Source Group
0,298
0,00
0,00%
0,30

Fundamentele analyse Source Group

In de tweede helft van 2018 verkocht Morefield Group NV 95% van de aandelen van HeadFirstFirst Source Group N.V. aan Beryllium, een met de Zurich-financieringsmaatschappij Ruvercap verbonden onderneming. De operationele activiteiten van de Morefield Group werden ondergebracht in HeadFirst Source Holding. De opbrengst werd in contanten uitgekeerd aan de aandeelhouders in de vorm van een dividend van EUR 3,00 per aandeel. Sindsdien zijn er geen operationele zaken meer gedaan.

Gegevens Source Group

 • 0
 • 12450
 • 2,41
 • 3
 • 1,67
 • 0,00
 • 1,12033
 • 111,11111
 • 3.005.500,00
 • 2,7

Winst en verliesrekening Source Group

 • Winst en verliesrekening
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
 • Omzet
  0,00
  145,41
  19,78
  18,83
  -
  -
  -
  -
 • Operationele kosten
  0,32
  141,86
  19,82
  18,32
  -
  -
  -
  -
 • Afschrijvingen
  0,00
  2,41
  1,52
  1,23
  -
  -
  -
  -
 • Bedrijfsresultaat
  30,59
  3,57
  -0,12
  0,51
  -
  -
  -
  -
 • Resultaat voor belastingen
  -0,85
  0,78
  -0,70
  -0,28
  -
  -
  -
  -
 • Belastingen
  0,00
  -0,24
  0,32
  -0,22
  -
  -
  -
  -
 • Cashflow
  -3,84
  1,98
  -1,65
  1,61
  -
  -
  -
  -
 • Netto winst
  30,06
  1,01
  -1,01
  -0,03
  -
  -
  -
  -
 • Jaarverslagen

Balans Source Group

 • Balans
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
 • Materiele activa
  0,00
  0,43
  1,58
  1,49
  -
  -
  -
  -
 • Immateriele activa
  0,00
  41,17
  42,69
  4,38
  -
  -
  -
  -
 • Financiele activa
  0,00
  4,25
  4,02
  3,34
  -
  -
  -
  -
 • Vaste activa
  0,00
  46,12
  48,55
  9,25
  -
  -
  -
  -
 • Voorraden
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  -
  -
  -
  -
 • Debiteuren
  0,00
  54,45
  44,08
  24,84
  -
  -
  -
  -
 • Overige vorderingen
  -
  -
  -
  -
 • Liquide middelen
  0,00
  3,85
  1,87
  3,53
  -
  -
  -
  -
 • Vlottende activa
  0,07
  78,09
  68,18
  37,98
  -
  -
  -
  -
 • Totaal activa
  0,07
  125,30
  116,73
  47,23
  -
  -
  -
  -
 • Gewoon kapitaal
  0,00
  10,49
  9,21
  -2,78
  -
  -
  -
  -
 • Preferent kapitaal
  30,05
  6,94
  4,65
  1,88
  -
  -
  -
  -
 • Aandeel in derden
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  -
  -
  -
  -
 • Groepsvermogen
  -
  -
  -
  -
 • Achtergestelde schulden
  -
  -
  -
  -
 • Voorzieningen
  -
  -
  -
  -
 • Langlopende schulden
  0,00
  11,97
  15,44
  5,33
  -
  -
  -
  -
 • Kortlopende schulden
  0,07
  102,85
  92,08
  44,68
  -
  -
  -
  -
 • Totaal passiva
  0,07
  125,30
  116,73
  47,23
  -
  -
  -
  -

NAW Gegevens Source Group

Raad van bestuur Source Group

 • Geen resultaten beschikbaar