Kendrion
17,200
0,20
1,18%
17,00

Fundamentele analyse Kendrion

Kendrion ontwikkelt, produceert en verkoopt innovatieve hoogwaardige elektromagnetische en mechatronische systemen en componenten voor industriële en automobiele toepassingen wereldwijd. Kendrion ontwikkelt precisieonderdelen voor 's wereld toonaangevende vernieuwers in personenwagens, bedrijfswagens en industriële toepassingen. Kendrion ontwerpt en produceert complexe onderdelen en systemen op maat evenals lokale oplossingen. Kendrion is vastbesloten om de technische uitdagingen van morgen aan te gaan en verantwoordelijkheid op te nemen voor de wijze van produceren en zaken doen is geworteld in de innovatiecultuur. Kendrion heeft zijn hoofdkantoor in Nederland en is genoteerd op Euronext Amsterdam, Kendrion's expertise strekt zich uit over Europa naar het Amerikaanse contintent en Azië.

Gegevens Kendrion

Winst en verliesrekening Kendrion

 • Winst en verliesrekening
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
 • Omzet
  448,70
  461,80
  443,50
  442,20
  429,10
  358,60
  290,00
  268,90
 • Operationele kosten
  424,60
  434,90
  421,30
  420,40
  401,00
  336,10
  264,60
  83,60
 • Afschrijvingen
  25,40
  23,50
  24,00
  23,20
  19,80
  16,00
  12,70
  10,80
 • Bedrijfsresultaat
  24,20
  28,70
  21,70
  22,00
  29,50
  20,90
  24,40
 • Resultaat voor belastingen
  21,10
  25,80
  18,60
  18,70
  24,90
  15,70
  19,50
  -13,50
 • Belastingen
  7,30
  6,30
  3,70
  1,90
  4,70
  -1,00
  1,50
  6,60
 • Cashflow
  5,20
  -13,40
  8,60
  -2,90
  -13,70
  11,70
  -4,30
  1,60
 • Netto winst
  13,80
  19,50
  14,90
  16,80
  20,20
  16,70
  17,90
  -20,20
 • Jaarverslagen

Balans Kendrion

 • Balans
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
 • Materiele activa
  113,60
  90,40
  85,50
  82,70
  83,10
  80,50
  61,80
  55,20
 • Immateriele activa
  116,10
  117,90
  124,50
  127,60
  124,20
  120,90
  74,50
  76,00
 • Financiele activa
  3,10
  0,20
  0,40
  0,60
  0,90
  0,50
  0,70
  10,20
 • Vaste activa
  246,40
  220,80
  226,40
  226,80
  222,70
  217,00
  147,50
  141,40
 • Voorraden
  63,50
  57,30
  52,60
  52,50
  49,00
  46,90
  35,20
  38,50
 • Debiteuren
  48,00
  50,20
  45,60
  43,80
  44,80
  43,70
  31,20
  39,60
 • Overige vorderingen
  1,00
  1,00
  1,20
  2,70
  3,00
  3,30
  3,00
 • Liquide middelen
  10,20
  7,60
  12,40
  10,20
  9,60
  18,00
  9,90
  9,20
 • Vlottende activa
  128,90
  124,00
  120,70
  114,10
  110,80
  117,80
  82,60
  88,30
 • Totaal activa
  375,30
  344,80
  347,10
  340,90
  333,50
  334,80
  230,10
  229,70
 • Gewoon kapitaal
  182,10
  180,30
  178,10
  169,90
  153,20
  134,10
  103,10
  90,00
 • Preferent kapitaal
  101,35
  84,16
  80,01
  64,02
  38,24
  17,28
  2,19
  90,00
 • Aandeel in derden
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,30
 • Groepsvermogen
 • Achtergestelde schulden
 • Voorzieningen
 • Langlopende schulden
  107,90
  77,60
  95,30
  100,80
  116,90
  95,70
  82,80
  49,40
 • Kortlopende schulden
  85,30
  86,90
  73,70
  70,20
  63,40
  105,00
  44,20
  43,60
 • Totaal passiva
  375,30
  344,80
  347,10
  340,90
  333,50
  334,80
  230,10
  229,70

NAW Gegevens Kendrion

Raad van bestuur Kendrion

 • Deloitte Accountants BV
  Auditor
 • J.A.J. Joep van Beurden
  CEO
 • F.J. Frank Sonnemans
  CFO
 • H. Henk ten Hove
  Chairman (Board of Directors)
 • R.L. Robert de Bakker
  Member of Board of Directors
 • M.J.G. Marion Mestrom
  Member of Board of Directors
 • J.T.M. Jabine van der Meijs
  Member of Board of Directors
 • T.J. Thomas Wünsche
  Member of Board of Directors
 • F.J. Frank Sonnemans
  Member of the Management Board
 • J.A.J. Joep van Beurden
  President (Management Board)