IMCD
62,000
-11,05
-15,13%
73,05

Fundamentele analyse IMCD

IMCD is een wereldwijde speler in de verkoop, marketing en distributie van speciale chemische producten en voedingsingrediënten.

Gegevens IMCD

Winst en verliesrekening IMCD

 • Winst en verliesrekening
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
 • Omzet
  2.388,62
  1.912,15
  1.718,01
  1.537,49
  1.366,06
  1.241,70
  1.125,80
  866,00
 • Operationele kosten
  2.226,02
  1.787,00
  1.610,50
  1.510,54
  1.283,71
  1.168,44
  1.056,07
  73,30
 • Afschrijvingen
  42,67
  38,60
  42,49
  38,25
  23,30
  21,90
  18,80
  25,70
 • Bedrijfsresultaat
  162,58
  125,10
  107,52
  91,21
  82,35
  73,40
  69,70
 • Resultaat voor belastingen
  139,19
  109,98
  94,76
  77,86
  24,78
  8,20
  -4,50
  -20,30
 • Belastingen
  39,13
  32,72
  21,80
  16,02
  4,88
  13,60
  13,30
  10,00
 • Cashflow
  29,47
  28,55
  -1,80
  7,72
  18,78
  4,20
  1,00
  38,10
 • Netto winst
  100,06
  77,26
  72,96
  61,85
  19,91
  -5,40
  -17,80
  -30,30
 • Jaarverslagen

Balans IMCD

 • Balans
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
 • Materiele activa
  25,26
  18,83
  20,90
  18,25
  17,54
  16,60
  7,50
  5,10
 • Immateriele activa
  1.039,63
  948,86
  907,56
  907,22
  665,08
  670,90
  624,00
  606,80
 • Financiele activa
  3,82
  3,44
  3,60
  0,98
  0,78
  0,60
  3,39
  4,30
 • Vaste activa
  1.111,88
  995,32
  958,23
  951,61
  700,80
  693,40
  639,20
  616,20
 • Voorraden
  354,27
  265,83
  204,21
  184,24
  152,66
  142,40
  106,00
  95,90
 • Debiteuren
  398,02
  331,71
  264,53
  241,08
  204,50
  195,50
  164,60
  159,80
 • Overige vorderingen
 • Liquide middelen
  85,16
  61,38
  56,50
  56,55
  59,97
  38,10
  33,90
  35,90
 • Vlottende activa
  837,45
  658,92
  525,24
  481,86
  417,13
  376,00
  304,50
  291,60
 • Totaal activa
  1.949,33
  1.654,24
  1.483,48
  1.433,47
  1.117,92
  1.069,40
  943,70
  907,80
 • Gewoon kapitaal
  786,35
  729,18
  722,06
  653,83
  530,80
  -67,10
  -49,70
  -27,90
 • Preferent kapitaal
  38,49
  23,93
  60,93
  31,45
  2,70
  -31,97
  -32,39
  -27,90
 • Aandeel in derden
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
 • Groepsvermogen
 • Achtergestelde schulden
 • Voorzieningen
 • Langlopende schulden
  595,80
  457,97
  469,70
  496,55
  385,34
  907,18
  690,23
  756,70
 • Kortlopende schulden
  567,18
  467,09
  291,72
  283,09
  201,78
  229,20
  303,20
  178,50
 • Totaal passiva
  1.949,33
  1.654,24
  1.483,48
  1.433,47
  1.117,92
  1.069,40
  943,70
  907,80

NAW Gegevens IMCD

Raad van bestuur IMCD

 • P.C.J. Piet van der Slikke
  CEO
 • H.J.J. Hans Kooijmans
  CFO
 • M.G.P. Michel Plantevin
  Chairman (Board of Directors)
 • Carina Hamaker
  Investor Relations
 • A.J.T. Arjan Kaaks
  Member of Board of Directors
 • J.-C. Jean-Charles Pauze
  Member of Board of Directors
 • I. Ivano Sessa
  Member of Board of Directors
 • M.F. Michael Siefke
  Member of Board of Directors
 • H.J.J. Hans Kooijmans
  Member of the Management Board
 • P.C.J. Piet van der Slikke
  President (Management Board)