Ahold Delhaize
20,830
-0,06
-1,03%
20,89

Fundamentele analyse Ahold Delhaize

Ahold Delhaize is een internationale groep van kwaliteitssupermarkten actief in de Verenigde Staten en Europa met Nederland als thuisbasis.

Gegevens Ahold Delhaize Koninklijke

Winst en verliesrekening Ahold Delhaize Koninklijke

 • Winst en verliesrekening
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
 • Omzet
  62.791,00
  62.890,00
  49.695,00
  38.203,00
  -
  -
  -
  -
 • Operationele kosten
  47.655,00
  47.978,00
  37.781,00
  28.792,00
  -
  -
  -
  -
 • Afschrijvingen
  1.816,00
  1.857,00
  1.464,00
  1.032,00
  -
  -
  -
  -
 • Bedrijfsresultaat
  2.405,00
  2.225,00
  1.335,00
  1.305,00
  -
  -
  -
  -
 • Resultaat voor belastingen
  2.181,00
  1.963,00
  1.077,00
  1.073,00
  -
  -
  -
  -
 • Belastingen
  372,00
  146,00
  247,00
  224,00
  -
  -
  -
  -
 • Cashflow
  -1.587,00
  827,00
  2.114,00
  73,00
  -
  -
  -
  -
 • Netto winst
  1.793,00
  1.817,00
  830,00
  851,00
  -
  -
  -
  -
 • Jaarverslagen

Balans Ahold Delhaize Koninklijke

 • Balans
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
 • Materiele activa
  11.147,00
  10.689,00
  11.770,00
  6.677,00
  -
  -
  -
  -
 • Immateriele activa
  12.013,00
  11.634,00
  12.547,00
  1.968,00
  -
  -
  -
  -
 • Financiele activa
  1.103,00
  1.072,00
  1.217,00
  1.315,00
  -
  -
  -
  -
 • Vaste activa
  24.489,00
  23.901,00
  26.298,00
  10.620,00
  -
  -
  -
  -
 • Voorraden
  3.196,00
  3.077,00
  3.288,00
  1.676,00
  -
  -
  -
  -
 • Debiteuren
  1.027,00
  997,00
  952,00
  416,00
  -
  -
  -
  -
 • Overige vorderingen
  53,00
  154,00
  36,00
  14,00
  -
  -
  -
  -
 • Liquide middelen
  3.122,00
  4.581,00
  4.032,00
  1.826,00
  -
  -
  -
  -
 • Vlottende activa
  8.865,00
  9.970,00
  9.977,00
  5.260,00
  -
  -
  -
  -
 • Totaal activa
  33.331,00
  33.871,00
  36.275,00
  15.880,00
  -
  -
  -
  -
 • Gewoon kapitaal
  14.816,00
  15.170,00
  16.276,00
  5.699,00
  -
  -
  -
  -
 • Preferent kapitaal
  -69,24
  -566,24
  745,79
  296,29
  -
  -
  -
  -
 • Aandeel in derden
  0,00
  0,00
  0,00
  -1,00
  -
  -
  -
  -
 • Groepsvermogen
  -
  -
  -
  -
 • Achtergestelde schulden
  -
  -
  -
  -
 • Voorzieningen
  -
  -
  -
  -
 • Langlopende schulden
  8.494,00
  8.396,00
  9.602,00
  5.257,00
  -
  -
  -
  -
 • Kortlopende schulden
  10.021,00
  10.305,00
  10.397,00
  5.002,00
  -
  -
  -
  -
 • Totaal passiva
  33.331,00
  33.871,00
  36.275,00
  15.880,00
  -
  -
  -
  -

NAW Gegevens Ahold Delhaize Koninklijke

Raad van bestuur Ahold Delhaize Koninklijke

 • PwC Bedrijfsrevisoren
  Auditor
 • Dick Boer
  CEO
 • Jeff Carr
  CFO
 • M.J. Mats Jansson
  Chairman (Board of Directors)
 • Henk Jan ten Brinke
  Investor Relations
 • Mary Anne Citrino
  Member of Board of Directors
 • Patrick De Maeseneire
  Member of Board of Directors
 • R. René Hooft Graafland
  Member of Board of Directors
 • D. Dominique Leroy
  Member of Board of Directors
 • William G McEwan
  Member of Board of Directors
 • Mark McGrath
  Member of Board of Directors
 • B.J. Ben Noteboom
  Member of Board of Directors
 • S. Stephanie Shern
  Member of Board of Directors
 • J.L.S. Jack L. Stahl
  Member of Board of Directors
 • J. Johnny Thijs
  Member of Board of Directors
 • Rob van den Bergh
  Member of Board of Directors
 • P.B.C. Pierre Bouchut
  Member of the Management Board
 • Jeff Carr
  Member of the Management Board
 • M.C. Marc Croonen
  Member of the Management Board
 • Jan Ernst de Groot
  Member of the Management Board
 • Hanneke Faber
  Member of the Management Board
 • Kevin Holt
  Member of the Management Board
 • Abbe Luersman
  Member of the Management Board
 • Frans Muller
  Member of the Management Board
 • Dick Boer
  President (Management Board)
 • Jacques de Vaucleroy
  Vice Chairman (Board of Directors)
 • Jan Hommen
  Vice Chairman (Board of Directors)