  6.892,00
  9.212,00
 • Preferent kapitaal
  5.032,74
  5.302,63
  5.388,03
  4.834,89
  4.789,73
  6.239,89
  8.695,60
 • Aandeel in derden
  442,00
  481,00
  496,00
  477,00
  427,00
  465,00
  531,00
 • Groepsvermogen
 • Achtergestelde schulden
 • Voorzieningen
 • Langlopende schulden
  3.549,00
  4.949,00
  4.386,00
  5.082,00
  4.993,00
  5.547,00
  5.319,00
 • Kortlopende schulden
  6.322,00
  4.213,00
  4.597,00
  4.950,00
  5.049,00
  5.059,00
  4.807,00
 • Totaal passiva
  16.178,00
  16.196,00
  15.963,00
  16.299,00
  16.063,00
  17.963,00
  19.869,00

NAW Gegevens Akzo Nobel

Raad van bestuur Akzo Nobel

 • KPMG Accountants
  Auditor
 • T. Ton Büchner
  CEO
 • M. Maëlys Castella
  CFO
 • A. Antony Burgmans
  Chairman (Board of Directors)
 • Lloyd Midwinter
  Investor Relations
 • S. Sari Baldauf
  Member of Board of Directors
 • P. Peggy Bruzelius
  Member of Board of Directors
 • B.E. Byron Grote
  Member of Board of Directors
 • L.R. Louis Hughes
  Member of Board of Directors
 • Pamela Kirby
  Member of Board of Directors
 • Dick Sluimers
  Member of Board of Directors
 • B.J.M. Ben Verwaayen
  drs. Member of Board of Directors
 • M. Marten Booisma
  Member of the Management Board
 • M. Maëlys Castella
  Member of the Management Board
 • S. Sven Dumoulin
  Member of the Management Board
 • W. Werner Fuhrmann
  Member of the Management Board
 • R. Ruud Joosten
  Member of the Management Board
 • C. Conrad Keijzer
  Member of the Management Board
 • T. Ton Büchner
  President (Management Board)