Heineken Hld.
94,600
0,40
0,42%
94,20

Fundamentele analyse Heineken Hld.

Heineken Holding N.V. is de houdstermaatschappij van de Heineken Groep. De onderneming zelf is niet actief. Het operationele bedrijfsonderdeel wordt geëxploiteerd door Heineken N.V. en haar dochterondernemingen en geassocieerde deelnemingen.

Gegevens Heineken Holding

Winst en verliesrekening Heineken Holding

 • Winst en verliesrekening
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
 • Omzet
  26.886,00
  22.029,00
  20.838,00
  -
  -
  -
  -
  -
 • Operationele kosten
  19.409,00
  18.677,00
  18.083,00
  -
  -
  -
  -
  -
 • Afschrijvingen
  1.693,00
  1.587,00
  1.817,00
  -
  -
  -
  -
  -
 • Bedrijfsresultaat
  3.283,00
  3.304,00
  2.771,00
  -
  -
  -
  -
  -
 • Resultaat voor belastingen
  2.852,00
  2.908,00
  2.412,00
  -
  -
  -
  -
  -
 • Belastingen
  757,00
  755,00
  673,00
  -
  -
  -
  -
  -
 • Cashflow
  1.066,00
  -49,00
  1.039,00
  -
  -
  -
  -
  -
 • Netto winst
  961,00
  977,00
  779,00
  -
  -
  -
  -
  -
 • Jaarverslagen

Balans Heineken Holding

 • Balans
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
 • Materiele activa
  11.359,00
  11.117,00
  9.232,00
  -
  -
  -
  -
  -
 • Immateriele activa
  17.459,00
  17.670,00
  17.424,00
  -
  -
  -
  -
  -
 • Financiele activa
  2.021,00
  1.841,00
  2.166,00
  -
  -
  -
  -
  -
 • Vaste activa
  32.886,00
  32.786,00
  31.184,00
  -
  -
  -
  -
  -
 • Voorraden
  1.920,00
  1.814,00
  1.618,00
  -
  -
  -
  -
  -
 • Debiteuren
  2.588,00
  2.582,00
  2.283,00
  -
  -
  -
  -
  -
 • Overige vorderingen
  71,00
  64,00
  47,00
  -
  -
  -
  -
  -
 • Liquide middelen
  2.903,00
  2.442,00
  3.035,00
  -
  -
  -
  -
  -
 • Vlottende activa
  9.070,00
  8.248,00
  8.137,00
  -
  -
  -
  -
  -
 • Totaal activa
  41.956,00
  41.034,00
  39.321,00
  -
  -
  -
  -
  -
 • Gewoon kapitaal
  7.158,00
  6.633,00
  6.598,00
  -
  -
  -
  -
  -
 • Preferent kapitaal
  -936,85
  -866,85
  -367,85
  -
  -
  -
  -
  -
 • Aandeel in derden
  8.382,00
  7.888,00
  7.975,00
  -
  -
  -
  -
  -
 • Groepsvermogen
  -
  -
  -
  -
  -
 • Achtergestelde schulden
  -
  -
  -
  -
  -
 • Voorzieningen
  -
  -
  -
  -
  -
 • Langlopende schulden
  15.966,00
  16.055,00
  14.351,00
  -
  -
  -
  -
  -
 • Kortlopende schulden
  10.450,00
  10.458,00
  10.397,00
  -
  -
  -
  -
  -
 • Totaal passiva
  41.956,00
  41.034,00
  39.321,00
  -
  -
  -
  -
  -

NAW Gegevens Heineken Holding

Raad van bestuur Heineken Holding

 • Geen resultaten beschikbaar