Arcadis
18,750
-0,40
-2,09%
19,15

Fundamentele analyse Arcadis

ARCADIS is een toonaangevende, wereldwijd actieve, kennisgedreven onderneming. Wij leveren design-, advies- en ingenieursdiensten aan bedrijven in binnen-en buitenland. Het succes van de klant staat voorop in onze aanpak. We realiseren projecten en programma's vanaf het concept en ontwerp tot de oplevering en het beheer. ARCADIS is actief op de gebieden van Gebouwen, Milieu & Ruimte, Mobiliteit, Water.

Gegevens Arcadis

 • 27354
 • 89020
 • -0,3
 • 0,47
 • 2,41
 • 10,12
 • -35,53333
 • 4,40901
 • -2,83
 • 10,66

Winst en verliesrekening Arcadis

 • Winst en verliesrekening
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
 • Omzet
  3.261,35
  3.219,75
  3.333,43
  3.425,20
  2.639,13
  2.518,20
  2.555,95
  2.030,51
 • Operationele kosten
  3.162,96
  3.089,80
  3.219,79
  3.263,72
  2.488,82
  2.646,89
  2.393,22
  1.072,35
 • Afschrijvingen
  105,71
  70,56
  93,75
  90,70
  56,40
  51,10
  47,45
  33,03
 • Bedrijfsresultaat
  32,70
  124,56
  109,44
  169,93
  143,71
  160,12
  148,83
 • Resultaat voor belastingen
  4,66
  92,35
  81,96
  132,16
  132,49
  138,50
  126,59
  115,91
 • Belastingen
  30,41
  20,48
  16,37
  31,14
  38,55
  39,10
  36,40
  32,43
 • Cashflow
  -26,31
  53,12
  53,28
  53,97
  -12,60
  -17,50
  31,39
  -49,65
 • Netto winst
  -26,70
  70,80
  64,15
  98,74
  91,58
  96,60
  89,00
  79,51
 • Jaarverslagen

Balans Arcadis

 • Balans
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
 • Materiele activa
  103,58
  92,64
  100,43
  90,82
  84,10
  65,70
  79,18
  73,90
 • Immateriele activa
  1.054,25
  1.074,26
  1.170,36
  1.252,92
  1.113,70
  584,90
  596,21
  501,26
 • Financiele activa
  8,39
  23,41
  25,39
  34,84
  34,06
  34,33
  30,83
  76,70
 • Vaste activa
  1.232,70
  1.258,20
  1.357,19
  1.443,89
  1.311,40
  748,70
  770,36
  651,86
 • Voorraden
  0,22
  0,24
  0,24
  0,23
  0,30
  0,40
  0,68
  0,89
 • Debiteuren
  583,74
  579,14
  621,60
  606,93
  1.025,80
  723,00
  719,18
  691,89
 • Overige vorderingen
  31,10
  25,16
  26,22
  21,69
  26,23
  19,78
  11,77
 • Liquide middelen
  240,82
  267,94
  260,03
  221,09
  178,30
  151,00
  229,10
  158,20
 • Vlottende activa
  1.475,85
  1.449,15
  1.511,30
  1.384,82
  1.296,60
  931,70
  1.000,51
  907,10
 • Totaal activa
  2.708,55
  2.707,35
  2.868,49
  2.828,71
  2.608,00
  1.680,40
  1.770,87
  1.558,96
 • Gewoon kapitaal
  941,92
  977,89
  999,07
  1.007,97
  892,00
  594,70
  535,56
  455,44
 • Preferent kapitaal
  -83,62
  -90,58
  519,54
  607,50
  87,78
  34,47
  56,32
  455,44
 • Aandeel in derden
  2,20
  2,69
  2,65
  3,36
  3,80
  2,90
  1,10
  -0,09
 • Groepsvermogen
 • Achtergestelde schulden
 • Voorzieningen
 • Langlopende schulden
  521,16
  620,07
  875,65
  906,65
  695,35
  422,07
  345,47
  399,44
 • Kortlopende schulden
  1.243,27
  1.106,71
  991,12
  910,72
  1.016,83
  660,78
  819,51
  652,42
 • Totaal passiva
  2.708,55
  2.707,35
  2.868,49
  2.828,71
  2.608,00
  1.680,40
  1.770,87
  1.558,96

NAW Gegevens Arcadis

Raad van bestuur Arcadis

 • KPMG Accountants
  Auditor
 • Renier Vree
  CEO
 • Renier Vree
  CFO
 • N. Niek Hoek
  Chairman (Board of Directors)
 • Jurgen Pullens
  Investor Relations
 • Deanna Goodwin
  Member of Board of Directors
 • Ian M. Grice
  Member of Board of Directors
 • Michiel P. Lap
  Member of Board of Directors
 • R.M. Ruth Markland
  Member of Board of Directors
 • G.R.N. George Nethercutt Jr
  Member of Board of Directors
 • M. Maarten Schönfeld
  Member of Board of Directors
 • Mary Ann Hopkins
  Member of the Management Board
 • Stephanie Hottenhuis
  Member of the Management Board
 • Stephan Ritter
  Member of the Management Board
 • Renier Vree
  President (Management Board)