Aegon
3,449
-0,15
-4,14%
3,60

Fundamentele analyse Aegon

Aegon is een internationale aanbieder van levensverzekeringen, pensioenen- en beleggingsproducten, met activiteiten in meer dan 25 markten in Amerika, Europa en Azië en investeringen van meer dan 475 miljard euro. Aegon heeft ongeveer 27,000 werknemers en miljoenen klanten over de hele wereld.

Gegevens Aegon

Winst en verliesrekening Aegon

 • Winst en verliesrekening
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
 • Omzet
 • Operationele kosten
  3.444,00
  3.099,00
  3.583,00
  3.685,00
  3.038,00
  3.928,00
  3.531,00
  3.720,00
 • Afschrijvingen
  1.383,00
  865,00
  1.296,00
  1.405,00
  971,00
  1.187,00
  1.439,00
  1.651,00
 • Bedrijfsresultaat
  1.289,00
  2.828,00
  1.152,00
  1.166,00
  1.819,00
  1.326,00
  2.371,00
  1.407,00
 • Resultaat voor belastingen
  782,00
  2.393,00
  805,00
  754,00
  1.448,00
  971,00
  1.904,00
  916,00
 • Belastingen
  37,00
  32,00
  219,00
  134,00
  262,00
  123,00
  333,00
  44,00
 • Cashflow
  -2.316,00
  -124,00
  1.776,00
  -1.256,00
  4.766,00
  -3.766,00
  1.707,00
  2.545,00
 • Netto winst
  744,00
  2.361,00
  586,00
  619,00
  1.186,00
  846,00
  1.570,00
  869,00
 • Jaarverslagen

Balans Aegon

 • Balans
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
 • Materiele activa
 • Immateriele activa
 • Financiele activa
 • Vaste activa
 • Voorraden
 • Debiteuren
 • Overige vorderingen
 • Liquide middelen
 • Vlottende activa
 • Totaal activa
  393.031,00
  396.291,00
  425.935,00
  417.489,00
  424.902,00
  353.621,00
  366.118,00
  345.577,00
 • Gewoon kapitaal
  22.864,00
  24.366,00
  24.710,00
  27.732,00
  28.120,00
  24.981,00
  29.687,00
  25.720,00
 • Preferent kapitaal
  12.567,32
  14.387,85
  16.578,85
  18.085,15
  18.716,73
  13.905,74
  18.666,15
  16.007,40
 • Aandeel in derden
  22,00
  20,00
  23,00
  9,00
  9,00
  10,00
  13,00
  14,00
 • Groepsvermogen
  22.886,00
  24.386,00
  24.733,00
  27.741,00
  28.129,00
  24.991,00
  29.700,00
  25.734,00
 • Achtergestelde schulden
 • Voorzieningen
 • Langlopende schulden
 • Kortlopende schulden
 • Totaal passiva
  393.031,00
  396.291,00
  425.935,00
  417.489,00
  424.902,00
  353.621,00
  366.118,00
  345.577,00

NAW Gegevens Aegon

Raad van bestuur Aegon

 • PriceWaterHouseCoopers
  Auditor
 • A.R. Alexander Wynaendts
  CEO
 • Matthew Rider
  CFO
 • R.J. Robert Routs
  Chairman (Board of Directors)
 • Hans Duine
  Investor Relations
 • R.W. Robert Dineen
  Member of Board of Directors
 • S. Shemaya Levy
  Member of Board of Directors
 • B.J. Ben Noteboom
  Member of Board of Directors
 • B. Ben van der Veer
  Member of Board of Directors
 • D.P.M. Dick Verbeek
  Member of Board of Directors
 • C.M. Corien Wortmann-Kool
  Member of Board of Directors
 • D.D. Dona Young
  Member of Board of Directors
 • Mark Bloom
  Member of the Management Board
 • A. Adrian Grace
  Member of the Management Board
 • M.B.A. Marco Keim
  Member of the Management Board
 • G. Gábor Kepecs
  Member of the Management Board
 • M. Mark Mullin
  Member of the Management Board
 • Matthew Rider
  Member of the Management Board
 • A. Allegra van Hövell-Patrizi
  Member of the Management Board
 • A.R. Alexander Wynaendts
  President (Management Board)