Alfen N.V.
10,220
0,00
0,00%
10,22

Fundamentele analyse Alfen N.V.

Alfen ontwikkelt en verkoopt gestandaardiseerde en geïntegreerde producten, systemen en oplossingen op het gebied van elektrische energie. De onderneming is actief in drie bedrijfssectoren: Smart Grids, Energy Storage en EV (Electric Vehicle) Charging.

Gegevens Alfen N.V.

Winst en verliesrekening Alfen N.V.

 • Winst en verliesrekening
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
 • Omzet
  101,89
  74,34
  61,52
  50,55
  -
  -
  -
  -
 • Operationele kosten
  101,97
  71,92
  59,92
  49,21
  -
  -
  -
  -
 • Afschrijvingen
  2,73
  1,60
  1,20
  0,92
  -
  -
  -
  -
 • Bedrijfsresultaat
  -0,08
  2,42
  1,61
  1,34
  -
  -
  -
  -
 • Resultaat voor belastingen
  -0,28
  2,29
  1,53
  1,30
  -
  -
  -
  -
 • Belastingen
  -0,02
  0,57
  0,39
  0,31
  -
  -
  -
  -
 • Cashflow
  -5,85
  -2,64
  0,07
  -0,71
  -
  -
  -
  -
 • Netto winst
  -0,26
  1,72
  1,14
  0,98
  -
  -
  -
  -
 • Jaarverslagen

Balans Alfen N.V.

 • Balans
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
 • Materiele activa
  7,19
  4,43
  3,16
  1,58
  -
  -
  -
  -
 • Immateriele activa
  9,16
  3,95
  3,09
  2,41
  -
  -
  -
  -
 • Financiele activa
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  -
  -
  -
  -
 • Vaste activa
  16,53
  8,83
  6,66
  4,45
  -
  -
  -
  -
 • Voorraden
  9,52
  3,49
  3,76
  2,41
  -
  -
  -
  -
 • Debiteuren
  28,75
  17,54
  11,10
  9,39
  -
  -
  -
  -
 • Overige vorderingen
  0,58
  0,00
  0,00
  0,00
  -
  -
  -
  -
 • Liquide middelen
  0,85
  0,00
  1,41
  1,34
  -
  -
  -
  -
 • Vlottende activa
  39,70
  21,03
  16,27
  13,14
  -
  -
  -
  -
 • Totaal activa
  56,22
  29,86
  22,93
  17,59
  -
  -
  -
  -
 • Gewoon kapitaal
  6,94
  6,81
  5,08
  3,94
  -
  -
  -
  -
 • Preferent kapitaal
  -0,26
  -0,26
  -0,85
  -1,00
  -
  -
  -
  -
 • Aandeel in derden
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  -
  -
  -
  -
 • Groepsvermogen
  -
  -
  -
  -
 • Achtergestelde schulden
  -
  -
  -
  -
 • Voorzieningen
  -
  -
  -
  -
 • Langlopende schulden
  8,78
  2,71
  2,71
  1,87
  -
  -
  -
  -
 • Kortlopende schulden
  40,51
  20,34
  15,14
  11,77
  -
  -
  -
  -
 • Totaal passiva
  56,22
  29,86
  22,93
  17,59
  -
  -
  -
  -

NAW Gegevens Alfen N.V.

Raad van bestuur Alfen N.V.

 • Geen resultaten beschikbaar