Stern
15,300
-0,20
-1,29%
15,50

Fundamentele analyse Stern

Stern Groep is een dienstverlener voor de automarkt. De onderneming kent twee kernactiviteiten: dealers en diensten. Stern is met meer dan 100 vestigingen aanwezig in de zuidelijke regio's van Nederland.

Gegevens Stern Groep

 • 2099
 • 5920
 • 0,09
 • 0
 • 8,71
 • 26,21
 • 0,31

Winst en verliesrekening Stern Groep

 • Winst en verliesrekening
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
 • Omzet
  1.112,86
  1.133,62
  1.106,99
  1.101,34
  903,64
  924,62
  942,51
  943,17
 • Operationele kosten
  1.105,61
  1.120,92
  1.088,25
  1.082,52
  899,89
  916,39
  947,61
  118,29
 • Afschrijvingen
  7,56
  7,76
  7,92
  10,25
  10,84
  9,11
  11,64
  9,45
 • Bedrijfsresultaat
  7,42
  12,76
  18,78
  19,00
  3,96
  8,34
  -5,01
 • Resultaat voor belastingen
  3,41
  9,44
  15,38
  14,43
  -0,27
  3,74
  -9,66
  7,02
 • Belastingen
  2,92
  1,94
  4,03
  3,37
  -3,90
  0,68
  -2,78
  0,99
 • Cashflow
  -0,48
  0,23
  0,39
  -1,02
  0,96
  -0,07
  -0,02
  -0,13
 • Netto winst
  0,49
  7,50
  11,35
  11,07
  3,62
  3,06
  -6,89
  6,04
 • Jaarverslagen

Balans Stern Groep

 • Balans
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
 • Materiele activa
  327,49
  297,06
  280,29
  269,26
  285,94
  271,07
  259,86
 • Immateriele activa
  30,57
  30,50
  30,01
  30,07
  30,07
  30,28
  30,12
  31,36
 • Financiele activa
  15,64
  14,34
  12,22
  15,08
  14,61
  15,14
  15,12
  32,50
 • Vaste activa
  391,77
  362,46
  344,96
  339,97
  359,26
  340,76
  330,41
  309,88
 • Voorraden
  237,56
  227,21
  222,80
  189,05
  170,66
  143,16
  144,91
  178,61
 • Debiteuren
  35,30
  24,57
  47,58
  49,40
  32,42
  30,69
  23,92
  20,62
 • Overige vorderingen
 • Liquide middelen
  0,75
  1,22
  0,99
  0,61
  1,64
  0,68
  0,75
  0,78
 • Vlottende activa
  283,63
  262,65
  278,90
  245,72
  208,35
  183,62
  173,76
 • Totaal activa
  675,40
  625,11
  623,85
  585,70
  567,61
  524,37
  504,17
  515,17
 • Gewoon kapitaal
  155,16
  159,35
  156,99
  150,78
  140,57
  138,32
  133,96
  149,38
 • Preferent kapitaal
  40,22
  38,43
  30,02
  24,78
  22,65
  16,44
  21,62
  149,38
 • Aandeel in derden
 • Groepsvermogen
 • Achtergestelde schulden
 • Voorzieningen
 • Langlopende schulden
  246,89
  209,19
  9,01
  147,77
  216,14
  38,84
  40,75
  41,09
 • Kortlopende schulden
  273,35
  256,57
  457,85
  287,14
  208,73
  344,52
  326,30
  322,28
 • Totaal passiva
  675,40
  625,11
  623,85
  585,70
  567,61
  524,37
  504,17
  515,17

NAW Gegevens Stern Groep

Raad van bestuur Stern Groep

 • Ernst & Young Accountants
  Auditor
 • H.H. Henk van der Kwast
  CEO
 • Arthur Swijter
  CFO
 • D.R. Dirk Goeminne
  Chairman (Board of Directors)
 • S.G. Simone Brummelhuis
  Member of Board of Directors
 • A. Adriaan Roggeveen
  Member of Board of Directors
 • M.E.P. Maja Sanders
  Member of Board of Directors
 • Arthur Swijter
  Member of the Management Board
 • Marie-Julie Talens
  Member of the Management Board
 • H.H. Henk van der Kwast
  President (Management Board)