adidas AG
281,350
0,00
0,00%
281,35

Fundamentele analyse adidas AG

Gegevens adidas AG

Winst en verliesrekening adidas AG

 • Winst en verliesrekening
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
 • Omzet
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
 • Operationele kosten
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
 • Afschrijvingen
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
 • Bedrijfsresultaat
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
 • Resultaat voor belastingen
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
 • Belastingen
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
 • Cashflow
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
 • Netto winst
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
 • Jaarverslagen

Balans adidas AG

 • Balans
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
 • Materiele activa
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
 • Immateriele activa
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
 • Financiele activa
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
 • Vaste activa
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
 • Voorraden
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
 • Debiteuren
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
 • Overige vorderingen
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
 • Liquide middelen
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
 • Vlottende activa
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
 • Totaal activa
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
 • Gewoon kapitaal
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
 • Preferent kapitaal
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
 • Aandeel in derden
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
 • Groepsvermogen
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
 • Achtergestelde schulden
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
 • Voorzieningen
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
 • Langlopende schulden
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
 • Kortlopende schulden
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
 • Totaal passiva
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -

NAW Gegevens adidas AG

Raad van bestuur adidas AG

 • Geen resultaten beschikbaar