Basic-Fit
28,800
-0,20
-0,69%
29,00

Fundamentele analyse Basic-Fit

Basic-Fit is de grootste aanbieder van "value-for-money" fitnessclubs in Europa (gemeten naar het aantal clubs). De Onderneming is actief in een aantal van Europa's meest aantrekkelijke markten. De inmiddels meer dan 350 Basic-Fit clubs met meer dan 1 miljoen leden per 31 maart 2016 bevinden zich in Nederland, België, Luxemburg, Frankrijk en Spanje. Basic-Fit hanteert een simpel en transparant lidmaatschapsmodel, waardoor Basic-Fit garant staat voor een fitnesservaring die toegankelijk en betaalbaar is voor iedereen.

Gegevens Basic-Fit

 • 4135
 • 54670
 • 0,32
 • 0
 • 2,16
 • 5,98
 • 81,09375
 • 0
 • 5,38
 • 25,95

Winst en verliesrekening Basic-Fit

 • Winst en verliesrekening
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
 • Omzet
  403,70
  326,75
  259,34
  204,00
  163,29
  0,00
  -
  -
 • Operationele kosten
  372,03
  305,42
  255,31
  196,30
  161,88
  6,48
  -
  -
 • Afschrijvingen
  89,40
  75,40
  65,36
  47,98
  40,56
  0,00
  -
  -
 • Bedrijfsresultaat
  31,68
  21,34
  4,04
  7,70
  1,40
  -6,48
  -
  -
 • Resultaat voor belastingen
  22,40
  13,16
  -31,71
  -29,31
  -27,09
  -6,86
  -
  -
 • Belastingen
  4,81
  2,03
  0,67
  -6,35
  -4,59
  0,00
  -
  -
 • Cashflow
  -7,41
  -4,33
  5,03
  -0,93
  5,44
  7,82
  -
  -
 • Netto winst
  17,59
  11,13
  -32,37
  -22,96
  -22,51
  -6,86
  -
  -
 • Jaarverslagen

Balans Basic-Fit

 • Balans
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
 • Materiele activa
  521,76
  424,42
  329,29
  247,39
  151,85
  95,34
  -
  -
 • Immateriele activa
  260,52
  269,72
  278,85
  292,35
  298,95
  259,97
  -
  -
 • Financiele activa
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  -
  -
 • Vaste activa
  792,38
  703,05
  614,79
  557,15
  462,50
  361,66
  -
  -
 • Voorraden
  3,05
  1,23
  0,81
  0,79
  0,22
  0,26
  -
  -
 • Debiteuren
  28,08
  25,65
  19,60
  12,39
  10,52
  6,44
  -
  -
 • Overige vorderingen
  3,15
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  -
  -
 • Liquide middelen
  5,63
  13,03
  17,36
  12,33
  13,26
  7,82
  -
  -
 • Vlottende activa
  39,90
  39,91
  37,77
  25,51
  23,99
  14,51
  -
  -
 • Totaal activa
  832,28
  742,96
  652,56
  582,66
  486,49
  376,17
  -
  -
 • Gewoon kapitaal
  327,07
  317,31
  305,08
  -23,60
  -0,42
  23,14
  -
  -
 • Preferent kapitaal
  2,10
  0,98
  -0,11
  -1,26
  -1,06
  0,00
  -
  -
 • Aandeel in derden
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  -
  -
 • Groepsvermogen
  -
  -
 • Achtergestelde schulden
  -
  -
 • Voorzieningen
  -
  -
 • Langlopende schulden
  377,20
  328,35
  192,96
  457,50
  379,72
  286,78
  -
  -
 • Kortlopende schulden
  128,02
  97,30
  347,48
  141,96
  98,00
  58,38
  -
  -
 • Totaal passiva
  832,28
  742,96
  652,56
  582,66
  486,49
  376,17
  -
  -

NAW Gegevens Basic-Fit

Raad van bestuur Basic-Fit

 • R. René Moos
  CEO
 • H. Hans van der Aar
  CFO
 • R. Ronald van der Vis
  Chairman (Board of Directors)
 • P.A. Pieter de Jong
  Member of Board of Directors
 • C. Carin Gorter
  Member of Board of Directors
 • H. Herman Rutgers
  Member of Board of Directors
 • H. Hans Willemse
  Member of Board of Directors
 • H. Hans van der Aar
  Member of the Management Board
 • R. René Moos
  President (Management Board)