Euronext
69,800
1,10
1,60%
68,70

Fundamentele analyse Euronext

Gegevens Euronext

Winst en verliesrekening Euronext

 • Winst en verliesrekening
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
 • Omzet
  615,03
  532,29
  496,44
  518,55
  492,50
  481,67
  -
  -
 • Operationele kosten
  284,19
  251,44
  227,64
  251,78
  283,73
  301,69
  -
  -
 • Afschrijvingen
  23,40
  16,93
  15,09
  17,07
  16,64
  19,92
  -
  -
 • Bedrijfsresultaat
  313,25
  313,13
  265,54
  241,14
  164,24
  140,03
  -
  -
 • Resultaat voor belastingen
  311,71
  311,08
  263,98
  238,60
  162,26
  139,43
  -
  -
 • Belastingen
  94,08
  68,90
  66,96
  65,95
  44,09
  51,92
  -
  -
 • Cashflow
  210,30
  13,39
  22,93
  -85,58
  160,33
  67,17
  -
  -
 • Netto winst
  215,97
  241,30
  197,01
  172,65
  118,17
  87,52
  -
  -
 • Jaarverslagen

Balans Euronext

 • Balans
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
 • Materiele activa
  38,90
  27,80
  27,49
  28,78
  25,95
  27,78
  -
  -
 • Immateriele activa
  705,64
  515,10
  321,16
  321,36
  321,27
  323,92
  -
  -
 • Financiele activa
  292,80
  222,50
  133,02
  114,28
  113,60
  48,08
  -
  -
 • Vaste activa
  1.066,07
  781,38
  493,77
  484,56
  472,22
  423,77
  -
  -
 • Voorraden
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  -
  -
 • Debiteuren
  91,28
  59,90
  45,18
  43,49
  64,36
  60,36
  -
  -
 • Overige vorderingen
  2,50
  1,40
  7,64
  10,51
  22,38
  1,18
  -
  -
 • Liquide middelen
  398,02
  187,80
  174,50
  158,64
  256,64
  80,83
  -
  -
 • Vlottende activa
  532,39
  284,20
  263,74
  265,34
  384,84
  473,95
  -
  -
 • Totaal activa
  1.598,46
  1.065,58
  757,52
  749,90
  857,06
  897,72
  -
  -
 • Gewoon kapitaal
  791,09
  715,27
  548,02
  447,17
  341,75
  233,68
  -
  -
 • Preferent kapitaal
  70,87
  35,10
  6,07
  12,79
  -0,43
  121,68
  -
  -
 • Aandeel in derden
  11,23
  14,20
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  -
  -
 • Groepsvermogen
  -
  -
 • Achtergestelde schulden
  -
  -
 • Voorzieningen
  -
  -
 • Langlopende schulden
  601,89
  211,31
  89,34
  123,99
  297,67
  58,19
  -
  -
 • Kortlopende schulden
  194,25
  124,79
  120,16
  178,74
  217,65
  605,85
  -
  -
 • Totaal passiva
  1.598,46
  1.065,58
  757,52
  749,90
  857,06
  897,72
  -
  -

NAW Gegevens Euronext

Raad van bestuur Euronext

 • PwC Bedrijfsrevisoren
  Auditor
 • Stéphane Boujnah
  CEO
 • Giorgio Modica
  CFO
 • R.W.F. Rijnhard van Tets
  Chairman (Board of Directors)
 • Stéphanie Bia
  Investor Relations
 • Dominique Aubernon
  Member of Board of Directors
 • Koenraad Dom
  Member of Board of Directors
 • Ramon Fernandez
  Member of Board of Directors
 • M. Manuel Ferreira da Silva
  Member of Board of Directors
 • Jim Gollan
  Member of Board of Directors
 • Kerstin Günther
  Member of Board of Directors
 • Lieve Mostrey
  Member of Board of Directors
 • Dick Sluimers
  Member of Board of Directors
 • A. Anthony Attia
  Member of the Management Board
 • Maria João Borges Carioca Rodrigues
  Member of the Management Board
 • J Jos Dijsselhof
  Member of the Management Board
 • L. Lee Hodgkinson
  Member of the Management Board
 • Giorgio Modica
  Member of the Management Board
 • V. Vincent Van Dessel
  Member of the Management Board
 • Maurice van Tilburg
  Member of the Management Board
 • Stéphane Boujnah
  President (Management Board)